Dni Czyżewa 2019
  Tegoroczny festyn „Dni Czyżewa” odbył się w dniach 6- 7 lipca br. W tym roku pogoda pozwoliła na liczny udział mieszkańców w imprezie oraz na korzystanie przez nich z przygotowanych przez organizatorów ciekawych i różnorodnych atrakcji, m.in. w turnieju piłki nożnej, zawodach spławikowych czy też festynie integracyjnym na stadionie miejskim.

Źródło http://www.umczyzew.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=386&sub=210&dzialy=386&akcja=artykul&artykul=2923

XXVI Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Szepietowie
XXVI Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Szepietowie za nami.Tłumy zwiedzających, wielu znamienitych gości, piękne zwierzęta hodowlane, setki wystawców i piękna pogoda. 
To wszystko złożyło się na sukces tegorocznej wystawy.

Informacja prasowa:  https://www.facebook.com/pg/podlaskiodr/posts/

Uroczystości upamiętniające mjr. Kazimierza Kamieńskiego "Huzara"
16 czerwca odbyły się uroczystości upamiętniające mjr Kazimierza Kamieńskiego "Huzara". Uroczystości rozpoczęły się Mszą Św. w kościele pw. Św. Kazimierza w Nowych Piekutach. Po uroczystym wręczeniu awansu rodzinie mjr Kazimierza Kamieńskiego, dalsze uroczystości odbywały się w miejscowości Markowo - Wólka. Po odśpiewaniu Hymnu Państwowego odsłonięto i poświęcono tablicę upamiętniającą miejsce urodzenia mjr Kazimierza Kamieńskiego "Huzara". 

Źródło:  http://www.nowepiekuty.pl/uroczystosci-upamietniajace-mjr-kazimierza-kamienskiego-huzara/

Oficjalne otwarcie Stadionu im. 100-lecia Odzyskania Niepodległości w Czyżewie
2 czerwca podczas corocznego festynu ,,Święto Rodziny" w Czyżewie dokonano uroczystego otwarcia Stadionu im. 100-lecia Odzyskania Niepodległości. W symbolicznym przecięciu wstęgi udział wzięli samorządowcy z terenu powiatu wysokomazowieckiego - w tym gospodarz uroczystości, Burmistrz Czyżewa, Anna Bogucka, Starosta Wysokomazowiecki, Bogdan Zieliński, Wójtowie i Burmistrzowie sąsiednich gmin, a także Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, Anna Krupka i Poseł na Sejm RP, Jacek Bogucki.
Przebudowa Stadionu Miejskiego w Czyżewie uwzględniała powstanie m.in. nowej murawy, budynków z szatniami, oświetlenia, nagłośnienia i zadaszonych trybun. Całość inwestycji kosztowała prawie 3,17 mln zł, z czego ponad 1 mln złotych stanowiła dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki. 

Informacja prasowa: https://wysokomazowiecki.pl/aktualnosci/oficjalne-otwarcie-stadionu-im.-100-lecia-odzyskania-niepodleglosci-w-czyzewie.html

Pożegnanie ze służbą w PSP st. bryg. mgr inż. Andrzeja Koca 


31 maja 2019 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem odbył się uroczysty apel z okazji zdania obowiązków Komendanta Powiatowego PSP w Wysokiem Mazowieckiem przez st. bryg. mgr inż. Andrzeja Koca.
W uroczystości uczestniczyli: pan Jarosław Zieliński – poseł na sejm RP, sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Jacek Bogucki – poseł na sejm RP, nadbryg. Jarosław Wendt – podlaski komendant wojewódzki PSP,  Bogdan Zieliński – starosta wysokomazowiecki, a także  burmistrzowie, wójtowie i inni przedstawiciele władz, a także instytucji, służb mundurowych, komendanci powiatowi PSP województwa podlaskiego, kapelani strażaków oraz strażacy i pracownicy cywilni Komendy Powiatowej PSP w Wysokiem Mazowieckiem. Oprawę uroczystości zapewniły towarzyszące poczty sztandarowe PSP i OSP oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta GOK Szepietowo pod batutą Tomasza Paducha.Źródło: http://www.wysokiemazowieckie.straz.bialystok.pl/2019/05/31/pozegnanie-ze-sluzba-w-psp-st-bryg-mgr-inz-andrzeja-koca/

Podpisanie umów na dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych8 maja w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem odbyło się oficjalne podpisanie umów na dofinansowania inwestycji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Ogółem na realizację zadań drogowych do powiatu wysokomazowieckiego trafiło ponad 16 milionów złotych, które przekazane zostaną na przebudowę dwóch odcinków dróg powiatowych oraz modernizację dróg gminnych w ośmiu gminach powiatu wysokomazowieckiego.
 Podczas uroczystego podpisania umów w Starostwie Powiatowym oraz przekazania symbolicznych czeków obecny był Wojewoda Podlaski, Bohdan Paszkowski, Starosta Wysokomazowiecki, Bogdan Zieliński, Wicestarosta, Leszek Gruchała, a także wójtowie i burmistrzowie gmin, będących beneficjentami dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych - Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie, Jarosław Siekierko, Wójt Gminy Wysokie Mazowieckie, Krzysztof Krajewski, Burmistrz Czyżewa, Anna Bogucka, Burmistrz Szepietowa, Robert Wyszyński, Burmistrz Ciechanowca, Eugeniusz Święcki, Wójt Gminy Nowe Piekuty, Marek Kaczyński, Wójt Gminy Kulesze Kościelne, Stefan Grodzki - oraz Poseł na Sejm RP, Jacek Bogucki.
Goszczącego w Wysokiem Mazowieckiem Wojewodę Podlaskiego serdecznie powitał starosta, Bogdan Zieliński.
- Chciałbym serdecznie podziękować za to, że dzisiaj pan do nas przyjechał i przywiózł coś, na co wszyscy mieszkańcy tych ośmiu gmin i powiatu wysokomazowieckiego czekali. Jesteśmy pod wrażeniem tego, jak dobre wnioski pisane są na terenie naszego powiatu. Na te wnioski od pana wojewody otrzymujemy zwrotną informację, że ta ziemia nie jest wykluczona, jest dostrzegana i możemy liczyć na wsparcie.
Wojewoda, Bohdan Paszkowski podkreślił, iż nowy program, którym jest Fundusz Dróg Samorządowych to rewolucyjna zmiana w systemie dofinansowywania lokalnej infrastruktury drogowej.
- Dobrze, że mamy ten program, mamy ogromne środki, które są dedykowane samorządom na wsparcie tych inwestycji - powiedział wojewoda.- 7 maja gościłem w Kancelarii Premiera, pana Mateusza Morawieckiego i od pana premiera otrzymałem taki symboliczny czek, gdzie jest rozpisana kwota dofinansowania naszego województwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych do realizacji i zakontraktowania w tym roku. Suma 414 446 674,51 zł. Na tę sumę składa się kwota 332 mln zł, która jest do wykorzystania w tym roku, plus kwota 82 mln  złotych zobowiązań, które możemy poczynić na rok następny.  (...)  Pan premier upoważnił mnie, bym te pieniądze dzieląc, przekazywał państwu takie symboliczne czeki. Na ręce pana starosty chcę przekazać czek dofinansowania dla całego powiatu, ponieważ tworzycie państwo wspólnotę. Jeśli dobrze się dzieje w gminach, to i w powiecie jest lepiej i na odwrót, a to służy rozwojowi naszego województwa i kraju.Ogromną rolę nowego programu we wspieraniu rozwoju dróg samorządowych podkreślił także Poseł na Sejm RP, Jacek Bogucki.
Ogółem do powiatu wysokomazowieckiego trafi kwota 16 717 698,44 złotych, która obejmuje dofinansowanie przebudowy dwóch odcinków dróg powiatowych (odcinek Dąbrowa Moczydły - Dąbrowa Łazy oraz Trzaski - Radziszewo Sieńczuch) oraz ośmiu odcinków dróg gminnych.
Kwoty otrzymanych dofinansowań przez poszczególne gminy i powiat:
  • Powiat Wysokomazowiecki - 4 680 165,63 zł 
  • Miasto Wysokie Mazowieckie - 5 557 235,91 zł
  • Gmina Szepietowo - 1 677 767,02 zł
  • Gmina Czyżew - 1 416 830,48 zł
  • Gmina Nowe Piekuty - 1 042 609,14 zł
  • Gmina Wysokie Mazowieckie - 678 006,86 zł
  • Gmina Ciechanowiec - 274 034,22 zł
  • Gmina Kulesze Kościelne - 242 964 ,77 zł
  • Gmina Sokoły - 1 148 064,41 zł
Fundusz Dróg Samorządowych (FDS) to nowy mechanizm wsparcia dla jednostek samorządu terytorialnego, realizujących inwestycje na drogach samorządowych, powołany ustawą z 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych  (Dz. U. poz. 2161, z późn. zm.). Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, stanowiącej ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczyniającej się do poprawy poziomu życia obywateli.

Źródło: https://wysokomazowiecki.pl/aktualnosci/podpisanie-umow-na-dofinansowania-z-funduszu-drog-samorzadowych.html

Obchody Dnia Strażaka w Gminie Czyżew


     Mszą świętą w intencji strażaków koncelebrowaną pod przewodnictwem ks. kan. Andrzeja Stypułkowskiego proboszcza parafii p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Dąbrowie Wielkiej rozpoczęły się o godz. 12:00 Gminne i parafialne obchody „Dnia Strażaka”. 
Licznie przybyli strażacy z jednostek OSP Gminy Czyżew, jak również jednostki reprezentujące miejscowości z parafii Dąbrowa Wielka tj. z gminy Szepietowo i Wysokie Mazowieckie wraz z pocztami sztandarowymi po mszy przemaszerowali na plac przed świetlicą i remizę OSP w Dąbrowie Wielkiej gdzie odbyła się dalsza część uroczystości.
     Po wciągnięciu flagi na maszt, przybyłych gości w osobach Posła na Sejm RP Jacka Boguckiego, Burmistrza Czyżewa Anny Boguckiej, z-cy Komendanta PSP Tomasza Sieńczuka,  z-cy Komendanta Policji Adama Mojsy, Radnych Rady Miejskiej w Czyżewie na czele z Przewodniczącym Rady Witoldem Sienickim,  Komendanta Gminnego Dariusza Sienickiego oraz Naczelników, Prezesów, Komendantów oraz wszystkich strażaków i mieszkańców, przywitał Prezes OSP w Dąbrowie Wielkiej Arkadiusz Dąbrowski, dziękując za przybycie i zgłaszając gotowość do obchodów. Następnie po dokonaniu przeglądu jednostek OSP jako Prezes Zarządu Gminnego zabrała głos Burmistrz Czyżewa Anna Bogucka składając gratulacje i życzenia bezpiecznej służby wszystkim biorącym udział nie tylko w akcjach pożarniczych ale we wszystkich działaniach na rzecz mieszkańców gminy, parafii i miejscowości. Podkreśliła ponadto, że służba strażaków nie zna granic terytorialnych a determinowana jest chęcią niesienia pomocy ludziom i potrzebą współdziałania z jednostkami spoza gminy oraz jednostką Państwowej Straży Pożarnej.
    Pan Poseł dziękując strażakom w imieniu własnym jak i instytucji rządowych podkreślił znaczenie działań i autorytet jakim ciszą się strażacy w swoich środowiskach i całym kraju. Życzył wszystkim strażakom aby jak najrzadziej musieli brać udział w akcjach ratowniczych a jeżeli już to tyle samo powrotów co wyjazdów z akcji do swoich rodzin.
   Podziękowania druhom, strażakom OSP złożył z-ca Komendanta PSP Tomasz Sieńczuk i podkreślił jak ważna jest dobra współpraca strażaków ochotników z Państwową Strażą Pożarną dla utrzymania bezpieczeństwa pożarowego zdrowia i mienia całej naszej społeczności.
Po przemówieniach gości i komendzie Komendanta Gminnego Straży Pożarnej Dariusza Sienickiego zakończyła się oficjalna część obchodów Dnia Strażaka po czym wszyscy udali się na poczęstunek i kuluarowe rozmowy nie tylko o sprawach strażackich.

Materiały prasowe UM w Czyżewie http://www.umczyzew.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=386&sub=210&dzialy=386&akcja=artykul&artykul=2862