Zielone targi w Szepietowie


W miniony weekend do Szepietowa przybyły tłumy zwiedzających. Zielona Gala to prestiżowa, ciesząca się dużym zainteresowaniem impreza, organizowana przede wszystkim z myślą o hodowcach bydła.
W wydarzeniu uczestniczył sekretarz stanu Jacek Bogucki, który wręczył nagrody wyróżnionym firmom.
Podczas XII edycji targów wystawcy zaprezentowali najnowsze technologie do produkcji sianokiszonek i siana, a także do transportu i zadawania pasz. Pokazom maszynowym po raz kolejny towarzyszyła demonstracja bezpiecznej pracy maszyn, zorganizowana z inicjatywy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego OR w Białymstoku. Udzielono wielu wskazówek dotyczących prawidłowego użytkowania i sprawdzania stanu technicznego maszyn i urządzeń rolniczych.
Jubileuszowa, dziesiąta edycja Podlaskich Targów Budownictwa Wiejskiego przyciągnęła do Szepietowa dziesiątki wystawców, którzy prezentowali najnowsze technologie w budownictwie inwentarskim. Można było się dowiedzieć jak nowocześnie i zgodnie z trendami wybudować budynki gospodarcze. Prezentowano rozwiązania drewniane, stalowe oraz te tradycyjne i najchętniej wybierane przez rolników – murowane.
Na stałe do kalendarium imprez wpisał się Czempionat Koni Sokólskich, od kilku już lat towarzyszący Zielonej Gali i Podlaskim Targom Budownictwa Wiejskiego. W tym roku hodowcy zaprezentowali kilkadziesiąt najpiękniejszych okazów tej rasy.
Podczas targów jak zawsze można było uzyskać fachowe porady pracowników Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie z zakresu produkcji zwierzęcej, roślinnej, zasad integrowanej ochrony środowiska, ekonomiki produkcji, przedsiębiorczości, ekologii i agroturystyki. W namiocie szkoleniowym można było uczestniczyć w wykładach na temat agrotechniki użytków zielonych i wykorzystania pasz w żywieniu przeżuwaczy. Zainteresowani odnawialnymi źródłami energii, ogniwami fotowoltaicznymi, ich zastosowaniem i korzyściami z tego płynącymi mogli uczestniczyć w wykładach.

Informacja prasowa  http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Zielone-targi-w-Szepietowie

Polska żywność w Singapurze

 Sekretarz stanu Jacek Bogucki podczas inauguracji Polish Food Festival
Sekretarz stanu Jacek Bogucki podczas otwarcia Seminarium EcoEurope
Sekretarz stanu Jacek Bogucki przemawia na święcie narodowym

Rozmowy dr Koh Poh Koon Starszym Ministrem Stanu w Ministerstwie Handlu i Przemyslu oraz Ministerstwie Rozwoju Narodowego
 
Wczoraj w Singapurze rozpoczął się Festiwal Polskiej Żywności. W inauguracji wydarzenia wziął udział sekretarz stanu Jacek Bogucki.
Festiwal odbywa się od 18 maja do 3 czerwca 2017 r., a jego koordynatorem jest Ambasada RP w Singapurze. Celem wydarzenia jest promocja polskich produktów rolno-spożywczych i polskiej kuchni wśród singapurskich konsumentów. Wiceminister uczestniczył także w seminarium z udziałem polskich producentów produktów ekologicznych, zorganizowanym w ramach programu EcoEurope.
W trakcie dwudniowego pobytu Jacek Bogucki spotkał się również z przedstawicielami singapurskiej administracji ds. rolno-spożywczych i weterynarii (AVA). Zostały omówione najważniejsze zagadnienia z zakresu dostępu polskich produktów rolno-spożywczych do rynku singapurskiego.
Strona polska jest zainteresowana przede wszystkim finalizacją procedury dopuszczenia polskiego mięsa drobiowego do rynku w Singapurze oraz złagodzeniem warunków eksportu mięsa wieprzowego.
Strona singapurska podkreśliła wysokie standardy jakościowe stosowane przy produkcji polskiej żywności. Wyraziła nadzieję, że inspekcja w polskich zakładach mięsa drobiowego − odbywająca się w tym samym czasie co wizyta wiceministra w Singapurze − zakończy się pomyślnie. Jacek Bogucki poinformował o gotowości strony polskiej do rozwijania dwustronnej współpracy naukowo-badawczej, między innymi w zakresie weterynarii.
W rozmowie ze starszym ministrem stanu w ministerstwie rozwoju narodowego oraz w ministerstwie handlu i przemysłu Republiki Singapuru panem Koh Poh Koon, wiceminister Bogucki zwrócił się z prośbą o wsparcie polskich działań, ukierunkowanych na rozwój polsko-singapurskich kontaktów handlowych w zakresie produktów rolno-spożywczych. W trakcie spotkania mówiono także perspektywy rozwoju współpracy.
Strony podkreśliły możliwe do osiągnięcia wspólne cele. Singapur − jako kraj, który nie posiada rozwiniętej rodzimej bazy produkcyjnej − jest zainteresowany zapewnieniem ciągłości dostaw oraz zróżnicowanych źródeł żywności wysokiej jakości. Z kolei Polska jest w stanie zaoferować najwyższej jakości produkty rolno-spożywcze. Kwestią zasadniczą jest usunięcie barier administracyjnych, w szczególności w zakresie mięsa wieprzowego oraz mięsa drobiowego. Minister Koh Poh Koon wyraził nadzieję na pomyślny przebieg rozmów w zakresie weterynarii oraz gotowość do intensyfikacji dwustronnych kontaktów handlowych.
O jakości polskich produktów rolno-spożywczych najlepiej można się przekonać próbując polskich dań. W związku z tym sekretarz stanu Jacek Bogucki zaprosił ministra Koh Poh Koon do udziału w Festiwalu Polskiej Żywności, a następnie do złożenia wizyty w Polsce przy okazji targów Polagra Food w Poznaniu.
Polski wiceminister spotkał się także z zastępcą Komitetu Wykonawczego Związku Singapurskich Producentów Żywności.  W trakcie spotkania zachęcał do rozwoju kontaktów z polskimi przedsiębiorcami branży rolno-spożywczej. Przedstawił atuty polskiej żywności i wyraził nadzieję na intensyfikację kontaktów. Podczas spotkania rozważano możliwości przeprowadzenia rozmów przedstawicieli polskiego i singapurskiego biznesu m.in. w ramach planowanych w 2017 r. międzynarodowych wydarzeń targowo-wystawienniczych poświęconych żywności.
Singapur jest krajem niemal całkowicie uzależnionym od importu żywności. Dodatkowo, z uwagi na dogodne położenie, może stanowić „hub” logistyczny dla towarów eksportowanych do krajów regionu, w tym przede wszystkim państw ASEAN, stanowiących rynek ok. 600 milionów konsumentów. W dniach 22-23 maja 2017 r. planowana jest wizyta w Polsce prezydenta Singapuru Tony’ Tan Ken Yama. Będzie to pierwsza wizyta prezydenta Singapuru w Polsce.
Wydarzenia te, to duża szansa na wzrost rozpoznawalności Polski i polskich produktów na rynku singapurskim.

Informacja prasowa  http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Polska-zywnosc-w-Singapurze

Wizyta sekretarza stanu Jacka Boguckiego w Chinach

Sekretarz stanu Jacek Bogucki oraz wiceminister Qu Dongyu

Spotkanie z Wiceministrem Generalnego Urzędu Nadzoru nad Jakością, Inspekcji i Kwarantanny ChRL (AQSIQ) Linem Yuanpingiem

Podpisanie protokołu VII posiedzenia Stałej Polsko-Chińskiej Grupy Roboczej ds. współpracy w dziedzinie rolnictwa i gospodarki żywnościowej

W dniach 12-13 maja br. z wizytą w Pekinie przebywał sekretarz stanu Jacek Bogucki, będący w składzie oficjalnej delegacji Prezes Rady Ministrów RP, Beaty Szydło do Chińskiej Republiki Ludowej.
Wiceminister wziął udział w rozmowach bilateralnych premier Beaty Szydło z przewodniczącym ChRL Xi Jinpingiem oraz z premierem ChRL Li Keqiangiem.
Sekretarz stanu spotkał się także z wiceministrem Generalnego Urzędu Nadzoru nad Jakością, Inspekcji i Kwarantanny ChRL (AQSIQ) Li Yuanping, celem omówienia tematyki bezpieczeństwa żywności i dostępu polskich produktów rolno-spożywczych do rynku chińskiego. Spotkanie stanowiło podsumowanie  rozmów technicznych nt. stanu prac nad polskimi wnioskami o otworzenie rynku ChRL/wznowienie importu z Polski wybranych towarów, prowadzonych pod przewodnictwem głównego lekarza weterynarii Pawła Niemczuka.
W trakcie wizyty odbyło się ponadto VII. posiedzenie Stałej Polsko-Chińskiej Grupy Roboczej ds. współpracy w dziedzinie rolnictwa i gospodarki żywnościowej. W składzie polskiej delegacji, pod przewodnictwem wiceministra Boguckiego znaleźli się przedstawiciele departamentów merytorycznych MRiRW, GIW, ARR oraz PIWet-PIB. Stronie chińskiej, składającej się z reprezentantów Ministerstwa Rolnictwa ChRL, przewodniczył wiceminister rolnictwa Qu Dongyu.
Rozmowy dotyczyły aktualnych aspektów polsko-chińskiej współpracy w dziedzinie rolnictwa oraz perspektyw rozwoju relacji, w tym w zakresie wymiany handlowej artykułami rolno-spożywczymi. Dyskutowano także kwestie współpracy ekspercko-naukowej, realizowanej w ramach, podpisanego w 2015 roku, Porozumienia między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi RP a Ministerstwem Rolnictwa ChRL o współpracy w ramach Polsko-Chińskiego Centrum Nauki i Technologii Rolnej. Wiceminister Bogucki wyraził zadowolenie z postępów realizacji wspólnych projektów. Wskazał także na potrzebę osiągnięcia efektów handlowych podejmowanych działań i dalszą intensyfikację kontaktów, zarówno na szczeblu administracyjnym, jak i eksperckim.
Strona chińska postrzega Polskę jako ważnego partnera gospodarczego Chin. Podkreślono także zainteresowanie rozwojem relacji w formule wielostronnej – w ramach inicjatywy „Pasa i Szlaku” oraz formatu „16+1”.
Spotkania w Pekinie dają szansę m.in. na postęp w kwestii wznowienia eksportu z Polski  do Chin mięsa drobiowego, jaj wylęgowych i piskląt jednodniowych, jak również poszerzenie asortymentu polskich produktów drobiowych na rynku chińskim.
Strona chińska wyraziła wolę przeprowadzenia wizyty ekspertów chińskich w Polsce, celem kontynuacji dialogu w ramach prac polsko-chińskiej grupy eksperckiej w kontekście rozmów o wznowieniu eksportu polskiego mięsa wieprzowego na rynek chiński.


Informacja prasowa http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Wizyta-sekretarza-stanu-Jacka-Boguckiego-w-Chinach

Współpraca polsko-chińska

Sekretarz stanu Jacek Bogucki będzie w składzie oficjalnej delegacji podczas wizyty premier Beaty Szydło w Chinach.
Przewidziany jest udział wiceministra w spotkaniach z przewodniczącym Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpingiem, oraz z premierem Chińskiej Republiki Ludowej Li Keqiangiem.
Ponadto sekretarz stanu weźmie udział w rozmowach z przedstawicielem Kierownictwa Generalnego Urzędu ds. Nadzoru nad Jakością, Inspekcji i Kwarantanny ChRL oraz będzie przewodniczył delegacji MRiRW podczas VII spotkania Polsko-Chińskiej Grupy Roboczej ds. Współpracy w dziedzinie Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.
Strona polska planuje omówienie m.in. kwestii dostępu polskich produktów rolno-spożywczych do rynku chińskiego, w tym wznowienia eksportu wieprzowiny i produktów wieprzowych oraz drobiu i produktów drobiowych, współpracy naukowej i eksperckiej, promocji i wymiany handlowej.

Informacja prasowa  http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Wspolpraca-polsko-chinska

Wizyta w Kanadzie


Foto. Spotkanie z polskimi wystawcami na targach SIAL Kanada w Toronto
Spotkanie z wiceminister rolnictwa Andrea Lyon
Sekretarz stanu Jacek Bogucki w dniach 2-4 maja 2017 roku przebywał w Kanadzie.
Wizyta miała głównie na celu udział w targach SIAL Kanada w Toronto oraz przeprowadzenie rozmów z partnerami kanadyjskimi odpowiedzialnymi za współpracę w dziedzinie rolnictwa.  
W sprawie możliwości intensyfikacji polsko-kanadyjskiej współpracy w dziedzinie rolnictwa, w tym perspektyw rozwoju handlu rolno-spożywczego wiceminister rozmawiał z wiceminister rolnictwa Kanady Andreą Lyon. Sekretarz stanu zaznaczył, że umowa CETA oraz umowa o partnerstwie strategicznym pomiędzy Unią Europejską a Kanadą stworzy nowe możliwości dla wzmacniania pozytywnych tendencji w relacjach gospodarczych między naszymi państwami. Wiceminister Jacek Bogucki omówił także kwestie ustalenia warunków wymiany handlowej artykułów pochodzenia zwierzęcego, w tym dla mięsa drobiowego i mięsa wołowego. Wskazał na potencjał polskiego sektora rolniczego oraz zaprosił stronę kanadyjską do wizyty w Polsce. Ponadto sekretarz stanu spotkał się  z  Premier Prowincji Ontario. Tematem rozmów było zacieśnienie relacji gospodarczych.
Podczas pobytu w Ottawie odbyło się w parlamencie federalnym Kanady spotkanie z przewodniczącym Polsko-Kanadyjskiej Grupy Parlamentarnej P. Fronseca. W trakcie rozmowy wiceminister odniósł się do 75-rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską i Kanadą oraz podkreślił, że polski przemysł rolno-spożywczy jest jednym z najnowocześniejszych w Europie, wskazał również na wysoką jakość polskich produktów.
Ponadto w trakcie odbyły się spotkania z biznesem kanadyjskim m.in. z właścicielami sklepów detalicznych oferujących żywność sprowadzaną z Polski, ukierunkowanych głównie na potrzeby kanadyjskiej Polonii, jak i pozostałej części społeczeństwa.
Wiceminister uczestniczył również w wydarzeniach promocyjnych związanych z misją gospodarczą organizowaną przez komisarza UE ds. rolnictwa i obszarów wiejskich Phila Hogana. Polscy producenci mieli okazję skorzystać z możliwości promocyjnych oferowanych zarówno przez KE, jak i resort rolnictwa, który zorganizował polskie stoisko promocyjno-wystawiennicze na targach SIAL.
Rynek kanadyjski cieszy się rosnącą popularnością wśród polskich przedsiębiorców, z tego względu  został ujęty w planie promocji na 2017 jako rynek priorytetowy. Polska odnotowuje dodatnie saldo w obrocie artykułami rolno-spożywczymi, a wartość eksportu w 2016 roku wyniosła ponad 75 milionów euro, co stanowiło 4% wzrost w stosunku do 2015 r.
Sekretarz stanu Jacek Bogucki uczestniczył także w uroczystościach zorganizowanych przez polskie placówki dyplomatyczne w Ottawie i Toronto z okazji 226 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja, w których brali udział zasłużeni przedstawiciele organizacji polonijnych, w tym kombatanci wojenni oraz wysocy przedstawiciele parlamentu prowincji Ontario i władz administracji federalnej.

Informacja prasowa  http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Wizyta-w-Kanadzie

9. posiedzenie Międzyresortowego Zespołu ds. ASF

Foto. Minister Krzysztof Jurgiel oraz sekretarz stanu Jacek Bogucki podczas posiedzenia zespołu ds. ASF
Pod przewodnictwem ministra Krzysztofa Jurgiela odbyło się dziś 9. posiedzenie Międzyresortowego Zespołu ds. łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń.
- Na podstawie analizy dotychczasowych działań stwierdzam, że sytuacja związana z występowaniem wirusa ASF została ustabilizowana – powiedział przewodniczący zespołu minister Krzysztof Jurgiel.
Analizując sytuację podkreślono, że ostatnie ognisko choroby u świń miało miejsce 30 września 2016 roku. Prowadzony jest stały monitoring możliwości znoszenia restrykcji na poszczególnych obszarach.
Jednocześnie podkreślono konieczność maksymalnej redukcji populacji dzików na terenie pięciu granicznych województw (warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego, podkarpackiego) przy jednoczesnym pozostawieniu obsady 0,5 dzika/km2 na pozostałych terenach.
Na podstawie analizy bieżącej sytuacji oraz prowadzonych odstrzałów planowych i sanitarnych stwierdzono, że w tym roku można spodziewać się wolniejszej od dotychczasowej dynamiki rozszerzania się obszarów dotkniętych ASF u dzików.
W trakcie dyskusji zwrócono uwagę na konieczność zintensyfikowania kontroli granicznej produktów pochodzenia zwierzęcego na naszych granicach, które są granicami zewnętrznymi UE. Prowadzona jest tam kampania informacyjna dotycząca zakazu wwożenia takich produktów na terytorium UE.
Zwrócono również uwagę na stałe podnoszenie świadomości dotyczącej zasad bioasekuracji. Podkreślono, że niezbędne jest ścisłe przestrzeganie wszystkich, wypracowanych rozwiązań prawnych związanych ze zwalczaniem wirusa ASF.
W tym celu na bieżąco prowadzone są szkolenia, akcje informacyjne oraz kontrole.

Informacja prasowa  http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/9.-posiedzenie-Miedzyresortowego-Zespolu-ds.-ASF

Rolniczy handel detaliczny - debata z ekspertami
Podatki, warunki sanitarne i weterynaryjne, kontrola i etykietowanie - to główne tematy podczas drugiej edycji debaty o rolniczym handlu detalicznym. W środę, 26 kwietnia br. w sali sejmikowej UMWP spotkali się przedstawiciele administracji rządowej, służb sanitarnych i weterynaryjnych, samorządowcy, reprezentanci Podlaskiej Izby Rolniczej, doradcy podatkowi, a przede wszystkim rolnicy - i ci zainteresowani, i ci zajmujący się już przetwórstwem i sprzedażą detaliczną produktów rolnych. Dzięki transmisji na żywo w debacie mogli wziąć udział również internauci, a starostwa powiatowe w regionie przygotowały specjalne punkty umożliwiające zdalne uczestnictwo w dyskusji. Udział w debacie wzięli m.in. wiceminister rolnictwa Jacek Bogucki, posłanka na Sejm RP Dorota Niedziela, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Stefan Krajewski, Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński. Spotkanie prowadził dziennikarz TVP 3 Białystok Mariusz Rytel.
- Podczas drugiej edycji debaty o rolniczym handlu detalicznym, chcemy przekazać w jak najbardziej czytelny, przystępny  sposób, to jak rozpocząć i prowadzić rolniczy handel detaliczny – mówił podczas otwarcia marszałek Jerzy Leszczyński -  Chcemy wspierać i zachęcać do podejmowania tego rodzaju działalności. To ogromna szansa rozwoju dla małych i średnich gospodarstw rolnych, dla agroturystyki, a tym samym perspektywa rozwoju województwa.
W ramach rolniczego handlu detalicznego rolnicy,  mogą sprzedawać żywność wyprodukowaną, przetworzoną  we własnym gospodarstwie, bez obowiązku płacenia podatku do kwoty 20 tysięcy zł. Po przekroczeniu tego progu sprzedaż będzie dalej możliwa, ale od uzyskanej nadwyżki trzeba już będzie płacić podatek ryczałtowy od przychodów ewidencjonowanych, w wysokości 2%
Jak podkreślał wiceminister Jacek Bogucki, głównym celem wprowadzenia RHD jest umożliwienie rolnikom  czerpania większych dochodów ze sprzedaży produktów rolno-spożywczych, ale również jest to odpowiedź na zapotrzebowanie rynku
- Coraz więcej konsumentów poszukuje produktów wytwarzanych mniej przemysłowymi metodami – podkreślał Jacek Bogucki. – Wracamy do tego, co było jeszcze trzydzieści lat temu, kiedy był problem z kupnem np. mięsa, jechało się na wieś i tam bezpośrednio od rolnika kupowało. Oczywiście było to działanie nie do końca legalne, teraz chcemy, aby ten bezpośredni kontakt pomiędzy producentem i konsumentem powrócił w sposób legalny. Jest na to duże zapotrzebowanie rynku. .
Minister podkreślał również, że w Polsce cały czas niewielki odsetek gospodarstw rolnych zajmuje się sprzedażą detaliczną
- Mamy zarejestrowanych 1mln. 400 tys. gospodarstw rolnych, z czego tylko kilka tysięcy rolników zajmuje się sprzedażą detaliczną – to niewielki odsetek.
Wątpliwości co do tego, że  rolniczy handel detaliczny ma szansę przyjąć się w polskiej gospodarce rolno-spożywczej nie ma posłanka Dorota Niedziela.
- Wprowadzenie tej możliwości było wyjściem naprzeciw potrzebom rynku. Konsumenci są coraz bardziej świadomi i zainteresowani przyjazdem z nawet dość odległych miejsc, aby zakupić żywność u osoby zaufanej. Chcą znać producenta
Dorota Niedziela podkreślała, że ustawy podatkowe i zmiany idą w tym kierunku, żeby to rolnik z małego gospodarstwa mógł poprawić dochodowość.
- To jest ogromny rynek, który zaczyna się sam regulować i zaczyna być coraz większym rynkiem zbytu dla małych i średnich gospodarstw – dodała. 
W ramach rolniczego handlu detalicznego rolnicy, ale również np. działkowcy mogą sprzedawać wytworzone przez siebie produkty żywnościowe bezpośrednio konsumentowi końcowemu. Żywność wytworzona musi pochodzić w całości lub w części z jego upraw, hodowli lub chowu. Ta działalność nie musi być zatwierdzana przez służby sanitarne  i weterynaryjne, jak było to wcześniej, a tylko rejestrowana : w przypadku przetwórstwa roślin w inspekcji sanitarnej, w przypadku przetwórstwa mięsnego w inspekcji weterynaryjnej.
Osoby prowadzące  rolniczy handel detaliczny zobowiązane są do dziennego ewidencjonowania sprzedaży na tzw. zeszyt. Należy m.in. określać rodzaj sprzedawanego produktu. Nie jest wymagana kasa fiskalna. Jak podkreślali urzędnicy, procedury związane z rejestracją rhd sa bardzo uproszczone. Mówił również o tym prowadzący rolniczy  handel detaliczny, producent przetworów na bazie pigwowca Radosław Pośrednik
Nie ma czego się obawiać, jeśli chodzi o rejestrację – wizyta w sanepidzie, określenie formy opodatkowania w urzędzie skarbowym. To naprawdę  nie jest ani czasochłonne ani skomplikowane – mówił – Najtrudniejsza jest sprzedaż produktu.
Jarmarki, targowiska, kiermasze – to przede wszystkim te miejsca gdzie można znaleźć produkty wytwarzane przez małe i średnie gospodarstwa rolne.
Członek zarządu Stefan Krajewski podkreślał, że ogromna rolę w promocji rolniczego handlu detalicznego odgrywają samorządy
- To jest nowe przedsięwzięcie, które może stać się ogromna szansą dla drobnych gospodarstw, ale jak każda nowość powoduje wiele pytań, wątpliwości. Dlatego rozmowy, spotkania, a nawet debaty takie jak dzisiejsza są bardzo potrzebne. Zachęcam do kontaktu z Urzędem Marszałkowskim, zgłaszania propozycji spotkań w temacie rolniczego  handlu detalicznego, przesyłania pytań – zachęcał marszałek Stefan Krajewski .
Podczas spotkania poruszano również kwestie związane z wymaganiami weterynaryjnymi  i sanitarnymi. Odpowiadano na pytania dotyczące etykietowania i kontroli.
Debata zorganizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Podlaski Sekretariat Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich związana jest z wprowadzeniem od stycznia br. zmian w przepisach związane z „Rolniczym handlem detalicznym”. Mając na względzie potrzebę informowania społeczeństwa o nowych możliwościach, Samorząd Województwa Podlaskiego przy wsparciu samorządów powiatowych, wyszedł z inicjatywą zorganizowania spotkania właśnie w takiej, publicznej formule.
Pierwsza debata o rolniczym handlu detalicznym z transmisją na żywo odbyła się w ubiegłym roku i dotyczyła właśnie ryczałtowego, dwuprocentowego podatku dla rolników. 

Źródło: http://www.wrotapodlasia.pl/pl/rolnictwo_i_srodowisko/rolnictwo_srodowisko/rolniczy-handel-detaliczny-debata-z-ekspertami.html