Dziś w Białymstoku odbyła się konferencja prasowa kończąca kampanię wyborczą.
12 lipca prosimy Państwa o wsparcie i o głos.

Dziś w Generalnej Dyrekcj Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku, odbyła się konferencja prasowa poświęcona trwającym postępowaniom przetargowym na podlaskie odcinki S19 oraz ogłoszeniu przetargu na tzw. przejście przez Wysokie Mazowieckie.

  By wesprzeć profrekwencyjny program "Bitwa o Wozy" realizowany przez Rząd,
także w II turze wyborów prezydenckich 2020, postanowiłem przeznaczyć 10 000 zł
dla obwodów głosowania w powiatach: bielskim, hajnowskim, siemiatyckim
i wysokomazowieckim, w których nastąpi największy wzrost frekwencji.
          10 000 zł będzie podzielone pomiędzy 5 obwodów głosowania (miejscowości, ulice, które głosują w tej samej komisji wyborczej) do dyspozycji organizacji społecznych, Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, klubów sportowych, stowarzyszeń lokalnych działających w danym obwodzie głosowania, tam gdzie frekwencja wyborcza wzrośnie w najwyższym stopniu pomiędzy I a II turą wyborów. Wsparcie nie dotyczy odrębnych obwodów głosowania ( zakłady karne, areszty śledcze, itp.).

Zachęcam do udziału w Wyborach Prezydenckich 2020!
12 lipca spotkajmy się podczas Wyborów!

JACEK BOGUCKI
SENATOR RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ


Osady Ściekowe rozwożone po Polsce

Dziś w Brańsku odbyła się konferencja prasowa „Osady ściekowe rozwożone po Polsce, także do Zielonych Płuc Polski- na Podlasie”.
Już rok temu pojawiła się informacja, że osady z oczyszczalni „Czajka” w Warszawie trafiają do kilku województw. Z ostatnich ustaleń wynika, że trafiały one także na Podlasie do Brańska. 
Po kontrolach przeprowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska okazało się, że do Brańska zwożono odpady niezgodnie z przepisami  dotyczącymi pozwoleń na rekultywację tego terenu. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska nałożył karę finansową na zakład, który się tym zajmował i wstrzymał możliwość dowożenia jakichkolwiek odpadów. Mieszkańcy już dawno sygnalizowali że nocą, na teren poddany rekultywacji, zwożone są odpady niewiadomego pochodzenia, co można odczuć w najbliższej okolicy.
Nie tylko do Wisły ale także na Podlasie trafiały odpady z Oczyszczalni Ścieków „Czajka”. Nie możemy pozwalać na to, aby po całej Polsce były rozwożone osady ściekowe z Warszawy zarządzanej przez Rafała Trzaskowskiego.
         W ośmiu województwach w latach 2018-2019 Inspekcja Ochrony Środowiska zgłosiła szereg uwag i nieprawidłowości m.in.:
  • gospodarowanie odpadami niezgodnie z posiadanym zezwoleniem,
  • przekazywanie komunalnych osadów ściekowych nieuprawnionemu odbiorcy,
  • analizy wykonanych badań próbek wody podziemnej pobieranych z piezometrów zainstalowanych wokół wyrobisk wynika, że następowało pogorszenie ich jakości w zakresie odczynu pH i cynku, które może być wynikiem prowadzonej działalności,
  •  w wyniku działań kontrolnych ustalono, że podmioty mimo posiadanej decyzji administracyjnej zezwalającej na przetwarzanie odpadów, nie posiadają instalacji umożliwiającej prowadzenie tego rodzaju działalności.
Wraz z mieszkańcami z wielkim trudem kilka lat temu za rządów PO powstrzymaliśmy zlokalizowanie wielkiego wysypiska śmieci w pobliżu Brańska. Niestety sytuacja powtórzyła się.
Mimo, że Warszawa Rafała Trzaskowskiego jest daleko nawet do nas trafiają osady ściekowe, bo miasto funkcjonuje w trybie awaryjnym. Dlaczego mieszkańcy Podlasia mają płacić za to swoim zdrowiem? Dlaczego Zielone Płuca Polski mają być zanieczyszczane przez Rafała Trzaskowskiego?
W konferencji wzięli udział także przedstawiciele mieszkańców, którzy mówili o problemie który ich dotyczy.
Mieszkańcy Podlasia, w niedzielę 12 lipca mogą powiedzieć takim działaniom NIE!
Nie chcemy prezydenta, który ekologię i ochronę środowiska ma tylko na ustach. Można mieć wrażenie, że  Rafał Trzaskowski dużo mówi, a jego działania są zupełnie przeciwne.

JACEK BOGUCKI
SENATOR RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ