O mnie


Urodziłem się w 1959 r. w Wysokiem Mazowieckiem. Ukończyłem Liceum Ogólnokształcące w Ciechanowcu. Jestem magistrem inżynierem mechanikiem, absolwentem Politechniki Lubelskiej. Od urodzenia mieszkam we wsi Siennica Lipusy w gminie Czyżew. Po ukończeniu studiów
rozpocząłem pracę jako nauczyciel w szkole podstawowej w rodzinnej miejscowości. Tutaj też poznałem swoją żonę Annę, która obecnie jest Burmistrzem Czyżewa. Nasze dzieci to śp. Adrian, Sebastian (absolwenci Politechniki Warszawskiej), Ewelina i Natalia (studentki Uniwersytetu Warszawskiego).

W latach 1990-1998 byłem radnym i wójtem gminy Czyżew Osada. 
Od roku 1994 do 1998 zasiadałem w Sejmiku Samorządowym Województwa Łomżyńskiego.
W roku 1998 zostałem wybrany radnym Powiatu Wysokomazowieckiego na kadencję 1998-2002, a w 2002 roku ponownie na kadencję 2002-2006. W pierwszej i drugiej kadencji pełniłem funkcję Starosty Wysokomazowieckiego. Od podstaw zorganizowałem urząd starostwa i jego struktury powiatowe. W tym czasie powiat ten dwukrotnie zajął pierwsze miejsce w rankingu inwestycyjnym samorządów w grupie powiatów.

Byłem Posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej V, VI, VII i VIII kadencji. W Sejmie przez pierwsze dwie kadencje pracowałem w Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej i Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Obecnie pracuję w Komisji Finansów Publicznych i Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W 2007 roku w Gabinecie Jarosława Kaczyńskiego byłem Wiceministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W latach 2015-2018 ponownie pełniłem funkcję Wiceministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Złożyłem kilkadziesiąt interpelacji, zapytań i pytań. Upominałem się o rozwój Polski Wschodniej, o inwestycje, o miejsca pracy oraz o równe traktowanie naszego regionu. Stale podnosiłem problemy naszego rolnictwa. W latach 2019-2023 pełniłem mandat Senatora XI kadencji. W wyborach w 2023 zostałem ponownie Posłem na Sejm RP.


Jednocześnie pełniłem i pełnię szereg funkcji społecznych:
1999-2002- Członek zarządu a od 2003 r. do 2007 r. Wiceprezes Związku Powiatów Polskich
1999-2000- Wiceprzewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Podlaskiego
2000-2003- Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Podlaskiego
2000-2003- Członek Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
2003-2007- Członek Komitetu Sterującego Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
Od 2006r. – Prezes Zarządu Powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych

Brałem czynny udział w pracach Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Nadbużańskich.