Największe targi rolnicze północno-wschodniej PolskiKilkuset wystawców krajowych i zagranicznych, prawie 1000 zwierząt hodowlanych, dwa dni wypełnione pokazami, konkursami, spotkaniami edukacyjnymi i handlowymi – 26 czerwca odbył się dzień galowy największego w północno-wschodniej Polsce wydarzenia branży rolniczej. Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych odbyła się 25 i 26 czerwca 2016 r. na terenie Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Wśród gości, którzy odwiedzili tego dnia szepietowską Agroarenę byli m.in Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński, wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski i wiceminister rolnictwa Jacek Bogucki.

Podczas dnia galowego uhonorowano najlepszych hodowców. Tradycyjnie, zasłużonym dla rozwoju rolnictwa w regionie wręczono statuetki Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego - WIGORY.

Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński gratulował hodowcom, podkreślając ich zasługi dla rozwoju rolnictwa w naszym województwie.
- Uczyniliście z tego regionu krainę mlekiem płynącą - mówił marszałek.
Dziękował także Podlaksiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego w Szepietowie za- jak zwykle- znakomite przygotowanie wydarzenia.

Warto dodać, że marszałek Jerzy Leszczyński został laureatem nagrody Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego - WIGOR.
Wystawy zwierząt
Podczas Wystawy można było  podziwiać najpiękniejsze okazy: bydła ras mlecznych i mięsnych, koni, owiec, drobiu i królików. Po raz pierwszy prezentowano kozy. Jak na mleczną potęgę kraju przystało licznie zaprezentuje się bydło mleczne. Hodowcy przywiozą prawie 150 krów i jałowic. Wśród bydła mięsnego będzie okazja oglądać rasy: limousin, charolaise, simental i hereford. Jak zwykle widowiskowo zaprezentują się konie. Hodowcy przywiozą okazy rasy polski koń zimnokrwisty oraz typ sokólski.
Regionalnej Wystawie  towarzyszyła III Ogólnopolska Wystawa Drobiu Hodowlanego i Użytkowego im. Adama Medykiewicza. Zostały zaprezentowane stadka kur nieśnych i brojlerów, kaczek, gęsi, indyków, przepiórek i innych gatunków drobiu. Hodowcy z całej Polski wystawili ponad 200 sztuk drobiu hodowlanego.To była okazja aby podziwiać kolorowy drób ozdobny. W program szepietowskich wystaw na stałe wpisała się Ogólnopolska Wystawa Królików, można było zobaczyć około 500 sztuk królików w  różnych rasach.
Łącznie prawie 1000 zwierząt, najlepszych przedstawicieli swoich ras. Sobotnia wycena zwierząt wyłoniła superczempionów, czempionów i wiceczempionów.

Wszystko dla rolnictwa
Szepietowo co roku przyciąga wielu krajowych i zagranicznych przedstawicieli agrobiznesu. Gościli znani producenci maszyn rolniczych, wyposażenia budynków inwentarskich, urządzeń udojowych oraz firmy paszowe, nawozowe, finansowe i doradcze oraz instytucje obsługujące rolnictwo. Nie zabrakło również firm dbających o postęp hodowlany z zakresu genetyki.
Edukacja i doświadczenia
Wystawie towarzyszyły Dni z Doradztwem Rolniczym, które były okazją do skorzystania z kompleksowego doradztwa z zakresu produkcji zwierzęcej, roślinnej, zasad integrowanej ochrony środowiska, ekonomiki produkcji, przedsiębiorczości, PROW 2014-2020, ekologii i agroturystyki. Tradycją targów w Szepietowie jest stoisko informacyjno-promocyjne Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz podległych agencji rolniczych.
Dużą atrakcją Wystawy była możliwość obejrzenia unikalnej kolekcji ponad 250 odmian roślin uprawnych – zbóż, kukurydzy, traw oraz roślin strączkowych i oleistych. Fachowcy z PODR w Szepietowie doradzali i prezentowali przeprowadzane na polach doświadczenia: nawozowe, odmianowe i te z ochroną roślin.
Pokazy młodych hodowców
Kilka dni przed Wystawą ruszyła  III edycja Podlaskiej Szkoły Młodych Hodowców. Jak przygotować i zaprezentować  jałówkę na arenie, tego dowiadywali się uczniowie jedynej takiej szkoły w Polsce. Zdobyty warsztat młodzież zaprezentowała na szepietowskim ringu.
Stałym akcentem programu był konkurs dla najmłodszych hodowców. Dzieci w przedziale wiekowym 8-10 lat zaprezentują się z hodowlanymi „pupilami”.

W programie również:
Ekspozycja maszyn i urządzeń do produkcji rolniczej
Prezentacje drobnego inwentarza i lokalnych ras zwierząt
Zwiedzanie pół doświadczalnych i demonstracyjnych
Centralne stoisko informacyjno - promocyjne MRiRW oraz podległych agencji
Piknik wieprzowy (Podlaska Izba Rolnicza)
Promocja wołowiny i jagnięciny
Doradztwo rolnicze
Pokaz techniczny tłoczenia i estryfikacji oleju rzepakowego
Konkursy i występy zespołów artystycznych
Stoiska twórców ludowych
Park zabaw dla dzieci


Patronat:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Wojewoda Podlaski
Marszałek Województwa Podlaskiego
Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Prezes Agencji Rynku Rolnego
Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych
Prezydent Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka
Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Za: PODR Szepietowo


Informacja prasowa  https://www.wrotapodlasia.pl/pl/rolnictwo_i_srodowisko/rolnictwo_srodowisko/najwieksze-targi-rolnicze-polnocno-wschodniej-polski.html ; http://www.odr.pl/2426-za-nami-najwieksze-targi-rolnicze-polnocno-wschodniej-polski

Wizyta w RPASekretarz stanu Jacek Bogucki w dniach 17-20 czerwca br. złożył wizytę w RPA. Głównym jej celem było przeprowadzenie rozmów z kierownictwem resortów odpowiedzialnych za rolnictwo oraz służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo żywności na temat dostępu produktów rolno-spożywczych na rynek południowoafrykański, a także możliwości intensyfikacji wymiany handlowej. RPA została zaliczona do grupy 13 priorytetowych krajów w planie promocji artykułów rolno-spożywczych w 2016 r.
Podczas wizyty sekretarz stanu Jacek Bogucki spotkał się z ministrem rozwoju obszarów wiejskich i reformy rolnej Gugile Nkwinti oraz z ministrem rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa Senzeni Zokwana. Ministrowie południowoafrykańscy, podkreślając uznanie dla osiągnięć transformacji, jaka dokonała się w polskim sektorze rolnym w ostatnich latach, wyrazili zainteresowanie wymianą doświadczeń w tym zakresie.
Przeprowadzone rozmowy dotyczyły szerszego planu współpracy w dziedzinie rolnictwa obu krajów, a także możliwości intensyfikacji wymiany handlowej. Strony zgodziły się, że istnieją perspektywy rozwoju dalszej współpracy w zakresie handlu artykułami rolno-spożywczymi, a także w obszarze B+R, wymiany ekspertów oraz studentów. Ponadto strona RPA wyraziła zainteresowanie zakupem nawozów, pasz oraz maszyn i urządzeń rolniczych. Strona polska wyraziła zainteresowanie eksportem owoców, w związku z komplementarnością gospodarek obu krajów w tym zakresie.
Polski sekretarz stanu zaprosił obu ministrów do złożenia wizyty w Polsce podkreślając, że z uwagi na obecną współpracę, najlepszą okazją do tego mogłyby być targi Polagra Food we wrześniu 2016 r. i targi AGROTECH w marcu 2017 r.
Podczas wizyty odbyły się również techniczne rozmowy zastępcy Głównego Lekarza Weterynarii Krzysztofa Jażdżewskiego, z kierownictwem służb weterynaryjnych RPA.
W ich wyniku, strony ustaliły warunki eksportu polskiego mięsa drobiowego na rynek RPA. Omówiono również polskie propozycje rozwiązań wstępnie zaproponowanych przez RPA warunków weterynaryjnych w produkcji mięsa wieprzowego, które są  niezbędnym elementem procedur ukierunkowanych na wznowienie eksportu polskiego tego mięsa na rynek RPA.
W ramach spotkań z przedstawicielami administracji południowoafrykańskiej Jacek Bogucki  przeprowadził również rozmowę z minister rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw Lindiwe Zulu. Strona południowoafrykańska wyraziła gotowość zacieśniania relacji w zakresie wsparcia i rozwoju małych przedsiębiorstw w sektorze rolnictwa i przetwórstwa, podkreślając osiągnięcia Polski w tym zakresie. Ponadto wyraziła zainteresowanie realizacją wizyty studyjnej i uczestnictwem w polskich targach m.in. w branży rolno-spożywczej, a także podpisaniem umowy dotyczącej wymiany handlowej artykułami rolno-spożywczymi.
Podczas wizyty odbyło się spotkanie z przedstawicielami delegatury UE w RPA oraz przedstawicielem UNIDO, podczas którego przedyskutowano wybrane aspekty współpracy gospodarczej między UE a RPA oraz możliwości włączenia się Polski w proces modernizacji gospodarczej RPA.
Delegacja odwiedziła również wybrane gospodarstwa rolne, gdzie zapoznała się z praktycznymi aspektami wdrażanej w RPA reformy rolnej. 
Wizyta została zorganizowana w terminie targów Africa’s Big Seven, na których Agencja Rynku Rolnego zorganizowała polskie stoisko promujące naszą żywność. Wśród firm prezentujących produkty znaleźli się producenci napojów, żywności ekologicznej, produktów śniadaniowych, miodów i mleka dla dzieci. Podczas licznych rozmów z przedstawicielami środowiska biznesowego – izb branżowych, importerów i dystrybutorów – sekretarz stanu Jacek Bogucki podkreślał, że Polska jest jednym z ważniejszych producentów rolnych w UE, a zarazem, dzięki wysokiej jakości produktów, oferowanych po konkurencyjnych cenach, Polska stała się znaczącym eksporterem żywności na rynki całego świata. Z uwagi na potencjał rynku południowoafrykańskiego i przyjazne kontakty, liczymy na dalszy wzrost zainteresowania polskimi produktami wśród tamtejszych konsumentów. Sekretarz stanu wziął również udział w seminarium nt. współpracy polsko-południowoafrykańskiej, podczas którego zaprezentował potencjał sektora rolno-spożywczego i jego przewagi konkurencyjne na rynkach zagranicznych.
Wizyta polskiej delegacji spotkała się z ogromnym zainteresowaniem największych mediów południowoafrykańskich.
RPA jest największą gospodarką i najważniejszym partnerem ekonomicznym Polski w Afryce. Wartość polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych osiągnęła w 2015 r. poziom ponad 47 mln EUR i plasując RPA na 5 miejscu w Afryce.

informacja prasowa http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Wizyta-w-RPA

Wzorzec polskiego sektora rolnego – laureaci konkursu AgroLiga 2015

Zakończyła się kolejna edycja konkursu AgroLiga. Wczoraj w ministerstwie rolnictwa i rozwoju wsi, a następnie w ogrodach Pałacu Prezydenckiego gościli laureaci. Najlepsi agroprzedsiębiorcy i rolnicy zostali uhonorowani listami gratulacyjnymi, dyplomami i pucharami wręczanymi przez prezydenta Andrzeja Dudę oraz sekretarza stanu w ministerstwie rolnictwa i rozwoju wsi Jacka Boguckiego, a także prezesów Agencji Rynku Rolnego i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
− Dziś zgromadzili się tutaj najlepsi wśród najlepszych – podkreślił Jacek Bogucki gratulując uczestnikom, zwycięzcom i wyróżnionym konkursu AgroLiga. – Gratuluję szczególnie tegorocznym laureatom, którzy potrafili w trudnym dla rolnictwa okresie rozwijać swoją produkcję. To ogromny wysiłek, za co bardzo Państwu dziękuję.
Sekretarz stanu zaznaczył, że tego typu spotkania są nie tylko okazją do świętowania lecz także podsumowania trudu, który towarzyszy zarówno działalności rolniczej, przetwórczej oraz szeroko rozumianych usług na rzecz rolnictwa.
Również prezydent Andrzej Duda pogratulował i podziękował wszystkim nagrodzonym oraz organizatorom konkursu. − Jesteście Państwo przykładem, niezwykle ważnym dla Polski wzorcem, że można na wsi, że można w związku z produkcją rolną czy w związku z produkcją dla rolnictwa odnieść sukces. Dziękuję za to, bo bardzo potrzebujemy zwłaszcza młodych ludzi, którzy będą chcieli na wsi żyć, którzy będą chcieli dla nas produkować.
Prezydent podkreślił, że sytuacja w Polsce, a tym samym w rolnictwie cały czas się poprawia. Jednak rolnictwo jako specyficzna branża produkcji potrzebuje wsparcia ze strony państwa. Dlatego, gdyż jest niezwykle wrażliwe nie tylko na koniunkturę, lecz także na elementy związane z naturą.
− Mam nadzieję, ze to dzisiejsze spotkanie będzie wróżbą także dla Państwa na ten rok i na następne lata, że pogoda będzie sprzyjała polskim rolnikom. To jest coś nad czym nie jesteśmy w stanie zapanować i stanowi zawsze zagrożenie w tej specyficznej branży. Dlatego niezwykle ważna jest kwestia wszechstronnej opieki ze strony państwa, dobrego systemu ratunkowego w przypadku, kiedy rolnictwo w całym kraju czy na danym obszarze zostanie dotknięte jakąś klęską, jakąś katastrofą naturalną – powiedział prezydent i dodał, że jest to zadanie dla rządzących, aby regulacje prawne wspierały rolników w prowadzeniu i rozwijaniu działalności.
Andrzej Duda poinformował również, że we współpracy z ministrem rolnictwa nieustannie trwają prace nad kolejnymi możliwościami eksportowymi dla polskich producentów żywności.
Sekretarz stanu Jacek Bogucki wręczył odznaczenia Zasłużony dla rolnictwa, szczególnie zasłużonym przedsiębiorcom i rolnikom za ich osiągnięcia w dziedzinie rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych.
Wieczorem podczas uroczystej gali zorganizowanej w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego z laureatami AgroLigi spotkał się minister Krzysztof Jurgiel. Minister pogratulował zwycięzcom i podziękował organizatorom konkursu. Zwracając się do nagrodzonych powiedział, że ich osiągnięcia są najlepszym przykładem jak rozwijać produkcję tak, by osiągnąć sukces.
Konkurs AgroLiga organizowany od 20 lat – na szczeblu wojewódzkim przez Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego, zaś na szczeblu krajowym przez Redakcję Audycji Rolnych Programu 1 TVP S.A. i Stowarzyszenie AgroBiznesKlub. Tradycyjny patronat pełnią: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezes ARiMR i Prezes ARR. AgroLiga promuje najlepszych polskich rolników oraz najlepsze firmy z branży rolno-spożywczej.  Konkurs przebiega wieloetapowo, na szczeblach wojewódzkim i krajowym, a jego celem jest wyłonienie i nobilitacja Mistrzów Krajowych AgroLigi w dwóch kategoriach: rolnicy i firmy.


informacja prasowa  http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Wzorzec-polskiego-sektora-rolnego-laureaci-konkursu-AgroLiga-2015

Dzień Dziecka w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Fot. (od lewej) Sekretarz stanu Jacek Bogucki oraz wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodoweg Piotr Gliński podczas Dnia Dziecka w KPRM

Sekretarz stanu Jacek Bogucki uczestniczył w imprezie plenerowej pn.: „Dzień Dziecka w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów” w dniu 5 czerwca br.. Impreza, zorganizowana przez Kancelarię Premiera pod hasłem „Dzieci rządzą!”, miała charakter ogólnodostępnego pikniku rodzinnego. 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach prezentacji polskiej żywności wysokiej jakości przygotowało bogatą ofertę produktów wyróżnionych znakiem jakości Poznaj Dobrą Żywność, produktów regionalnych, tradycyjnych i ekologicznych, promocję polskiego mięsa i jego przetworów, mleka, jak również promocję polskich jabłek i soków owocowych.
W ramach tych działań, podczas imprezy przeprowadzono degustację produktów wyróżnionych znakiem jakości Poznaj Dobrą Żywność, przygotowaną przez firmy: Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita w Wysokiem Mazowieckiem, Tłocznia Maurer Krzysztof Maurer, Activ Sp. z o.o., Wiatrowy Sad Grażyna Wiatr, VICTORIA CYMES Sp. z o.o., Spółdzielcza Grupa Producentów Owoców NASZ SAD, Fruit Family Sp. z o.o. oraz  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MAXTOP A. Malasiewicz, J. Maleta, R. Maleta Sp.J.
Na stoisku ministerstwa przygotowano także degustacje produktów mleczarskich OSM Łowicz, ciastek kruchych Zakładu Piekarniczo-Cukierniczego Janusz Chylak, miodu wielokwiatowego Spółdzielni Mleczarskiej APIS, Andrutów kaliskich, Rogali świętomarcińskich, różnych odmian jabłek oraz soków owocowych.
Agencja Rynku Rolnego w ramach kampanii „Owoce w szkole” zorganizowała animacje, gry oraz konkursy dla dzieci dotyczące tematyki prawidłowego odżywiania, podkreślające rolę, jaką w codziennej diecie pełnią owoce i warzywa.
Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy Rzeczypospolitej Polskiej wspólnie z Polską Ekologią promowało dania przygotowane z wieprzowiny i jagnięciny, a w ramach promocji produktów ekologicznych, dla odwiedzających piknik, przygotowane zostały słodkie przekąski wykonane przez dzieci w trakcie warsztatów kulinarnych.
Związek Polskie Mięso zorganizował, pod kierunkiem mistrza kucharskiego Marcina Budynka, warsztaty kulinarne dla dzieci i rodzin, polegające na przygotowywaniu „zdrowych dań i przekąsek”, oraz przeprowadził degustację dań mięsnych.
Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego prowadził degustację dań, przygotowywanych dla najmłodszych, z mięsa wołowego.
Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych w ramach kampanii „Pora na Pomidora", promowała polskie warzywa i owoce, w formie degustacji sałatek, szejków oraz szaszłyków owocowych i warzywnych.
W ramach promocji turystyki wiejskiej Ogólnopolska Sieć Zagród Edukacyjnych prezentowała tradycyjne zajęcia odwołujące się do historii polskiej wsi, a Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” zapraszała do spędzenia rodzinnego wypoczynku na wsi.
W strefie informacyjno-promocyjnej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi organizowanej przez resort oraz organizacje branżowe zorganizowano także liczne atrakcje dla dzieci i dorosłych. Oprócz prezentacji produktów wytwarzanych w systemach jakości i licznych degustacji produktów, przeprowadzono zabawy edukacyjne, pokazy wyciskania soku z jabłek, animacje taneczne prowadzone przez tancerzy zespołu tańca ludowego, malowanie buziek dzieciom.
Dla uczestników zbaw, konkursów oraz animacji przygotowano ciekawe nagrody i upominki.

informacja prasowa  http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Dzien-Dziecka-w-Kancelarii-Prezesa-Rady-Ministrow

Zielona Gala i Podlaskie Targi Budownictwa Wiejskiego w Szepietowie
Maszyny rolnicze, pokazy pracy sprzętu do zbioru zielonek i instalacji odnawialnych źródeł energii, bogata oferta wystawiennicza, liczne wykłady i konkursy to atrakcje jakie czekają nas 28 i 29 maja w Szepietowie. Odbywa się Zielona Gala i Podlaskie Targi Budownictwa Wiejskiego. Po raz pierwszy na Podlasie zawitał Czempionat Koni Sokólskich, odbywają się również Dni z OZE.
Województwo podlaskie jest dumne z hodowców konia sokólskiego - mówił Marszałek Województwa Podlaskiego podczas trwającej w Szepietowie Zielonej Gali – wasza działalność jest dla regionu niezwykle ważna. Pracujecie przede wszystkim dla siebie, ale korzysta na tym całe województwo
Jerzy Leszczyński podkreślił także wagę wydarzenia jakim jest organizowana przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie Zielona Gala. W imieniu Zarządu Województwa Podlaskiego życzył rolnikom dobrej koniunktury  zwłaszcza na rynku mleczarskim.
W Zielonej Gali uczestniczył także wiceminister rolnictwa Jacek Bogucki.
 Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie już po raz jedenasty organizuje Zieloną Galę i po raz dziewiąty Podlaskie Targi Budownictwa Wiejskiego.
 Zielona Gala to impreza poświęcona technologii produkcji pasz z użytków zielonych. Dwudniowy pobyt w Szepietowie to szybki kurs przygotowawczy do sianokosów. W jednym miejscu rolnicy mają okazję dokonać przeglądu maszyn, kosztów ich eksploatacji i wydajności, a także zapoznają się z technologią zbioru. Jak co roku odbędą się pokazy pracy maszyn – wystartujemy w południe 29 maja. Uczestnicy pokazów będą mieli szansę zdobyć nagrodę o wartości 1000 zł ufundowaną przez firmę DSV - producenta traw, zbóż, roślin oleistych, motylkowych i poplonowych.
Teoretyczna część gali upłynie pod znakiem konferencji i wykładów. Dr Marcin Gołębiewski, specjalista w dziedzinie żywienia bydła wygłosi prelekcję nt. pasz z użytków zielonych. Część wykładowa będzie zawierała cenne informacje o dawkach pokarmowych z udziałem pasz z użytków zielonych. Uzyskamy praktyczne wskazówki, które wpłyną na poprawę jakości pasz wykorzystywanych w żywieniu bydła mlecznego. Firma Sowul&Sowul przedstawi odpowiedni skład gatunkowy i odmianowy mieszanek traw, które zagwarantują wysokie plonowanie w okresie suszy. Agrotechnika użytków zielonych będzie tematem wykładu Marcina Mierzejewskiego z firmy DSV.
Zielona Gala to również okazja do skorzystania z fachowego doradztwa, swoje stoiska będą miały liczne instytucje i organizacje działające na rzecz rolnictwa. Ponadto prezentowane będą poletka doświadczalne PODR w Szepietowie.
Targi budowlane z odnawialnymi źródłami energii
Podlaskie Targi Budownictwa Wiejskiego przyciągną do Szepietowa wystawców, prezentujących szeroką ofertę produktów dla budownictwa inwentarskiego oraz nowoczesne rozwiązania dla domu. W Szepietowie można będzie się dowiedzieć, jak nowocześnie i zgodnie z najnowszymi trendami wybudować oborę, chlewnię, budynek gospodarczy, czy dom. 
Tegoroczna edycja targów będzie poświęcona systemom energooszczędnym. Odbędą się Dni z Odnawialnymi Źródłami Energii. Partnerem wydarzenia jest Optima Polska. Eksperci przedstawią praktyczne rozwiązania obniżające zużycie energii elektrycznej i cieplnej w gospodarstwach domowych i w działalności produkcyjnej gospodarstw. Opowiedzą o możliwościach zastosowania odnawialnych źródeł energii, zwracając uwagę na aspekty prawne, techniczne i ekonomiczne. Tegoroczną edycję zdominują pompy ciepła. Specjaliści przedstawią efektywność energetyczną i dostępność montażową tych urządzeń w ogrzewaniu budynków mieszkalnych. Będzie okazja obserwować na żywo pokazy odwiertów geotermalnych w technologii GRD.

informacja prasowa https://www.wrotapodlasia.pl/pl/rolnictwo_i_srodowisko/rolnictwo_srodowisko/zielona-gala-i-podlaskie-targi-budownictwa-wiejskiego-w-szepietowie.html

Medale św. Izydora Oracza wręczone
Za szczególne zasługi w rolnictwie, za szerzenie kultu patrona rolników – dziewiętnastu osobom i instytucjom z całego kraju przyznano Medale św. Izydora Oracza. W niedzielę, 8 maja w kościele p.w. Ducha Świętego w Białymstoku odbyły się główne obchody wspomnienia patrona rolników św. Izydora Oracza. Nabożeństwu, podczas którego uhonorowano zasłużonych dla rolnictwa przewodniczył metropolita białostocki Ks. Abp Edward Ozorowski.
W uroczystej mszy św.  uczestniczyli m.in. Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Stefan Krajewski,  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel, wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski, przewodniczący Stowarzyszenia Świętego Izydora Oracza Witold Karczewski,  posłowie na Sejm RP, przedstawiciele samorządu, a także rolnicy i propagatorzy kultu św. Izydora Oracza. 
Medale Świętego Izydora Oracza za szczególne zasługi w rolnictwie  otrzymali:
Alicja Teresa Anuszkiewicz
Anna i Sylwester Jaszczołt –  Jaszczołty,
Dariusz Filipkowski – Kiełcze Kopki
Ryszard Marek Kawczyński – Pieckowo
Rodzina Państwa Klimaszewskich – trzypokoleniowa rodzina rolników ze wsi Klimasze
Kazimierz Koczewski –  Juchnowiec Lewickie
Edward Kosmal – Tychowo
Małgorzata Krasińska –Białowieża
Eugeniusz Mystkowski – Szepietowo Wawrzyńce
Halina i Jan Ołdakowscy – Szepietowo
Krzysztof Oniszczuk –  Białystok
Krzysztof Szaciło –  Kalinówka Kościelna
Jacek Szostkowski –Wrocław
Józef Tchórznicki – Bujały Mikosze
Jan Stanisław Wdowiak – Zajączkowo Folwark
Zakład Mięsny BOST – Turośń Kościelna
Medale za Zasługi na Rzecz Szerzenia Kultu Patrona Rolników wręczono Stowarzyszeniu Bardzo Aktywna Wieś „BArWa” Dobrzyniówka i parafii p.w. świętego Izydora Oracza w Smolanach.
Laureatem medalu zostały także Koła  Gospodyń Wiejskich
Medale św. Izydora Oracza przyznano po raz dwunasty.

Msza św. w Białymstoku była głównym punktem dwudniowych obchodów wspomnienia patrona rolników.
W sobotę, 7 maja uroczystości odbywały się w Suwałkach.
Rozpoczęły się mszą św. w kościele p.w. Świętego Izydora Oracza w Smolanach, której przewodniczył ks. Biskup Romuald Kamiński.
Część oficjalna obchodów odbywała się w Zespole  Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Suwałkach.

Podczas Agro festynu wiceminister rolnictwa Jacek Bogucki wręczył honorowe odznaki „Zasłużony dla Rolnictwa”.
Natomiast wojewoda podlaski wyróżnił doradców, którzy wnieśli największy wkład pracy przy oszacowaniu strat na obszarach dotkniętych suszą w 2015 roku na terenie naszego regionu.
Dwadzieścia dwie osoby otrzymały wyróżnienia z rąk Członka Zarządu Województwa Podlaskiego Stefana Krajewskiego, m.in. za  kreatywność w upowszechnianiu dodatkowych źródeł dochodu na obszarach wiejskich, wysokie osiągnięcia w produkcji rolnej i ekologicznej.

W suwalskich obchodach święta rolników uczestniczyli m.in. Prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz, wiceminister MSWiA Jarosław Zieliński, posłowie na Sejm RP, reprezentanci instytucji rolniczych, samorządowcy i oczywiście rolnicy.
Samorząd Województwa Podlaskiego reprezentował Członek Zarządu Stefan Krajewski

informacja prasowa  https://www.wrotapodlasia.pl/pl/region_i_gospodarka/wiadomosci/medale-sw-izydora-oracza-wreczone.html

Podlaska konferencja naukowo-samorządowa "Rozwój regionu - wspólna perspektywa"Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego wraz z Uniwersytetem w Białymstoku zorganizowali konferencję naukowo-samorządową "Rozwój regionu - wspólna perspektywa" w poniedziałek 16 maja w Kampusie uniwersyteckim. Celem konferencji jest uaktualnienie strategii województwa do roku 2020. Uczestniczyli w niej, biorąc czynny udział w dyskusjach panelowych, przedstawiciele władz rządowych, samorządowych, naukowcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych.

- Na dzisiejszej konferencji chcemy rozmawiać o strategii województwa, o tym jakie stawia przed nami wyzwania. Strategia została opracowana kilka lat temu. To, co wówczas zostało opracowane i przygotowane, wymaga weryfikacji, potrzebuje ulepszeń, zmian. Wyciągamy wnioski z sytuacji w kraju, z sytuacji w regionie, a te wszystkie wnioski zbierzemy wspólnie by umieścić je w strategii, by lepiej gospodarować funduszami unijnymi, lepiej rozwijać region - powiedział na wstępie konferencji Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński.
Marszałek podkreślił współpracę z ze środowiskiem naukowym oraz przedsiębiorcami.
Współgospodarz konferencji rektor UwB Leonard Etel podkreślał potrzebę rozwoju silnego uniwersytetu.
- Największym wyzwaniem dla rozwoju regionu to ludzie. Gdy będzie silny uniwersytet, który będzie kształcił ludzi, którzy tu zostaną, by pracować, to i region będzie się rozwijał - podsumował rektor Etel.
Wiceminister rolnictwa Jacek Bogucki podkreślał rangę zrównoważonego rozwoju.
- Te regiony, które nie były do tej pory wspierane, muszą otrzymać większe wsparcie teraz, inaczej się nie da prowadzić zrównoważonego rozwoju - podkreślał.
Dyskusje o województwie podzielone zostały na cztery dyskusje panelowe zgodnie z czterema głównymi założeniami strategii: zielone, otwarte, innowacyjne, przedsiębiorcze.

Podlaskie zielone
W tym panelu uczestniczyli: Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Bogdan Dyjuk, prorektor UMB Marcin Moniuszko, dyrektor Regionalnego Centrum Leczenia Bólu w Mońkach Jarosław Pokoleńczuk, burmistrz Hajnówki Jerzy Sirak, szef grupy tematycznej pracującej przy Strategii prof. Piotr Banaszuk, dyrektor Szpitala Psychiatrycznego w Choroszczy Tomasz Goździkiewicz, prof. Marek Konarzewski (UwB), szef firmy ChM Mikołaj Charkiewicz.
- Już we wstępnej fazie analizy realizacji strategii widać, że wymaga pewnego przeorientowania, przemodelowania, innego spojrzenia - podkreślił Bogdan Dyjuk.
Strategia funkcjonuje od września 2013 r. Poniedziałkowa konferencja zakłada podsumowanie pierwszych lat funkcjonowania strategii, dokonanie bilansu i wyciągnięcie wniosków.
Paneliści zwrócili uwagę, że nie należy oddzielać województwa zielonego od innowacyjnego. Te dziedziny powinny być sprzężone i rozwijane jednocześnie.
- Moją największą porażką dydaktyczną od czasu prac nad strategią jest to, że nie udało się wytłumaczyć, co to jest zielona gospodarka - przyznał prof. Banaszuk. - Rozsądna gospodarka zakłada dbałość o ekologię. Inwestujmy we wszystko, pod warunkiem, że nasze środowisko na tym nie ucierpi.
Porażka dydaktyczna, jak wyjaśnił, wynika z tego, że gdy zapytać kogoś, co się kryje pod hasłem województwo zielone, część rozumie jakby chodziło o region, w którym mieści się tylko wytwórnia fujarek Janka Muzykanta.
Stąd być może pomysły panelistów, by nie nazywać podlaskiego zielonym, a naturalnym, stad być może nieporozumienie, że rozwój gospodarki wyklucza dbałość o środowisko.
- Zielona gospodarka nie oznacza cofania się w czasie, można rozwijać różne dziedziny gospodarki bez szkody dla Puszczy Białowieskiej czy Knyszyńskiej- zaprotestował burmistrz Hajnówki,
- Naszym zadaniem powinno być stworzenie takiej platformy działania, by słowo zielony - czy dotyczyłoby to żywności, czy usług - przekładało się na szeroko pojęte zdrowie - powiedział prorektor Uniwersytetu medycznego Marek Moniuszko.
I wyjaśnił, że innowacyjne przedsięwzięcia nie wykluczają ekologicznych, a wręcz przeciwnie. Akademia Medyczna jest otwarta na nowe doświadczenia, takie, by opracować coś w rodzaju certyfikatu, zaświadczenia, by zbadane pod kątem wpływu na zdrowie człowieka przedsięwzięcia, opatrzyć takim certyfikatem, logo, zaświadczeniem.
- Dobrostan człowieka powinien być celem nadrzędnym, a każdy produkt czy usługa sprawdzone pod tym kątem i zaopatrzone w odpowiednie zaświadczenie, świadczyłyby, że troszczy się o konsumenta. Takie działanie byłoby i innowacyjne i ekologiczne - dodał.
O potrzebie rozwoju szkolnictwa zawodowego w regionie powiedział szef firmy ChM Nikołaj Charkiewicz, jednej z najprężniej rozwijających się firm podlaskich: trudno znaleźć ludzi, którzy mogliby pracować w takiej firmie jak moja, gdyby była taka szkoła gwarantowałbym nawet stuprocentowe zatrudnienie.
Firma robi implanty dla sektora medycznego, potrzebuje wykwalifikowanych mechaników. Ma kłopot również z odbiorem w Polsce; naszych lekarzy trzeba uczyć, jak z tego sprzętu korzystać, w przeciwieństwie do odbiorców za granicą.
Paneliści zwracali również uwagę na możliwości regionu w rozwoju srebrnej gospodarki w branży medycznej, w rozwoju turystyki sanatoryjnej. O doświadczeniach USA w tej dzidzinie i wskazówkach dla naszego regionu mówił m.in prof. Marek Konarzewski. O ekologicznej technologii wprowadzonej w szpitalu - przypomniał dyrektor szpitala W choroszczy Tomasz Goździkiewicz. I chociaż przyznał, że poszukiwanie rozwiązań wzięło się z "biedy NFZ-owskiej", to potrafił wymienić cztery przedsięwzięcia, gospodarki niskoemisyjnej, które już udało się w szpitalu zrealizować (takie jak np. własna wytwórnia tlenu).
Pozytywnie o przyszłości - to myślenie innowacyjne w każdej dziedzinie - zgodzili się panelisci.

Podlaskie otwarte
W tym panelu uczestniczyli: prof. Maciej Perkowski (UwB), wicemarszałek maciej Żywno, dr Anna Drabarz (UwB, Podlaska Rada Pożytku Publicznego), Lech Pilecki (konsul honorowy Mołdawii, honorowy prezes Podlaskiego Klubu Biznesu), burmistrz Hajnówki Jerzy Sirak, dr Iwona Wrońska (konsul honorowy Estonii).
Panel otworzył prof. Maciej Perkowski zwracając uwagę, że już poprzednia dyskusja uzmysłowiła uczestnikom, co w strategii budzi kontrowersje.
- Trzeba zdawać sobie sprawę z własnych możliwości, dlaczego województwo otwarte - jak to rozumieć, ze powinno być otwarte na zewnątrz i otwarte do wewnątrz. Chociaż samo słowo zakłada pewien optymizm - mówił Maciej Perkowski.
O zaangażowaniu organizacji pozarządowych w tworzenie strategii mówiła dr Anna Drabarz: organizacje bardzo się zaangażowały, to była nasza wspólna strategia.
Przyznała jednak, że ostatnie lata były niezbyt przyjazne dla organizacji pozarządowych, chociaż współpraca z samorządem województwa ostatnio rozwija się lepiej.
- Bez współpracy z organizacjami pozarządowymi nie można mówić o otwartości - dodał wicemarszałek Maciej Żywno - w tej perspektywie finansowej jesteśmy jednym z dwóch województw, które postawiło na rozwój lokalny kierowany przez społeczność. To nowe wyzwanie dla mieszkańców regionu, to jakby formuła budżetu obywatelskiego województwa, budżetu w wysokości 40 mln euro.
Lech Pilecki honorowy konsul Mołdawii i Iwona Wrońska honorowy konsul Estonii podkreślali, że musimy sami o sobie mówić dobrze, by inni też o nas dobrze mówili, musimy być bardziej otwarci i mieć lepszą promocję województwa.

Podlaskie dostępne
I to dostępne internetowo, komunikacyjne i transportowo. Temat bardzo szeroki i wywołujący niezwykle wiele emocji. Jak rozpoczął bowiem Lech Pilarski z Radia Białystok, który prowadził dyskusję na ten temat: - Dostępność komunikacyjna jest kluczem do rozwoju naszego regionu, do pozostawienia młodych ludzi w Podlaskiem. Z tym powinny przyjść inwestycje i nowe miejsca pracy.
W panelu wzięli udział:
 1. Jerzy Leszczyński, Marszałek Województwa Podlaskiego,
 2. Anna Naszkiewicz, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego,
 3. Tadeusz Truskolaski, Prezydent Białegostoku,
 4. Agnieszka Aleksiejczuk (UMWP),
 5. Leszek Lulewicz (UMWP),
 6. Bogdan Rogaski, prezes zarządu Barter S.A.,
 7. Ewa Stachowicz - przedstawiciel Wojewody Podlaskiego
Przedsiębiorcy: Nie zmarnujmy tej szansy!
Bogdan Rogaski był w czasie tej dyskusji przedstawicielem biznesu. Od dawna jest on gorącym orędownikiem polepszenia infrastruktury w naszym regionie, co jego zdaniem będzie przyczynkiem do sukcesu i właściwego wykorzystania potencjału Podlaskiego leżącego na przecięciu szlaków: wschód-zachód.
– Dzisiaj ten element jest w małym stopniu wykorzystywany. Region, który ma szanse stać się korytarzem międzynarodowym budzi zbyt mało zainteresowania. Powinniśmy rozmawiać z partnerami z województw lubelskiego, podkarpackiego, z Litwą, żeby ścianę wschodnią uatrakcyjnić - podkreślał.
W jego przekonaniu to błąd, że w Strategii Województwa Podlaskiego tak mało miejsca poświęcono na tranzyt. I zauważył: - Za dwa i pół roku do Białegostoku prowadzić będzie już bardzo dobra S8, z drugiej strony Białorusini u siebie budują autostradę M6 z Mińska do Grodna. Za chwilę jeśli zostaną połączone odcinki z Grodna do Bruzgi (białoruskie przejście graniczne) i z Kuźnicy do Białegostoku to mamy transeuropejski korytarz który nigdzie nie jest wpisany w strategię. Mamy najdłuższa granicę z Białorusią a żadnego korytarza unijnego - zauważa.
Ewę Stachowicz z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Lech Pilarski pytał o plany związane z przejściami granicznymi.
- Faktycznie strona białoruska bardzo intensywne prowadzi prace w związku z budową M6, podjęła również działania w związku z rozbudową przejścia granicznego w Bruzgach oraz na dobudowę ogromnego terminalu przeładunkowego w Bruzgach. Na te inwestycje – na samo przejście -przeznaczyła ok. 50 mln dolarów – mówi Ewa Stachowicz. - To na stronie polskiej także wymusza powiększenie liczby pasów odpraw. W tej chwili są dwa pasy na wyjazd i przyjazd. Ta ilość zostanie powiększona do czterech na każdym kierunku. Zanim jednak dojdzie do prac, musimy poczekać na projekt techniczny ze strony białoruskiej. Tutaj niezbędna jest współpraca, żeby na tyku granicy obie inwestycje można było połączyć.
Poprawa infrastruktury drogowej
– Do założeń Strategii podchodzę jak do materiału wyjściowego. Jednym z pomysłów na poprawę infrastruktury transportowej to budowanie dróg w systemie dwa plus jeden – tzw. mijanki – wyjaśniła wicemarszałek Naszkiewicz.
Taki system z sukcesem funkcjonuje już w Skandynawii – polega to na budowie trzypasmowej drogi, która co kilka km przechodzi z drogi jednopasmowej w dwu. Pozwala to na cykliczne i skuteczne rozładowywanie ruchu, a zwłaszcza – na skuteczne mijanie samochodów ciężarowych, co w przygranicznym Podlaskiem ma znaczenie ogromne.
Problemem pozostają drogi leżące w obszarze Natura2000, gdzie nie ma obecnie możliwości budowania nowych dróg. Czy nie można tego zmienić? – dopytywał Lech Pilarski.
– Komisja Europejska tłumaczy, że 20 lat temu to my sami tak wyznaczyliśmy obszar Natura 2000. U podstaw leży brak wyłączenia korytarzy transportowych na obszarze Natura 2000, gdyby o tym pomyślano przed laty dzisiaj nie byłoby problemu z drogą Augustów – Białystok i mogłaby ona wyglądać jak ten odcinek do Katrynki – nie ma wątpliwości Tadeusz Truskolaski.
Sieć szerokopasmowa i co dalej
Mamy 1700 km światłowodów, ale jak skorzystać z tej sieci szkieletowej, jak mieszkańcy mogą skorzystać, jak mogą skorzystać przedsiębiorcy – dopytywał Lech Pilarski.
– To prawda, że wybudowaliśmy autostradę internetową, przed nami budowa ostatniej odnogi z perspektywy finansowej 2014-2020 – przyznaje Agnieszka Aleksiejczuk, dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego w UMWP.
I tu pojawia się problem. Jak bowiem wyjaśniła dyrektor Aleksiejczuk polski rząd na zlecenie Komisji Europejskiej wdrożył zalecenie dotyczące większej interwencji centralnej w tym zakresie i skumulował środki dotyczące sieci tylko i wyłącznie w programie Polska Cyfrowa w I osi.
- Zostaliśmy zupełnie pozbawieni wpływu na budowę sieci z poziomu regionalnego. To powoduje, że pierwszy konkurs który się już zakończył był dedykowany tylko i wyłącznie przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, a co za tym idzie był zdefiniowany przede wszystkim na konkurencyjność między tymi przedsiębiorcami. Przedsiębiorcy jednak wybierają obszary atrakcyjnie inwestycyjnie, a Podlaskie takim obszarem nie jest. Z naszego województwa było wybranych dziewięć obszarów interwencji np. trzy w powiecie sejneńskim. Na ten obszar nie wpłynął żaden wniosek do konkursu ponieważ jest on w ogóle nieatrakcyjny z poziomu przedsiębiorcy. Nawet tych, których zachęcaliśmy z terenu Suwałk, nie byli zainteresowani żeby tam budować sieci, ponieważ gęstość zatrudnienia jest tam najniższa w kraju. Być może wykorzystanie innych technologii – nie tylko światłowodowych ale i radiowych jest tutaj szansą na rozwiązanie.
To kiedy będziemy mogli z tej sieci szerokopasmowej skorzystać?
Po pierwsze muszą się zmienić warunki konkursu. Musimy zadbać o to, żeby traktowano nas w centrali w sposób szczególny. Bo na razie po raz trzeci wybieramy operatora, a przedsiębiorcy, którzy się do nas zgłaszają przyznają otwarcie: „jak dopłacicie, to przyjdziemy” – przyznaje dyrektor Aleksiejczuk. - Ale będziemy sięgać po rozwiązania alternatywne i w sytuacji kiedy po raz trzeci nie uda się wybrać u nas operatora będziemy zobligowani do tego, żeby jako województwo przejąć na siebie rolę operatora. I wielka tu rola samorządów lokalnych, którzy muszą zrozumieć, że powinni się zaangażować w ten temat. Inaczej te sieci nie powstaną.
– Żeby zrealizować te wszystkie inwestycje potrzebne są pieniądze – nie ma wątpliwości Jerzy Leszczyński, Marszałek Województwa Podlaskiego. - Środki unijne są bardzo pomocne, bo my jeśli chodzi o drogi regionalne, wojewódzkie, to planujemy zainwestować około miliarda złotych. Jesteśmy biednym województwem – jeśli chodzi o dochody własne. I cieszą nas zapewnienia rządu o równomiernym rozwoju kraju i wsparciu biedniejszych regionów. Bo bez tego dodatkowego wsparcia my tej infrastruktury - czy tej drogowej, kolejowej czy internetu – nie wybudujemy. Wniosek –musimy liczyć na dodatkowe wsparcie ze środków rządowych, bo sami nie będziemy w stanie tego zrobić
Ścieżki rowerowe – sukces pięciu województw
Już teraz za to można mówić o sukcesie projektu Green Velo – sieci ścieżek rowerowych łączących i powstałych we współpracy pięciu województw Polski Wschodniej.
– Ten projekt pokazał jak dużo można osiągnąć wspólnie działając. Jednak nie zawsze taka współpraca jest po drodze każdej ze stron – przyznaje wicemarszałek Naszkiewicz. - Każde województwo ma swój program regionalny, różne potrzeby. Trzeba jednak szukać tego partnerstwa w tych projektach, które są nam wspólne.

Podlaskie przedsiębiorcze
Paneliści:
 1. Stefan Krajewski , Członek Zarządu Województwa Podlaskiego;
 2. prof. UwB dr hab. Robert Ciborowski rektor elekt;
 3. Andrzej Parafiniuk, szef PFRR;
 4. Jarosław Borowski, burmistrz Bielska Podlaskiego;
 5. Sebastian Rynkiewicz, Klaster Obróbki Metali;
 6. Mikołaj Charkiewicz, Przewodniczący Rady Nadzorczej firmy ChM;
 7. Paweł Gaiński – z-ca dyrektora Departamentu  RPO – (UMWP).
Andrzej Parafiniuk z Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego na początku spotkania przedstawił diagnozę województwa podlaskiego w perspektywie najbliższych kilkunastu, kilkudziesięciu lat. Nie jest to optymistyczna perspektywa. Andrzej Parafiniuk przypomniał najważniejsze założenia Strategii Województwa Podlaskiego.
- Tylko czy w naszym województwie będzie komu to zrobić? Z prognozy wynika, że codziennie z naszego województwa wyjeżdża codziennie 5 osób, do końca 2030 roku ma to być 23 tysiące mieszkańców, głównie młodych. Perspektywa mówi, że do 2050 roku ta liczba zwiększy się do 50 tys., co jeśli weźmiemy pod uwagę ewentualne dzieci tych ludzi powoduje, że do 2050 w naszym regionie będzie o 200 tys. osób mniej. A to oznacza, że nie będzie z kim tego biznesu prowadzić – mówi Andrzej Parafiniuk. - To co powinniśmy rozważyć i negocjować z Komisją Europejską , to przede wszystkim o zadbanie o infrastrukturę kolejową, drogową, bo to nas zbliży do świata. Po drugie – importujmy technologię – zwiększajmy wydajność przez import technologii.
Mikołaj Charkiewicz , Przewodniczący Rady Nadzorczej ChM podzielił się swoimi doświadczeniami związanymi z trudnościami związanymi ze znalezieniem odpowiedniej kadry: - Mieliśmy z tym ogromne problemy, dla uważam, że brakuje u nas szkół, które kształciłyby w obróbce metali. W naszym województwie jest dużo miejsc prac związanych z obróbką metali, a szkół związanych z tym zawodem właściwie żadnych. Kiedyś nawet miałem pomysł, żeby samemu założyć szkołę zawodu, gdzie w ciągu roku uczyliśmy konkretnego zawodu. Niestety nie dałem rady z tym tematem się przebić – przyznaje Mikołaj Charkiewicz.
Za to jak przyznał Jarosław Borowski, Burmistrz Bielska Podlaskiego, w jego rodzimym mieście z sukcesem wykorzystano sukces lokalnych firm dla rozwoju szkolnictwa zawodowego. I to pomimo, że jeszcze w latach 90. zlikwidowano  szkołę zasadniczą budowlaną – co bardzo szybko negatywnie odbiło się na rynku pracy. Prężnie działająca firma budowlana była zmuszona szukać wykwalifikowanych pracowników w sąsiednich miejscach. Dopiero same firmy doszły do porozumienia i we współpracy z samorządem reaktywowano szkoły zawodowe. Jak z dumą podkreśla burmistrz– dzisiaj Bielsk Podlaski jest miastem, gdzie bezrobocie sięga zaledwie 7 proc. a średnie płace są na wyższym poziomie niż w Białymstoku.
Ale jak dopytywała prowadząca debatę Maryla Pawlak-Żalikowska: Czy w Strategii są narzędzie, żeby była współpraca między nauką a biznesem.
- Z tym jest problem – uważa burmistrz Bielska. – Łączenie wspólne biznesu ze szkolnictwem i samorządem wtedy będzie miało efekt, jeśli wszystkie te podmioty będą widziały w tym sens. Moim zdaniem samorządy boją się współpracy z biznesem z różnych przyczyn, także z obawy przed posądzeniem o prywatę.
Rektor elekt Uniwersytetu w Białymstoku Robert Ciborowski uważa: więcej swobody dla uczelni, biznesu, a my sobie poradzimy. - My doskonale zdajemy sobie sprawę z potrzeby powołania wydziału związanego z rolnictwa - mówi. Jego zdaniem jednak nałożone sztywne zasady dotyczące spełnienia warunków przez taki nowy wydział sprawiają, że dla uczelni jest to po prostu nieopłacalne.  
Do Strategii i jej ewentualnych zmian odniósł się na koniec Stefan Krajewski, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego:  – Nie do końca zgadzam się z opiniami na temat strategii, myślę, że niepotrzebnie szuka się dziury w całym.  Przecież tworząc strategie mieliśmy zupełnie inne warunki geopolityczne niż teraz, nie było embarga. Mamy kryzys na rynku mleka, a mimo to nasze zakłady inwestują dalej, rozwijają się i to idzie cały czas do przodu. Z drugiej strony kryzys na rynku mleka powoduje, że branża budowlana zaczyna to odczuwać, jest mniej zamówień na budynki mleczarskie – przypomina Stefan Krajewski. - Ale z dzisiejszej perspektywy wydaje się, że nasze założenia były dobre. Nie byłoby też dobrze, żeby zbyt często zmieniać strategię. Kiedyś był wielki nacisk na turystykę, dzisiaj pojawiają się głosy że to nie jest jednak do końca dobry kierunek. Nie wiemy też co się wydarzy na zachodzie Europy, być może obawa przed wyjazdem tam będzie tak duża, że ludzie zostaną na miejscu. Ważne jest to, żeby trzymać się tych założeń, ale też żeby od czasu do czasu sprawdzać czy idziemy w dobrym kierunku. Nie zawsze jest dobre podążanie za trendami.

informacja prasowa Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku  https://www.wrotapodlasia.pl/pl/region_i_gospodarka/wiadomosci/podlaska-konferencja-naukowo-samorzadowa-rozwoj-regionu-wspolna-perspektywa-.html