XXVIII Zgromadzenie Ogólne - Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego W gminie Ciechanowiec odwiedziłem ukończone właśnie inwestycje hydrofornia Radziszewo Sieńczuch i droga Malec-Przybyszyn. Miałem też zaszczyt uczestniczyć w Dniu Nauczyciela Szkół i Placówek Oświatowych Miasta i Gminy Ciechanowiec. Cieszę się że mogę wspierać poprawę bazy oświatowej i infrastruktury w gminie.


 W Bielsku Podlaskim wspólnie z samorządowcami i mieszkańcami rozmawialiśmy o przyspieszonym rozwoju w ostatnim czasie miasta i gmin z powiatu bielskiego dzięki dużym środkom , jakie otrzymały samorządy z programów rządowych. Przekazałem także promesy z ostatniej edycji na różne zadania inwestycyjne, do mieszkańców Bielsk Podlaski ponad 23 mln. zł a do całego powiatu łącznie ponad 120 mln. zł. Wśród dofinansowanych zadań są także zabytki, w tym cerkwie i kościoły. Jestem dumny, że mam swój udział w tym rozwoju. Wizyta Powiat Hajnowski. Była to okazja do ciekawych spotkań i rozmów z samorządowcami, księżmi i mieszkańcami, którym mogłem przekazać dobre wiadomości o rządowym dofinansowaniu kolejnych inwestycji. Do Powiatu trafi ponad 200 mln zł na remonty dróg , szkół , cerkwi i kościołów oraz wiele innych potrzebnych mieszkańcom inwestycji. Dziękuję wszystkim, którzy przygotowywali te wnioski i cieszę się, że mogłem je wspierać. Życzę powodzenia w realizacji.

Otwarcie drogi w Rudce  

Dzisiaj podzieliłem się dobrymi informacjami z przedstawicielami samorządów, księżmi, radnymi i mieszkańcami powiatu wysokomazowieckiego i przekazałem im promesy na nowe zadania inwestycyjne, które otrzymały wsparcie z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład , PGR a także 2 edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Łącznie z tego rozdania do mieszkańców naszych gmin i powiatu trafi prawie 120 mln zł .
To bardzo cieszy, bo to nasz wspólny sukces . 
Wspólnie podsumowaliśmy także co udało nam się zrobić w mijającej kadencji, jak wiele inwestycji razem zrealizowaliśmy, które dobrze służą naszym mieszkańcom.