Uroczysta Sesja Rady Powiatu WysokomazowieckiegoO godzinie 1600 w hali sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem odbyła się XXXVI uroczysta Sesja Rady Powiatu Wysokomazowieckiego V Kadencji. Sesja miała charakter uroczysty i związana była z obchodami stulecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Przewodniczący rady przywitała wszystkich zaproszonych gości wśród których nie zabrakło: Jacka Boguckiego Posła na Sejm RP, Bohdana Józefa Paszkowskiego - Wojewody Podlaskiego, Jerzego Leszczyńskiego - Marszała Województwa Podlaskiego, Prelegentów- prof. dr hab. Krzysztofa Sychowicza, prof. dr hab. Henryka Wnorowskiego, Dariusza Sapińskiego - Prezesa SM Mlekovita, ks. Edwarda Łapińskiego – Proboszcza Parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Wysokiem Mazowieckiem.  
Radnych Sejmiku Województwa Podlaskiego, Burmistrzów i Wójtów z terenu Powiatu Wysokomazowieckiego, Radnych Rady Powiatu Wysokomazowieckiego, Radnych Rad Miast i Gmin z terenu Powiatu Wysokomazowieckiego, Dyrektorów i Kierowników jednostek organizacyjnych z terenu Powiatu Wysokomazowieckiego, Dyrektorów Szkół Podstawowych z terenu Powiatu Wysokomazowieckiego, Przedsiębiorców z terenu Powiatu Wysokomazowieckiego, Prezesów Ochotniczych Straży Pożarnych KSRG z terenu Powiatu Wysokomazowieckiego.

Swoje przemówienie wygłosił Bogdan Zieliński Starosta Wysokomazowiecki. Na wstępie podziękował samorządowcom za organizację obchodów wydarzeń historycznych na terenie naszego powiatu, które upamiętniają 100 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Przedstawił również swoje refleksje na temat tych wydarzeń. Podziękował dyrektorom i kierownikom jednostek za pracę na rzecz powiatu a w sposób szczególny wszystkim radnym Rady Powiatu Wysokomazowieckiego za 4 lata ciężkiej, mozolnej pracy, dzięki której powiat wysokomazowiecki ma na terenie kraju ugruntowaną wysoką pozycję.

W związku z tą piękną rocznicą wszyscy obecni na uroczystości podpisali deklarację 100 lat niepodległej - przesłanie dla przyszłych pokoleń. Treść przesłania odczytał Starosta Wysokomazowiecki Bogdan Zieliński.

W dalszej części uroczystości prelegenci prof. dr hab. Krzysztof Sychowicz wygłosił prelekcję  „Historia odzyskania niepodległości”  a prof. dr hab. Henryk Wnorowski na temat „Patriotyzm gospodarczy 100 lat temu i dzisiaj”.

Okolicznościowe przemówienia wygłosili: poseł na Sejm RP Jacek Bogucki, Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, Jerzy Leszczyński Marszałek Województwa Podlaskiego, Dariusz Sapiński Prezes SM Mlekovita oraz Jarosław Siekierko Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie.
Uroczystość uświetnił występ przygotowany przez uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem.

Informacja prasowa  https://wysokomazowiecki.pl/aktualnosci/100-lecie-odzyskania-przez-polske-niepodleglosci-uroczysta-sesja-rady-powiatu-wysokomazowieckiego-v-kadencji.html

100 Rocznica odzyskana Niepodległości Czyżew


 W niedzielę 11 listopada 2018 r. w Czyżewie odbyły się uroczyste obchody 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę wieńczące cykl obchodów „Tygodnia Niepodległości” w Gminie Czyżew. Uroczystości rozpoczęły się od posadzenia „Dębu Niepodległości” w Parku Miejskim w Czyżewie przy ul. Zarzecze jako wotum dla tych, którzy przyczynili się do odzyskania niepodległości przez Polskę, ale także jako symbol siły, długowieczności i szlachetności dla następnych pokoleń. Następnie goście udali się na Msze św. w kościele parafialnym pw. św. Piotra i Pawła w Czyżewie w intencji Ojczyzny, której przewodniczył ks. kanonik Eugeniusz Sochacki, proboszcz parafii. Przed celebrą mszy odśpiewano hymn Polski w ramach ogólnopolskiej akcji „Śpiewania hymnu dla Niepodległej”. Po mszy wszyscy uczestnicy we wspólnym przemarszu na czele, którego harcerze nieśli okazałą flagę biało-czerwoną udali się pod Pomnik Niepodległości aby złożyć wieńce i wiązanki kwiatów w hołdzie bohaterom walk o niepodległość. Uroczystości pod pomnikiem zwieńczone zostały efektownym uwolnieniem balonów biało czerwonych.

Cały tekst na  http://www.umczyzew.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=373&sub=210&dzialy=373&akcja=artykul&artykul=2709

Stulecie Niepodległości
W niedzielę 11 listopada 2018 roku obchodziliśmy 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Także na terenie naszego powiatu zorganizowano szereg uroczystości z tym związanych.

W Wysokiem Mazowieckiem uroczyste obchody rozpoczęły się od złożenia wieńców i oddania hołdu poległym pod pomnikiem Armii Krajowej przy ulicy Mickiewicza oraz pod pomnikiem Kazimierza Kamieńskiego „Huzara” i jego żołnierzy przy rondzie im. NSZZ Solidarność.

Następnie odprawiona została msza święta za Ojczyznę w kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w Wysokiem Mazowieckiem. Na zakończenie mszy odbył się koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu chóru Szkoły Muzycznej I stopnia w Wysokiem Mazowieckiem.

Po mszy poczty sztandarowe oraz wszyscy zebrani prowadzeni przez Grupę Rekonstrukcji Historycznej im. Brygady Kawalerii „Plis” w Wysokiem Mazowieckiem, Bractwa Kurkowego z Ciechanowca i orkiestrę Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem przemaszerowali pod pomnik Polskiej Organizacji Wojskowej na rynku Józefa Piłsudskiego. W hołdzie poległym za Ojczyznę o godz. 12.00 odśpiewano hymn Polski w ramach Ogólnopolskiej Akcji „Niepodległa do Hymnu”. Licznie przybyłe delegacje na tę uroczystość złożyły wieńce i wiązanki.

Okolicznościowe przemówienia wygłosili: Jacek Bogucki Poseł na Sejm RP, Jarosław Siekierko Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie oraz Leszek Gruchała Wicestarosta Wysokomazowiecki.
W uroczystościach wzięli udział także przedstawiciele organizacji kombatanckich i społecznych, delegacje zakładów pracy i szkół, straży pożarnej, harcerze oraz mieszkańcy miasta.
Bogdan Zieliński Starosta Wysokomazowiecki oraz Przewodnicząca Rady Powiatu Wysokomazowieckiego uczestniczyli w diecezjalnych obchodach Święta Niepodległości w m. Winna Poświętna gm. Ciechanowiec.

Informacja prasowa  https://wysokomazowiecki.pl/aktualnosci/100-lecie-odzyskania-przez-polske-niepodleglosci-uroczysta-sesja-rady-powiatu-wysokomazowieckiego-v-kadencji.html

150 Lecie Gminy Nowe PiekutyW niedzielę 14 października mieszkańcy Gminy Nowe Piekuty świętowali 150-lecie powstania gminy, a także 100-lecie odzyskania niepodległości. Uroczystość połączona była z odsłonięciem pomnika Żołnierzy Armii Krajowej i Kapitana Kazimierza Kamieńskiego. Właśnie z naszej gminy (Markowo Wólka) pochodził ostatni podlaski komendant Wileńskiej Brygady AK pseudonim „Huzar”. W październiku przypada również 65 rocznica jego śmierci.
Uroczystości rozpoczęła Msza Święta, podczas której dokonano aktu zawierzenia opiece Najświętszej Maryi Pannie całej naszej gminy. Pan Marek Kaczyński – Wójt naszej Gminy przedstawił krótki zarys biografii kpt. Kamieńskiego oraz zachęcił do zapoznania się z publikacją przygotowaną przez Instytut Pamięci Narodowej i wydaną przez Gminę Nowe Piekuty na temat postaci ,,Huzara”.
Wraz z posłem na Sejm RP -Panem Jackiem Boguckim, starostą wysokomazowieckim -Panem Bogdanem Zielińskim i bratankiem zmarłego kapitana -Wiesławem Kamieńskim dokonano oficjalnego odsłonięcia pamiątkowej tablicy. Następnie ślubowanie wierności ojczyźnie złożyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Ks. Rocha Modzelewskiego w Nowych Piekutach oraz Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jabłoni Kościelnej w towarzystwie dyrekcji.


Źródło:  http://www.nowepiekuty.pl/150-lecie-gminy-nowe-piekuty/

Uroczystość nadania naszym szkołom imienia Rotmistrza Witolda Pileckiego12 października społeczność naszej szkoły przeżywała długo oczekiwane i radosne święto. Tego właśnie dnia Liceum Ogólnokształcące, Technikum oraz Branżowa Szkoła I i II stopnia, czyli szkoły wchodzące w skład ZSOiZ w Ciechanowcu, otrzymały bardzo zaszczytne imię Rotmistrza Witolda Pileckiego. To wyjątkowe i historyczne dla naszej placówki wydarzenie pięknie wpisuje się w jubileusz 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, 75. rocznicy ucieczki Rotmistrza Witolda Pileckiego z niemieckiego obozu zagłady Auschwitz oraz przypadającą w tym roku szkolnym 75. rocznicę powstania naszej szkoły. Na uroczystość przybyło wielu znakomitych gości, aby razem z nami przeżywać to wielkie święto.

Cały materiał prasowy  http://www.zsoiz-ciechanowiec.pl/aktualnosci/1331.html

Uroczyste zakończenie inwestycji


28 września 2018 roku dokonano oficjalnego oddania do użytku części pomieszczeń Szpitalnego Oddziału Ratunkowego  z lądowiskiem dla heliktopterów oraz Pracowni Tomografii Komputerowej. Poseł na Sejm RP - Jacek Bogucki, Marszałek Województwa Podlaskiego - Jerzy Leszczyński, reprezentant Wojewody Podlaskiego - Mirosław Sienkiewicz, Starosta Wysokomazowiecki - Bogdan Zieliński oraz Dyrektor Szpitala Ogólnego - Jacek Roleder dokonali uroczystego przecięcia wstęgi i otwarcia nowej części szpitala. Inwestycja obejmowała:
  • budowę pomieszczeń Pracowni Tomografii Komputerowej wraz z dostawą i instalacją aparatu;
  • budowę szybu windowego wraz z dostawą i montażem windy;
  • budowę lądowiska z tunelem i wiatą;
  • przebudowę pomieszczeń Szptalnego Oddziału Ratunkowego;
  • zakup wyposażenia i sprzętu medycznego części konsultacyjnej SOR;
  • ambulansów sanitarnych;
  • budowę ciągu komunikacyjnego łączącego Szpitalny Oddział Ratunkowy z oddziałami szpitalnymi oraz Pracownią Diagnostyki Obrazowej.
Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem zakończył inwestycje dzięki  dotacji z Ministerstwa Zdrowia, organu założycielskiego i wszystkich gmin powiatu oraz środków pozyskanych z rezerwy budżetowej państwa. 

Materiały prasowe http://www.szpitalwysmaz.pl/pl/aktualnosci/uroczyste-zakonczenie-inwestycji.html

Dzień pod znakiem kukurydzy w Szepietowie


Podlaski Dzień Kukurydzy w Szepietowie to cykliczna impreza, która na stałe wpisała się w kanon imprez rolniczych na Podlasiu. Już po raz siedemnasty Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zorganizował spotkanie rolników, naukowców i firm nasiennych na polach doświadczalnych PODR Szepietowo. Swoją obecnością święto kukurydzy zaszczycił Poseł na Sejm RP Jacek Bogucki, który wraz z Dyrektorem PODR Szepietowo Adamem Niebrzydowskim i Tadeuszem Michalskim Prezesem Polskiego Związku Producentów Kukurydzy zainaugurowali imprezę.

Informacja prasowa  http://odr.pl/dzien-pod-znakiem-kukurydzy-w-szepietowie/