Szanowni Państwo, Drodzy Rolnicy
 
W ostatnim czasie zostałem mocno zaatakowany za głosowanie w sprawie ustawy tzw. „Piątki dla zwierząt” i rzekome opowiedzenie się przeciw rolnikom. Polityka to nie tylko twarde veto, to konieczność negocjacji i prowadzenie długich działań w ramach toczących się procesów legislacyjnych. Często kluczowa jest praca, której nie widać.
Pragnę jasno i wyraźnie podkreślić, że zawsze w swojej działalności publicznej starałem się reprezentować interesy rolników i mieszkańców wsi. Przykładem jest wiele zadań i inwestycji o które zabiegałem, a także szereg dobrych rozwiązań dla rolników, które udało mi się wprowadzić podczas pracy w Ministerstwie m.in. udało mi się ustabilizować rynki rolne, choć przejęliśmy resort w największym kryzysie cenowym 2015 r. Nigdy nie zrobiłem nic przeciwko naszym terenom i mieszkańcom.
Ustawa „Piątka dla zwierząt”, którą przyjął Sejm, zawierała wiele niewłaściwych zapisów. Mało mówi się o tym, jak dokładnie przebiega procedura przyjmowania ustaw, dlatego pozwolę sobie na przypomnienie. Uchwalona przez Sejm ustawa trafia do Senatu, który może ją przyjąć, wprowadzić poprawki lub odrzucić. W przypadku odrzucenia ustawy przez Senat, Sejm ponownie głosuje nad pierwotną ustawą, którą już raz przyjął (w tym przypadku z bardzo dużą przewagą głosów). W tym momencie nie ma już możliwości wprowadzania poprawek.
Wiedziałem jaki wynik pierwszego głosowania był w Sejmie. W komisjach w Senacie też już widziałem, że odrzucenie ustawy jest niemożliwe. Jedynym rozwiązaniem była walka o wprowadzenie poprawek jak najbardziej korzystnych dla rolników.
To na mój wniosek wykreślona została możliwość wchodzenia "ekologów" do naszych gospodarstw, co było ważnym postulatem rolników. Zgłosiłem też wykreślenie zakazu uboju rytualnego, niestety tego większość senatorów nie poparła. Przeszła natomiast poprawka dotycząca 5-letniego okresu przejściowego na wejście ustawy. Należy pamiętać, że bez tych poprawek do Sejmu wróciłaby ustawa w pierwotnej, znacznie gorszej dla rolników formie.
Rolnicy mogą wyrażać niezadowolenie poprzez swoje organizacje, związki a w ostateczności poprzez protesty. Dla mnie jako senatora miarą skuteczności jest przekonanie większości w parlamencie.
Łatwiej byłoby zagłosować jako ten ósmy przeciw ustawie, usłyszeć pochwały od rolników i teraz stać i krytykować, tylko to nic by nie dało. Byłaby to populistyczna manifestacja i pozbawienie się możliwości wpływania na cokolwiek. W demokracji bez przekonania większości nie da się nic wprowadzić. Jest takie powiedzenie, że dopóki piłka w grze wszystko jest możliwe. Dopóki jest szansa, ja będę walczył w parlamencie, bo taka jest moja rola. Jeżeli zechcecie mnie wesprzeć będę nadal wpływał na dalsze losy ustawy tak, by nasze postulaty przekonały większość sejmową do odrzucenia niekorzystnych rozwiązań. Najważniejsze abyśmy osiągnęli dobry efekt. Mnie przekonywać nie trzeba, znam i rozumiem sprawy rolnictwa bardzo dobrze.
Dziękuję za wszystkie wyrazy wsparcia, życzę dużo zdrowia i pozdrawiam serdecznie.
 
   
                                                                                          Oddany Państwu,
                                                                                            Jacek Bogucki 
                                                                                               Senator RP

 

Uroczyste otwarcie przebudowanej drogi powiatowej relacji Wysokie Mazowieckie - Czyżew
 30 września w miejscowości Dąbrowa Wielka przedstawiciele władz powiatu, rządu, parlamentu oraz lokalnych samorządów dokonali oficjalnego otwarcia wyremontowanej drogi powiatowej relacji Wysokie Mazowieckie - Czyżew. Inwestycja, której koszt wyniósł ponad 31 mln złotych, została zrealizowana dzięki środkom z Funduszu Dróg Samorządowych, Rezerwy Ogólnej Budżetu Państwa oraz przy współpracy powiatu, gmin Szepietowo, Czyżew, Wysokie Mazowieckie i miasta Wysokie Mazowieckie. Uroczystość połączona była z nadaniem imienia Narodowych Sił Zbrojnych rondu w Dąbrowie Wielkiej.

 

Źródło:  https://wysokomazowiecki.pl/aktualnosci/uroczyste-otwarcie-przebudowanej-drogi-powiatowej-na-odcinku-wysokie-mazowieckie-dabrowa-moczydly.html

Krajowe Uroczystości Świętego Izydora Oracza w Czyżewie

W dniach 26 i 27 września po raz szesnasty zorganizowane zostały Krajowe Uroczystości Wspomnienia Świętego Izydora Oracza - patrona rolników i osób ciężko pracujących. W tym roku pierwszy dzień uroczystości miał miejsce w Czyżewie. W Parku Podworskim zasadzono dąb ,,Izydor", a w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych uhonorowano osoby i instytucje zasłużone dla rozwoju rolnictwa w naszym regionie. W uroczystościach udział wzięli: JE ks. Bp. Tadeusz Bronakowski, Senator RP Jacek Bogucki, Posłowie na Sejm RP Stefan Krajewski, Mieczysław Baszko oraz Lech Kołakowski, Wicewojewoda Podlaski Tomasz Madras, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Stanisław Derehajło, Starosta Wysokomazowiecki Bogdan Zieliński, Burmistrz Czyżewa Anna Bogucka oraz rolnicy, pracownicy Urzędu Miejskiego w Czyżewie i społeczność gminy. 
 
Źródło:  https://wysokomazowiecki.pl/aktualnosci/krajowe-uroczystosci-swietego-izydora-oracza-w-czyzewie.html

XV Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi w Ciechanowcu

 13 września odbyły się XV Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi w Ciechanowcu. 
Gratulujemy wszystkim uczestnikom!

Podlaski Dzień Kukurydzy w Szepietowie

 


 

Podlaski Dzień Kukurydzy jest stałym punktem imprez targowo-wystawienniczych PODR. W niedzielę 13 września na polach doświadczalnych PODR Szepietowo rolnicy, firmy rolnicze i naukowcy spotkali się, aby wymienić swe poglądy i podzielić się doświadczeniami na temat uprawy i przetwarzania kukurydzy. Każda edycja tej imprezy cieszyła się dużą popularnością – nie inaczej było w tym roku.

 

Źródło:  http://odr.pl/kolejna-edycja-podlaskiego-dnia-kukurydzy-w-szepietowie-za-nami/

Otwarcie dróg gminnych Winna Stara - Winna-Wilki i Winna Stara - Winna-Chroły oraz ulicy Konopnickiej

 

9 września otwarto drogę gminną Winna Stara - Winna-Wilki i Winna Stara - Winna-Chroły oraz ulicę Konopnickiej w Ciechanowcu.
Nowe nawierzchnie, pobocza, zjazdy, bariery energochłonne, chodniki i przejścia dla pieszych - to tylko niektóre zmiany, które były możliwe dzięki Funduszowi Dróg Samorządowych.

 

Źródło Urząd Miejski w Ciechanowcu
Cały materiał:  https://www.ciechanowiec.pl/aktualnosci/1050-otwarcie-drog-gminnych-winna-stara-winna-wilki-i-winna-stara-winna-chroly-oraz-ulicy-konopnickiej
 

 21 sierpnia 2020 roku nastąpiło uroczyste otwarcie drogi Aleja Niepodległości w Wysokiem Mazowieckiem zrealizowanej w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
W przecięciu wstęgi udział wzięli parlamentarzyści, samorządowcy, duchowni, przedstawiciele wykonawców.

Nowa droga połączyła ulicę 1 Maja z ulicą Ludową. Dzięki niej możliwe jest szybsze skomunikowanie w kierunku Bielska Podlaskiego i Czyżewa, pomijając centrum miasta. Ulica ma długość ponad jednego kilometra, posiada dwustronne chodniki, ścieżkę rowerową, wyposażona jest w kanalizację sanitarną i deszczową, sieć wodociągową i gazową oraz dwustronne oświetlenie. Na wlocie do ulicy Ludowej powstało rondo, które usprawniło ruch w okolicy SM Mlekovita. Całkowity koszt budowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą wyniósł 15 554 867,14 zł, z czego 5 430 720,08 zł to dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Nowa droga otworzyła dostęp do nowych terenów pod budownictwo przemysłowo-usługowe oraz mieszkaniowe, przez co wpłynie na dalszy rozwój miasta.

 

Źródło: Urząd Miasta  Wysokie Mazowieckie

Cały materiał: https://www.facebook.com/media/set/?vanity=1851047798245191&set=a.3877472518936032