Zapal Światło Wolności


     W rocznicę wprowadzenia stanu wojennego 13 grudnia ’81 pod Pomnikiem Niepodległości 
w Czyżewie ustawiliśmy flagi Solidarności, złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicz.
Dwie Solidarności robotnicza i rolnicza razem. Dwóch przewodniczących Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” ’89 a przede wszystkim Przedstawicielka tych, dla których tylu Polaków cierpiało i ginęło wtedy z rąk komunistycznych oprawców...
Pamiętamy!


  Z wielkim smutkiem przyjąłem informację o śmierci Ś.P. Doktora Jarosława Rogowskiego. Wspaniały Człowiek, znakomity Lekarz, z którym dane mi było pracować przez kilka miesięcy. Ten czas, dzięki Jarkowi, wzmacniał nasz Szpital i moją wiarę w Ludzi. Na zawsze pozostaniesz w mojej pamięci jako wzór Lekarza i Człowieka.

Łączę się w bólu z Rodziną.
Spoczywaj w pokoju.
Senator Jacek Bogucki

Ważne!!!

Poniżej link do ogłoszenia Prezesa Rady Ministrów o drugim naborze wniosków o wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Ogłoszenie Prezesa Rady Ministrów 

Czas Lokalnych Inwestycji

A teraz więcej szczegółów. Dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych samorządy będą mogły zrealizować następujące inwestycje. Cieszę się, że możemy pomagać naszym mieszkańcom!

✅Gmina Białowieża
• przebudowa układu dróg gminnych w Białowieży wraz z oświetleniem ulicznym – 984 000 zł;
• termomodernizacja Urzędu Gminy, w którym mieści się również Ośrodek Kultury i Biblioteka – 
  1 000 000 zł
✅Gmina Boćki
• przebudowa, rozbudowa i nadbudowa części istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury w  Boćkach – 96 000 zł;
• poprawa gospodarki wodno – ściekowej – 355 000 zł;
• utworzenie Centrum Produktu Lokalnego w Gminie Boćki - 462 877 zł
✅Gmina Ciechanowiec
• remont budynku Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu oraz Budynku Szkoły Podstawowej w   Łempicach - 3 000 000 zł
✅Gmina Czeremcha
• rozbudowa systemu sieci kanalizacji na terenie Czeremchy - 500 000 zł
✅Gmina Czyżew
• budowa przedszkola miejsko – gminnego w Czyżewie – 3 000 000 zł
✅Gmina Dziadkowice
• termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dziadkowicach – 500 000 zł
✅Gmina Grodzisk
• budowa sieci wodociągowej, rozbudowa stacji uzdatniania wody – 500 000 zł
✅Gmina Hajnówka
• przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w Dubinach – 800 000 zł
✅Gmina Kobylin-Borzymy
• zaprojektowanie i budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) na terenie Gminy 
✅Kobylin-Borzymy – 720 000 zł;
• przebudowa i rozbudowa budynku dawnej szkoły podstawowej na Gminne Centrum Kultury w miejscowości Kobylin-Borzymy – 1 500 000 zł
✅Gmina Nowe Piekuty
• zakup nowego wozu ratowniczo gaśniczego dla jednostki OSP Nowe Piekuty – 500 000 zł
✅Gmina Orla
• przebudowa drogi gminnej Czechy Zabłotne - Pawlinowo - 416 000 zł
✅Gmina Perlejewo
• zakup autobusów, budowa wiat przystankowych oraz centralnego przystanku autobusowego – 2 000 000 zł
✅Gmina Sokoły
• budowa wielofunkcyjnego obiektu targowo-wystawienniczego – 4 000 000 zł
✅Gmina Szepietowo
• budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Szepietowo i Średnica wraz z budową wodociągu w Szepietowie – 2 000 000 zł
✅Gmina Wysokie Mazowieckie
• rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jabłonce Kościelnej – 2 000 000 zł
✅Miasto Wysokie Mazowieckie
• przebudowa infrastruktury drogi krajowej nr 66 w obrębie administracyjnym miasta Wysokie Mazowieckie - 3 000 000 zł
✅Powiat Siemiatycki
• modernizacja części szkolnej i internatu ZST w Czartajewie - 4 000 000 zł
✅Powiat Wysokomazowiecki
• kompleksowa przebudowa czterech kondygnacji w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Ciechanowcu - Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem - 5 000 000 zł

 

Cas Lokalnych Inwestycji 

Cieszę się, że mogę przekazać naszym mieszkańcom dobrą wiadomość. Dzięki wspólnym działaniom środki z RFIL trafią do naszych gmin i powiatów!
 
Gmina Boćki 913 877‚00 zł
Gmina Białowieża 1 984 000,00 zł
Gmina Ciechanowiec 3 000 000,00 zł
Gmina Czeremcha 500 000,00 zł
Gmina Czyżew 3 000 000,00 zł
Gmina Dziadkowice 500 000,00 zł
Gmina Grodzisk 500 000,00 zł
Gmina Hajnówka 800 000,00 zł
Gmina Orla 416 000,00 zł
Gmina Kobylin Borzymy 2 220 000,00 zł
Gmina Nowe Piekuty 500 000,00 zł
Gmina Perlejewo 2 000 000,00 zł
Gmina Sokoły 4 000 000,00 zł
Gmina Szepietowo 2 000 000,00 zł
Gmina Wysokie Mazowieckie 2 000 000 zł
Miasto Wysokie Mazowieckie 3 000 000,00 zł
Powiat Siemiatycki 4 000 000,00 zł
Powiat Wysokomazowiecki 5 000 000,00 zł
Szanowni Państwo, Drodzy Rolnicy
 
W ostatnim czasie zostałem mocno zaatakowany za głosowanie w sprawie ustawy tzw. „Piątki dla zwierząt” i rzekome opowiedzenie się przeciw rolnikom. Polityka to nie tylko twarde veto, to konieczność negocjacji i prowadzenie długich działań w ramach toczących się procesów legislacyjnych. Często kluczowa jest praca, której nie widać.
Pragnę jasno i wyraźnie podkreślić, że zawsze w swojej działalności publicznej starałem się reprezentować interesy rolników i mieszkańców wsi. Przykładem jest wiele zadań i inwestycji o które zabiegałem, a także szereg dobrych rozwiązań dla rolników, które udało mi się wprowadzić podczas pracy w Ministerstwie m.in. udało mi się ustabilizować rynki rolne, choć przejęliśmy resort w największym kryzysie cenowym 2015 r. Nigdy nie zrobiłem nic przeciwko naszym terenom i mieszkańcom.
Ustawa „Piątka dla zwierząt”, którą przyjął Sejm, zawierała wiele niewłaściwych zapisów. Mało mówi się o tym, jak dokładnie przebiega procedura przyjmowania ustaw, dlatego pozwolę sobie na przypomnienie. Uchwalona przez Sejm ustawa trafia do Senatu, który może ją przyjąć, wprowadzić poprawki lub odrzucić. W przypadku odrzucenia ustawy przez Senat, Sejm ponownie głosuje nad pierwotną ustawą, którą już raz przyjął (w tym przypadku z bardzo dużą przewagą głosów). W tym momencie nie ma już możliwości wprowadzania poprawek.
Wiedziałem jaki wynik pierwszego głosowania był w Sejmie. W komisjach w Senacie też już widziałem, że odrzucenie ustawy jest niemożliwe. Jedynym rozwiązaniem była walka o wprowadzenie poprawek jak najbardziej korzystnych dla rolników.
To na mój wniosek wykreślona została możliwość wchodzenia "ekologów" do naszych gospodarstw, co było ważnym postulatem rolników. Zgłosiłem też wykreślenie zakazu uboju rytualnego, niestety tego większość senatorów nie poparła. Przeszła natomiast poprawka dotycząca 5-letniego okresu przejściowego na wejście ustawy. Należy pamiętać, że bez tych poprawek do Sejmu wróciłaby ustawa w pierwotnej, znacznie gorszej dla rolników formie.
Rolnicy mogą wyrażać niezadowolenie poprzez swoje organizacje, związki a w ostateczności poprzez protesty. Dla mnie jako senatora miarą skuteczności jest przekonanie większości w parlamencie.
Łatwiej byłoby zagłosować jako ten ósmy przeciw ustawie, usłyszeć pochwały od rolników i teraz stać i krytykować, tylko to nic by nie dało. Byłaby to populistyczna manifestacja i pozbawienie się możliwości wpływania na cokolwiek. W demokracji bez przekonania większości nie da się nic wprowadzić. Jest takie powiedzenie, że dopóki piłka w grze wszystko jest możliwe. Dopóki jest szansa, ja będę walczył w parlamencie, bo taka jest moja rola. Jeżeli zechcecie mnie wesprzeć będę nadal wpływał na dalsze losy ustawy tak, by nasze postulaty przekonały większość sejmową do odrzucenia niekorzystnych rozwiązań. Najważniejsze abyśmy osiągnęli dobry efekt. Mnie przekonywać nie trzeba, znam i rozumiem sprawy rolnictwa bardzo dobrze.
Dziękuję za wszystkie wyrazy wsparcia, życzę dużo zdrowia i pozdrawiam serdecznie.
 
   
                                                                                          Oddany Państwu,
                                                                                            Jacek Bogucki 
                                                                                               Senator RP