Stanowcze decyzje w sprawie ASF

Fot. Posiedzenie Grupy Zadaniowej ds. łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków ASF
– Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej weszła w życie. Rozpoczęliśmy już proces zdejmowania swiń z rynku w obszarze zagrożonym.
 Są też prowadzone procedury w celu pozyskania dalszych środków finansowych na zapewnienie skupu, po cenach rynkowych,  około stu tysięcy sztuk trzody chlewnej i przerobienie ich na konserwy – powiedział dziś minister Krzysztof Jurgiel podczas kolejnego posiedzenia działającej w resorcie Grupy Zadaniowej ds. łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń.
Minister za niezbędne uznał przyspieszenie redukcji populacji dzików, które stanowią podstawowy wektor przenoszenia ASF.
– Chciałbym, aby zrobiły to koła łowieckie dobrowolnie, ale jeśli ta procedura nie ruszy to  na mocy nowej ustawy będą wydawane decyzje administracyjne – zapowiedział minister Jurgiel i dodał, że zapisy tej ustawy  będą bezwzględnie egzekwowane.
Ustawa, która  wprowadzi nowe rozwiązania, niezbędne do skutecznego zwalczania chorób zakaźnych zwierząt i zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby, została już podpisana przez Prezydenta RP i czeka na opublikowanie. Wprowadzone tą ustawą zmiany pozwolą Inspekcji Weterynaryjnej na podejmowanie skuteczniejszych działań w celu  zwalczania afrykańskiego pomoru świń.

informacja prasowa  http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Stanowcze-decyzje-w-sprawie-ASF

Rozmowy polsko-białoruskie


Foto. Sekretarz stanu Jacek Bogucki podczas spotkania z wiceministrem Białorusi

Na marginesie targów POLAGRA FOOD sekretarz stanu Jacek Bogucki spotkał się dziś z zastępcą ministra rolnictwa i wyżywienia Białorusi Igorem Bryło. 
-Jest mi niezmiernie miło, że przyjął Pan zaproszenie do udziału w Międzynarodowych Targach Wyrobów Spożywczych POLAGRA FOOD. Jest to wydarzenie z długoletnią tradycją, ale aktywnie podążające za zmianami w branży spożywczej i nieustannie otwierające się na jej potrzeby wynikające z sytuacji społeczno-gospodarczej – powiedział podczas spotkania sekretarz stanu Jacek Bogucki.
Zapewnił on także, że przywiązujemy dużą wagę do rozwoju dobrej, dwustronnej współpracy w obszarze rolnictwa z Białorusią i chcemy podtrzymywać dobrosąsiedzkie kontakty.
– Cieszy nas konstruktywny dialog prowadzony np. podczas posiedzeń grupy roboczej ds. współpracy w dziedzinie rolnictwa, a także w ramach kontaktów służb weterynaryjnych i fitosanitarnych, czy  na spotkaniach na szczeblu ministerialnym – podkreślił Jacek Bogucki i dodał, że Republika Białorusi jest ważnym partnerem Polski w kontekście handlu towarami rolno-spożywczymi.
Sekretarz stanu wyraził także nadzieję, że polska żywność, która już jest obecna na rynku białoruskim, zyska w tym kraju jeszcze większe grono zadowolonych konsumentów dzięki realizowanemu na rynku białoruskim, Programowi Promocji Żywności Smaki Europy – Jakość i Tradycja.
Białoruś to jeden z głównych odbiorców polskich produktów rolno-spożywczych w grupie krajów pozaunijnych. Rynek ten jest dla nas atrakcyjny ze względu na bliskie położenie oraz członkostwo Białorusi w Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej.
W pierwszym półroczu tego roku wartość eksportu rolnego do Białorusi wyniosła 204,9 mln EUR, co oznacza  wzrost o 41,5 w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego. Na rynek białoruski eksportujemy głównie: jabłka, pomidory, mleko i jego przetwory.

informacja prasowa  http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Rozmowy-polsko-bialoruskie

Polagra 2016
 W Poznaniu rozpoczęły się dziś Międzynarodowe Targi Wyrobów Spożywczych Polagra Food i towarzyszące im Międzynarodowe Targi Technologii Spożywczych Polagra Tech, Międzynarodowe Targi Gastronomii Polagra Gastro, Targi Wyposażenia Hoteli Invest Hotel, Międzynarodowe Targi Techniki Pakowania i Etykietowania Taropak, Logipak oraz Targi Tworzyw Sztucznych i Gumy EPLA.
W tym roku Targi Poznańskie obchodzą jubileusz 95-lecia, a organizowane tu targi Polagra Food są corocznym, tradycyjnym świętem branży spożywczej. To największa, nie tylko w Polsce, ale i w Europie Środkowo-Wschodniej wystawa prezentująca osiągnięcia tej branży.
– Na targach tych doskonale widać potencjał naszego przetwórstwa rolno-spożywczego. Śmiało można powiedzieć, że w międzynarodowej konkurencji polska żywność prezentuje się wspaniale – powiedział goszczący dziś na targach minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel.
Prezes Zarządu MTP Przemysław Trawa podkreślił, że to przede wszystkim targi jedzenia i dodał, że jedzenie powinno zaspokaja głód - nie próżność, powinno sprawiać przyjemności – nie trudności, być doznaniem kulinarnym – nie intelektualnym i dawać okazje do dzielenia się radością posiłku z bliskimi – nie koniecznie na facebooku.
– Nasza żywność znajduje coraz większe uznanie na rynkach zagranicznych – powiedział minister Jurgiel i dodał, że przez ostatnie 9 miesięcy nasze produkty uzyskały dostęp do następnych 22 rynków w różnych regionach świata. Główne z nich to Chiny, Kazachstan i rynki Afryki Południowej.
– Wyniki handlu za I półrocze bieżącego roku wskazują, że wartość eksportu artykułów rolno-spożywczych wyniosła ponad 11, 5 mld euro i jest wyższa o 1,1 % w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym. W dalszym ciągu utrzymuje się też dodatnie saldo w obrotach tymi artykułami na poziomie 3,4 mld euro – poinformował Krzysztof Jurgiel i dodał, że  w ubiegłym roku sprzedaliśmy produkty rolno-spożywcze za kwotę prawie 24 mld euro, z czego 19,6 mld euro, czyli 82%  do krajów Unii Europejskiej.
Uczestniczący w konferencji sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jacek Bogucki przedstawił przygotowany w resorcie  projekt Programu rozwoju głównych rynków rolnych w Polsce na lata 2016-2020.
– Celem Programu jest wypracowanie koncepcji długofalowego rozwoju krajowego sektora rolno-żywnościowego – poinformował sekretarz stanu. Jako główne mechanizmy rozwoju Jacek Bogucki wskazał wzmocnienie pozycji rolnika w łańcuchu żywnościowym i uczciwy podział zysku pomiędzy poszczególne jego ogniwa, budowę polskiej marki oraz stworzenie holdingu rolnego, który będzie dużą siłą gospodarczą pozwalającą sprostać konkurencji na światowych rynkach. 
Uroczystość otwarcia targów połączona była z galą nagród, podczas której wręczone zostały Złote Medale Międzynarodowych Targów Poznańskich oraz statuetki Acanthus Aureus. W tym roku Złoty Medal otrzymało 56 produktów spośród wszystkich zgłoszonych do konkursu.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz podlegle resortowi instytucje, tak jak co roku aktywnie w tych targach uczestnicą. Na ministerialnym stoisku prezentowane są produkty oznaczone znakiem Poznaj Dobrą Żywność m.in. takich firm jak: Zakłady Spożywcze „BONA”, SEMCO SemCo SGNiP Krystyna Just, Victoria Cymes Sp. z o.o., OSM w Międzyborzu, WIPASZ S.A. Zakład Drobiarski w Mławie, Pasieka Smereka Mistrz Pszczelarz Henryk Kłak, Firma Produkcyjno-Handlowa „AGI”, Przetwórnia Owoców i Warzyw Robert Kowalkowski, Octim Wytwórnia Octu i Musztardy Sp. z o.o., VIN KON S.A., SM MLEKPOL, AGRO-DANMIS Gramowscy Sp. j., OSM w Kole, NASZ SAD Spółdzielcza Grupa Producentów Owoców, SM MLEKOVITA, OSM w Łobżenicy, MAMUT Sp. z o.o., OSM w Skierniewicach, DEGA S.A., SM „LAZUR”, P.P.U.H. Tłocznia Maurer, Zakład Przetwórstwa Mleczarskiego Dominik sp. z o.o., HORTINO ZPOW Leżajsk Sp. z o.o., Zakład Konfekcjonowania Artykułów Spożywczych Vitana Jerzy Płachta, OSM w Grodzisku Mazowieckim, OSM Top-Tomyśl, Zakłady Mięsne PAMSO SA, DAWTONA, Pasieka PUCER, TOP s.c. Huszczak, Humerczyk, MAXTOP. Są tu także udzielane informacje na temat Programu Poznaj Dobrą Żywność oraz prowadzonych przez resort działań informacyjno-promocyjnych dotyczących rolnictwa i gospodarki żywnościowej.
Agencja Rynku Rolnego zorganizowała stoisko informacyjno-promocyjne, na którym znajduje się Strefa Inspiracji. Symbolicznego jej otwarcia dokonał minister Krzysztof Jurgiel. Strefa obejmuje cykl wykładów edukacyjnych, inspiracyjnych i motywacyjnych, których celem jest budowanie rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju i na świecie. Podczas tych spotkań przedstawiane są możliwości współpracy w branży rolno-spożywczej z rynkami Afryki i Azji, jak również podejmowane tematy zagadnień kluczowych dla efektywnego funkcjonowania przedsiębiorstw branży rolno-spożywczej, a w szczególności skutecznej promocji i komunikacji oraz kwestii zapewnienia wysokiej jakości produktów rolno-spożywczych.
– To nowa inicjatywa, proponująca nowe sposoby na skuteczne dotarcie do konsumentów –powiedział minister Jurgiel i dodał, że otwieramy nowe rynki zbytu na polska żywność i musimy do nich dostosować zarówno naszą ofertę, jak i sposoby promocji.
 – Świat się zmienia i muszą zmieniać się również formy promocji i komunikacji w zakresie rolnictwa – podkreślił szef resortu.
Targi Polagra Food i towarzyszące jej imprezy  to wydarzenia niezwykle atrakcyjne. Udział w nich bierze blisko 1200 wystawców z 30 krajów. Jest tu niemal 400 nowości i 9 absolutnych premier rynkowych z sektora technologii spożywczych. Na targach Polagra Food, jak co roku  dominują branże mleczarska i mięsna, ale niezwykle interesujące są także  ekspozycje sektora owocowo-warzywnego, piekarniczego, cukierniczego, a także alkoholowego.
Wśród wystawców tegorocznej POLAGRY FOOD są również przedstawiciele sektora spożywczego z innych krajów unijnych, takich jak Włochy, Belgia, Węgry, a także z krajów azjatyckich.

informacja prasowa  http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Polagra-2016

Regionalne smakołyki w Poznaniu
Smaki Regionów to targi wyrobów tradycyjnych i regionalnych, które zostały dziś oficjalnie otwarte w Poznaniu. Dedykowane są one zarówno producentom, jak i smakoszom. Stanowią wspaniałą okazję do promocji takich produktów.
– Lubię smak tradycji i tradycyjne smaki – polskie smaki, powiedział goszczący dziś na targach sekretarz stanu Jacek Bogucki i przypominał, że w końcówce lat 80-tych i na początku 90-tych zachłysnęliśmy się wolnością i zachłysnęliśmy się obcymi smakami. Obcobrzmiące nazwy pojawiły się  w barach, restauracjach i sklepach.
– Musiało minąć trochę lat,  abyśmy zaczęli odkrywać na nowo i poszukiwać polskich tradycyjnych produktów. Targi Smaki Regionów z sukcesem realizują założenie promowania żywności tradycyjnej ze wszystkich regionów Polski – podkreślił Jacek Bogucki.
Swoje rarytasy, przygotowane według starych receptur prezentuje tu ponad 200 wystawców z 16 województw. Kiełbasa myśliwska i jałowcowa, kabanosy, chleb pieczony na chrzanowych liściach, miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich, kołacze, oscypki, redykołka, bryndza podhalańska, wielkopolski ser smażony, przetwory warzywne i owocowe, a także staropolskie miody pitne i wyśmienite nalewki, przyrządzane zgodnie z recepturami przekazywanymi z pokolenia na pokolenie to smakołyki, których dziś można próbować w Poznaniu.
Na stoisku zorganizowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi swoje wyroby prezentują producenci produktów zarejestrowanych w unijnym systemie jako Chronione Nazwy Pochodzenia (ChNP), Chronione Oznaczenia Geograficzne (ChOG) oraz Gwarantowane Tradycyjne Specjalności (GTS). Na ministerialnym stoisku jest punkt informacyjny dotyczący unijnych oznaczeń oraz punkt animacyjny dla dzieci, w którym organizowane są gry i zabawy edukacyjne dotyczące rolnictwa oraz produktów posiadających unijne certyfikaty jakości.
Targi Smaki Regionów od kilku lat promują rodzimą polską żywność, a jej producentom stwarzają warunki do nawiązywania kontaktów handlowych. Targom towarzyszy wiele atrakcji, m.in. pokazy kulinarne, warsztaty piekarskie organizowane przez Stowarzyszenie Rzemieślników Piekarstwa RP, czy też warsztaty owocowo-warzywne prowadzone przez Stowarzyszenie Polska Ekologia.
Tradycyjne już, podczas tych targów odbywa się finał konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo. To konkurs na najlepszy regionalny i lokalny produkt żywnościowy oraz na najlepsze danie i potrawę regionalną i lokalną. Organizowany jest przez Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego, we współpracy ze Związkiem Województw RP.
Wytwórcom najlepszych produktów i potraw z poszczególnych rejonów Polski wręczone zostały dziś nagrody - Perły 2016.
Konkurs odbywa się pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jego celem jest przede wszystkim identyfikacja i promocja produktów regionalnych.
Uczestniczący w uroczystości sekretarz stanu Jacek Bogucki powiedział, że tegoroczna edycja konkursu to swoisty jubileusz, ponieważ po raz 16. wyróżnianie są produkty z 16. regionów Polski.
–Spotkania finałowe konkursu to także wymiana doświadczeń w przywracaniu Polakom polskiej kuchni. Wracają polskie nazwy restauracji i w coraz szybszym tempie wracają polskie nazwy potraw –  podkreślił Jacek Bogucki i dodał, że wśród Polaków jest zapotrzebowanie na tradycyjne dania i na to, aby znów jeść to co polskie i być dumnym z tego co polska tradycja nam przekazała.
Przez 16 lat prowadzenia konkursu zidentyfikowano i opisano blisko 9 000 tradycyjnych i regionalnych produktów z całej Polski. Wiele z nich zostało wpisanych na prowadzoną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  listę produktów tradycyjnych, a niektóre zostały zarejestrowane w unijnych systemach ochrony. Ideą konkursu jest też zachęcanie mieszkańców obszarów wiejskich, zwłaszcza tych których gospodarstwa znajdują się na ternach o niekorzystnych warunkach gospodarowania, do poszukiwania alternatywnych źródeł dochodu.

informacja prasowa  http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Regionalne-smakolyki-w-Poznaniu

Pomoc producentom mleka

Fot. Konferencja prasowa sekretarza stanu Jacka Boguckiego oraz prezesa ARR Łukasza Hołubowskiego

 - W środę minął termin składania wniosków przez producentów mleka, którzy chcieli skorzystać z mechanizmu unijnej pomocy dotyczącej ograniczenia produkcji mleka w IV kwartale tego roku – poinformował sekretarz stanu Jacek Bogucki.
Komisja Europejska zaproponowała w lipcu pakiet wsparcia. 9 września zostały opublikowane dwa rozporządzenia delegowane KE dotyczące pomocy dla producentów mleka w wysokości 500 mln euro.
Na ograniczenie produkcji mleka KE przeznaczyła 150 mln euro w skali UE.
- Agencja Rynku Rolnego zweryfikowała złożone do niej wnioski od producentów mleka, którzy chcą ograniczyć produkcję w IV kwartale br. – podkreślił sekretarz stanu, który dodał, że – jesteśmy jednym z pierwszych krajów Unii Europejskiej, który już jest gotowy do złożenia wniosku do Komisji Europejskiej.
- Jest to mechanizm dodatkowy – zwrócił uwagę sekretarz stanu Jacek Bogucki podkreślając przy tym, że – podstawowy mechanizm dotyczy tych producentów, którzy chcą produkować mleko.
Na pomoc dostosowawczą przeznaczono 350 mln euro, z czego dla Polski przewidziana została kwota 22 670 129 euro. Będzie ona wypłacana producentom mleka lub producentom w innych sektorach hodowlanych, którzy zrealizują jedno lub więcej następujących działań:
1) redukcja produkcji ponad przewidzianą w projekcie rozporządzenia delegowanego dotyczącego pomocy dla dobrowolnej redukcji mleka lub niezwiększanie produkcji,
2) rolnictwo w małej skali,
3) stosowanie ekstensywnych metod produkcji,
4) stosowanie metod produkcji przyjaznych dla środowiska i klimatu,
5) wdrażanie projektów współpracy,
6) wdrażanie systemów jakościowych mających na celu promocję jakości i wartości dodanej,
7) szkolenia w zakresie instrumentów finansowych i instrumentów zarządzania ryzykiem.
- Złożonych zostało blisko 4 tysiące wniosków, z czego 3777 otrzymało pozytywną weryfikację – poinformował prezes Agencji Rynku Rolnego Łukasz Hołubowski.
Składający wnioski zadeklarowali łączne ograniczenie produkcji w wysokości 60 mln kg mleka, na kwotę przekraczającą 34 mln złotych.
Sekretarz stanu Jacek Bogucki poinformował ponadto, że trwają bardzo szczegółowe konsultacje z rolnikami i organizacjami rolniczymi dotyczące rozdysponowania ponad 22 mln euro przyznanych Polsce na pomoc dostosowawczą.


informacja prasowa  http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Pomoc-producentom-mleka

Posterunek Policji w Czyżewie przywrócony

Fot. ze strony http://www.podlaska.policja.gov.pl/pod/aktualnosci/39441,Kolejny-posterunek-Policji-w-wojewodztwie-podlaskim-zostal-przywrocony.html

Posterunek Policji w Czyżewie został przywrócony i otwarty dla mieszkańców. Placówka umożliwi stały kontakt obywateli z Policją. Dzięki temu mieszkańcy miasta i gminy Czyżew uzyskają łatwiejszy dostęp i możliwość kontaktu z własnym dzielnicowym.

Więcej na stronie PODLASKIEJ POLICJI i w programie OBIEKTYW.

Dalsze prace Międzyresortowego Zespołu ds. ASF


IV posiedzenie Międzyresortowego Zespołu ds. łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń, które odbywało się dziś w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, prowadził sekretarz stanu Jacek Bogucki.
Podczas spotkania  główny lekarz weterynarii Włodzimierz Skorupski omówił  aktualną sytuację epizootyczną w zakresie ASF. Ostatnie ognisko było stwierdzone 9 września w gospodarstwie utrzymującym 63 świnie w powiecie łosickim. Było to 20 ognisko od stwierdzania pierwszego przypadku ASF u świń w Polsce.
Członkowie Zespołu przedstawiali informacje o realizacji działań zmierzających do ograniczenia szerzenia się ASF podejmowane przez poszczególne resorty. Podsekretarz stanu w Ministerstwie rolnictwa i rozwoju wsi Ewa Lech przedstawiła działania legislacyjne   w tym zakresie, które prowadzone są w resorcie rolnictwa. Podsekretarz stanu  w ministerstwie środowiska  Andrzej Konieczny  poinformował o zintensyfikowaniu odstrzału sanitarnego dzików. Został on obecnie zrealizowany  w  64%.  Celem tego odstrzału jest zmniejszenie gęstości populacji dzika w pasie 50 km. od wschodniej granicy Polski, do poziomu 0,5 osobnika na km2. Całkowita liczba dzików planowanych do odstrzału sanitarnego  wynosi 7468 dzików w województwach lubelskim, mazowieckim, podkarpackim, podlaskim i warmińsko-mazurskim.
Służby nadzorowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, a także pozostające pod nadzorem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Zdrowia przeprowadziły od 13 sierpnia, na terenach objętych ograniczeniami i w strefach ochronnych,   ponad 2000 kontroli targowisk, środków transportu i zakładów gastronomicznych pod kątem przestrzegania stosownych przepisów.
Ponadto, zastępca głównego lekarza weterynarii Krzysztof Jażdżewski poinformował, że
13 bm., podczas posiedzenia Stałego Komitetu ds. Zdrowia Zwierząt, Bezpieczeństwa Żywności i Pasz w Brukseli, przegłosowano zmianę, która polega na wyłączeniu jednej z gmin w województwie podlaskim z obszaru objętego ograniczeniami i przeniesieniu jej do obszaru ochronnego co powoduje złagodzenie wymogów przemieszczania świń z tej gminy. Decyzja ta wejdzie w życie po opublikowaniu w dzienniku urzędowym Unii Europejskiej.

informacja prasowa  http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Dalsze-prace-Miedzyresortowego-Zespolu-ds.-ASF