Zakończenie inwestycji drogowej-Leszczka Duża
 

Droga powiatowa przebiegająca przez Leszczkę Dużą w gminie Perlejewo, doczekała się gruntownej przebudowy. W piątek, 25 listopada oddano do użytku ponad 4,5 – kilometrowy odcinek asfaltowy. Droga łączy między innymi Perlejewo w powiecie siemiatyckim z Ciechanowcem w powiecie wysokomazowieckim. Na tą bardzo pozytywną zmianę mieszkańcy czekali od wielu lat.

 

Źródło:  Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach

Zdjęcia własne.

Uroczystość zakończenia inwestycji IV etapu rozbudowy i modernizacji Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem.


25 listopada 2022 roku odbyła się uroczystość zakończenia inwestycji IV etapu rozbudowy i modernizacji Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem.
Na uroczystość zaproszeni zostali przedstawiciele władz rządowych oraz samorządowych.
Szpital w obecnej lokalizacji oddano do użytku w 1953 roku jako nowy, dobrze wyposażony obiekt szpitalny z 230 łóżkami i 4 podstawowymi oddziałami: wewnętrznym, dziecięcym, chirurgicznym i położniczo - ginekologicznym. Był to jeden z najnowocześniejszych szpitali powiatowych w województwie białostockim, który znajdował się na liście Ministerstwa Obrony Narodowej. W przyszłym roku Szpital będzie obchodził 70-lecie istnienia. 
Obecnie Szpital Ogólny w Wysokie Mazowieckiem dysponuje 169 łóżkami.  W strukturze organizacyjnej Szpital posiada następujące Oddziały: Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Blokiem Operacyjnym, Pediatryczny, Neonatologiczny, Położniczo-Ginekologiczny, Chirurgiczny Ogólny, Urazowo-Ortopedyczny, Szpitalny Oddział Ratunkowy, Rehabilitacyjny oraz Rehabilitacji Pulmonologicznej w Krzyżewie. Łącznie na Oddziałach szpitalnych hospitalizowanych jest rocznie 7tys. pacjentów.
IV etap inwestycji rozbudowy i modernizacji Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem rozpoczął się w 2019 r. Wyremontowano i zmodernizowano wszystkie oddziały szpitalne, poradnie, laboratorium, aptekę i wszystkie pracownie. Koszt inwestycji wyniósł blisko 23 mln zł: z czego 11.4 mln zł pochodzi z budżetu państwa oraz po 6 mln zł z samorządu powiatowego i budżetu Szpitala.
Ponadto wykonano klimatyzację pomieszczeń szpitalnych i wyposażono wyremontowane oddziały. Koszt tego wyniósł blisko 5 mln zł, z czego dotacje samorządowe wyniosły 1,6 mln zł, a Szpital z własnych środków przeznaczył na ten cel 3.4 mln zł.
Dodatkowo na ukończeniu jest budowa budynku na Pracownię Rezonansu Magnetycznego za kwotę 7,2 mln zł, z czego dotacja ze środków unijnych wyniesie 4.8 mln zł. Pozostałe środki pochodzą z budżetu Powiatu i Szpitala.
Kończy się też właśnie modernizacja zabytkowego budynku szpitalnego w Ciechanowcu, gdzie znajduje się Zakład Opiekuńczo-Leczniczy z przeznaczeniem na 68 łóżek. Koszt w wysokości ok. 9 mln zł zostanie pokryty z dotacji Regionalnego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a pozostałe środki z budżetu Szpitala.
Wszystkie podejmowane działania i inicjatywy mają na celu podniesienie standardów świadczonych usług oraz zwiększenie ich dostępności dla mieszkańców powiatu wysokomazowieckiego w myśl misji Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem tj.
„Odpowiedzialna, przy wzajemnym zaufaniu, posługa osobie chorej”
 
 
Zdjęcia własne. 


 

XXXIX Forum Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego 

Zmiany w systemie finansowania samorządów, rządowy Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład, podsumowanie Narodowego Spisu Powszechnego 2021 to tylko niektóre z tematów XXXIX Forum Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, które odbyło się w dniach 24-25 listopada w Goniądzu.

Więcej informacji na Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku 

Wizyta Samorządowców w Sejmie i Senacie

Wczoraj w Polskim Senacie z Wójtami, Burmistrzami i Starostami powiatów hajnowskiego, bielskiego, siemiatyckiego i wysokomazowieckiego spotkaliśmy się z Premierem Jackiem Sasinem, Ministrem Krzysztofem Kubowem, Ministrem Dariuszem Piontkowskim. Była merytoryczna rozmowa o Polskim Ładzie, było o finansowaniu samorządów, było o węglu… Było zwiedzanie Sejmu i Senatu.
 

 

Święto Niepodległości w Perlejewie
 

13 listopada 2022 r. w Gminie Perlejewo odbyły się uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości.

Organizatorami wydarzenia pod nazwą: „Droga ku odzyskaniu niepodległości – historia i tradycje Gminy Perlejewo” było Stowarzyszenie KOBYLA 560 wraz z Gminą Perlejewo oraz lokalnymi Partnerami. Wydarzenie odbyło się pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego i zostało dofinansowane przez Województwo Podlaskie.

Niezwykle ważnym i uroczystym punktem programu było podniesienie flagi państwowej na maszt przy rondzie w Perlejewie, centralnym miejscu gminy. 
 
 

Otwarcie rozbudowanego i zmodernizowanego Internatu w Ciechanowcu.

  

 14 listopada 2022 r. odbyło się oficjalne otwarcie rozbudowanego i zmodernizowanego Internatu przy ul. Kościelnej 12, funkcjonującego w ramach Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu. Dzięki zrealizowanej inwestycji w budynku internatu mieszkać może 220 uczniów. Tym samym podwojono liczbę miejsc dla młodzieży. Połowa pokojów w internacie posiada własne łazienki. Wszystkie pokoje zostały wyposażone w nowe meble, telewizory i lodówki. Internat ZSOiZ w Ciechanowcu jest teraz jednym z największych i najnowocześniejszych internatów w kraju. 

 

Źródło: Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem

Wozy dla strażaków z powiatu siemiatyckiego

 Strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Siemiatyczach otrzymali w poniedziałek (14.11) kluczyki do nowego pojazdu pożarniczego. To ciężki wóz marki Renault z ponad pięciolitrowym zbiornikiem na wodę. Z kolei do strażaków z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Twarogach Lackich trafił, używany wcześniej przez JRG w Siemiatyczach, ciężki samochód gaśniczy marki Scania. Uroczystość była również okazją do wręczenia awansów i odznaczeń. 

 Komenda PSP w Siemiatyczach, która dzięki wsparciu rządowemu i pomocy samorządów, pozyskała nowe auto, swój pojazd przekazała jednostce OSP Twarogi Lackie. Ciężki samochód gaśniczy nie spełniał już wymogów straży zawodowej, ale z powodzeniem będzie jeszcze służył druhom z Gminy Perlejewo, którzy nie kryli zadowolenia z otrzymanego pojazdu. Ich jednostka 11 listopada została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

 

 

Źródło: Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku