Konferencja w MariborzeSekretarz stanu Jacek Bogucki 19 sierpnia uczestniczył w zorganizowanej w Mariborze, na terenie Słowenii, Konferencji Ministerialnej pt. „Konsumenci mają prawo do informacji”.
W spotkaniu, przygotowanym z inicjatywy Ministerstwa Rolnictwa, Leśnictwa i Żywności Republiki Słowenii, udział wzięli ministrowie rolnictwa i ich przedstawiciele pochodzący m.in. z Austrii, Bułgarii, Belgii, Chorwacji, Czech, Węgier, Włoch, Łotwy, Litwy, Luksemburga, Malty, Rumunii oraz Słowacji.
Głównym celem konferencji było omówienie kwestii związanych z aktualnymi oczekiwaniami konsumentów, przede wszystkim w zakresie informacji na temat kraju lub miejsca pochodzenia żywności i jej jakości.
Przedstawione zostały informacje na temat unijnych i krajowych działań legislacyjnych dotyczących znakowania żywności.
W części poświęconej informowaniu konsumentów zwrócono uwagę, iż obecnie wskazywanie kraju pochodzenia jest dobrowolne, a obowiązkowe tylko w przypadku niektórych produktów rolnych.
W toku dyskusji, podkreślono znaczenie polityki jakości żywności, jako narzędzia wspomagającego wskazywanie konsumentom właściwości i tradycji związanych z zarejestrowanymi produktami. Dla producentów systemy jakości stanowią narzędzie wspierające sprzedaż ich produktów, przy jednoczesnym zapewnieniu im ochrony prawnej przed nadużyciami związanymi z fałszowaniem nazw produktów.
Zabierając głos w dyskusji, sekretarz stanu  Jacek Bogucki podkreślał, że w aspektach znakowania żywności krajem pochodzenia oraz wprowadzania systemów jakości, wskazane byłoby stosowanie jednolitej polityki na poziomie Unii Europejskiej. Zaznaczył również, że budowanie jednego, a przede wszystkim jednolitego systemu europejskiej marki żywności pozwoliłoby na promowanie unijnych produktów na rynkach zewnętrznych, jako produktów o najwyższej światowej jakości. Takie działania pomogłyby w eksporcie produktów poza UE i rozwiązanie problemu cen skupu produktów rolnych i nadwyżki żywności na rynku europejskim.

informacja prasowa http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Konferencja-w-Mariborze

Podlaskie święto chleba w Ciechanowcu


http://www.wysokomazowiecki24.pl/news/ciechanowiec/6230.html

http://www.wysokomazowiecki24.pl/news/ciechanowiec/6230.html


Na terenie Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka od 1989 roku odbywały się dożynki w skansenie, które w roku 2001 zostały przekształcone w Podlaskie Święto Chleba. Patronat nad imprezą sprawują Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewoda Podlaski i Marszałek Województwa Podlaskiego.

informacja prasowa  http://www.wysokomazowiecki24.pl/news/ciechanowiec/6230.html; https://www.wrotapodlasia.pl/pl/region_i_gospodarka/wiadomosci/pod_patronatem_wrot_podlasia/patronat-podlaskie-swieto-chleba-w-ciechanowcu.html

Festyn Św. Bartłomieja


 

W dniu 14.08.2016 r. odbył się Festyn Św. Bartłomieja. Festyn rozpoczął się uroczystą Mszą Świętą dożynkową o godz.12.00, którą odprawił Proboszcz Parafii Ks. Kanonik Bogdan Malinowski. Gospodarzami dożynek byli mieszkańcy wsi Wnory Pażochy, którzy wykonali piękny wieniec dożynkowy, nawiązujący do 1050 rocznicy chrztu Polski.

Po Mszy nastąpiło oficjalne rozpoczęcie festynu. Wójt Gminy Józef Grochowski podziękował wszystkim rolnikom za ich trud i ciężką pracę  oraz złożył życzenia wszystkim, którzy pracują na rzecz rolnictwa, przybyłym na ten festyn oraz sponsorom. W tym święcie udział wzięło wielu zacnych gości, między innymi: Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Poseł na Sejm  – Jacek Bogucki, Marszałek Województwa Podlaskiego – Jerzy Leszczyński, Starosta Wysokomazowiecki – Bogdan Zieliński, Prezes Spółdzielni Mleczarskiej Mlekovita – Dariusz Sapiński, Radni Sejmiku Wojewódzkiego oraz Samorządowcy.

 Informacja prasowa  http://www.kuleszek.pl/festyn-sw-bartlomieja-2016/

ASF – I posiedzenie międzyresortowego zespołu
Dziś odbyło się I posiedzenie Międzyresortowego Zespołu do spraw łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń, który został powołany Zarządzeniem nr 107 Prezesa Rady Ministrów z 11 sierpnia br.
- Powołanie Zespołu wynika z potrzeby analizy skutków społeczno-ekonomicznych związanych z występowaniem przypadków afrykańskiego pomoru świń na terytorium Polski -  powiedział minister Krzysztof Jurgiel i dodał, że przez Zespół zostaną przygotowane propozycje działań, wszystkich służb w celu wzmocnienia kontroli przemieszczania świń i produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych od świń, a także miejsc sprzedaży i obrotu tymi produktami. Wypracowane rozwiązania będą dotyczyć również zapobiegania nielegalnemu wwozowi świń i produktów pochodzenia zwierzęcego z państw trzecich oraz wsparcia monitorowania i zwalczania ASF u dzików.
Minister Jurgiel za konieczne uznał przyspieszenie zredukowania populacji dzików do wymaganego przez UE poziomu 0,5 dzika/km2. Szef resortu poinformował także, że zostaną wprowadzone obowiązkowe świadectwa weterynaryjne dla świń, a także mandaty karne dla osób nielegalnie przewożących dziki.
Członkowie Zespołu – przedstawiciele uczestniczących w jego pracach ministerstw i służb zostali zobowiązani do przygotowania raportów dotyczących realizowanych przez nich zadań w sprawie łagodzenia skutków ASF oraz wniosków, których realizacja pozwoli na większą skuteczność w egzekwowaniu wymogów bioasekuracji.
Raporty mają być przedstawione podczas kolejnego posiedzenia Zespołu.

informacja prasowa  http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/ASF-I-posiedzenie-miedzyresortowego-zespolu

IX Światowy Dzień Mleka

Fot. Minister Krzysztof Jurgiel podczas wystąpienia na Światowym Dniu Mleka w Wysokiem MazowieckiemŚwiatowy Dzień Mleka w Polsce odbywa się tradycyjnie w Wysokiem Mazowieckiem, w województwie podlaskim. Jest to coroczna impreza, której celem jest promocja mleka i przedstawienie jego wartości odżywczych i prozdrowotnych.
W tym roku odbywała się IX edycja tego ogólnopolskiego mlecznego święta. Uczestniczył w niej minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel, a także sekretarz stanu Jacek Bogucki.
Minister Jurgiel zwrócił uwagę na to, że Polska zalicza się do jednego z największych producentów mleka w Europie, a spożycie mleka i jego przetworów jest w porównaniu z innymi, europejskimi krajami na stosunkowo niskim poziome.
– Polska należy do krajów z tak zwanego zielonego pasa UE, które dysponują doskonałymi warunkami do rozwoju produkcji mleka – zauważył minister Jurgiel i dodał, że do rozwoju produkcji mleka zachęcała nas Komisja Europejska roztaczając optymistyczne prognozy rozwoju sytuacji rynkowej na świecie.
Minister powiedział, że dziś zmagamy się z brakiem równowagi podażowo-popytowej na rynku mleka, co jest konsekwencją zniesienia systemu kwot mlecznych, a także zmniejszonym popytem na produkty mleczarskie na rynkach krajów rozwijających, oraz embargiem rosyjskim.
– Mam nadzieję, że wynegocjowany przeze mnie po długich i trudnych rozmowach pakiet wsparcia rynku mleka pozwoli na jak najszybsze odwrócenie tej tendencji – powiedział szef resortu.
Tradycyjnie, podczas obchodów IX Światowego Dnia Mleka odbyły się również mistrzostwa w piciu mleka. Szklankę mleka wypili też wszyscy honorowi goście.

informacja prasowa  http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/IX-Swiatowy-Dzien-Mleka

Polska żywność zachwyciła pielgrzymów Światowych Dni MłodzieżyU podnóża Wawelu pielgrzymi, którzy odwiedzali Polskę w dniach 25-31 lipca br. z okazji Światowych Dni Młodzieży mieli możliwość spróbowania polskich hitów eksportowych: jabłek, marchewek, jogurtów truskawkowych, ekologicznych soków jabłkowych oraz kabanosów drobiowych. Degustacja prowadzona była w ramach Pawilonu Polskiego. W czterech sferycznych namiotach prezentowano osiągnięcia polskiej gospodarki, nauki i kultury, a także polskiego rolnictwa. Pawilon skierowany był do młodzieży całego świata, tłumnie odwiedzającej w tych dniach stolicę małopolski.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Agencją Rynku Rolnego zaprezentowało dorobek polskiego rolnictwa, jego nowoczesność i innowacyjność. W największym z namiotów stworzono interaktywną wystawę, na której pokazano filmy, animacje oraz plansze, z których pielgrzymi mogli zaczerpnąć wiedzę na temat naszych hitów eksportowych, tj. owoców, warzyw, drobiu oraz nabiału. Dla entuzjastów gotowania przygotowane zostały ciekawe przepisy kulinarne na bazie polskich produktów, a przed pawilonem wyrósł mini sad, zachęcający do chwili relaksu.
Kampania promocyjna dotycząca rolnictwa prowadzona była pod hasłem „Poland tastes good”. Celem kampanii było przedstawienie uczestnikom Światowych Dni Młodzieży najlepszych polskich produktów oraz promocja Polski na arenie międzynarodowej. To jedno z działań mających na celu stworzenie silnej marki polskiego rolnictwa.
Podczas siedmiodniowej akcji promocyjnej pielgrzymom wydano prawie 100 ton żywności, w tym:
 • 40 000 butelek soków jabłkowych;
 • 8 ton, czyli około 50 tysięcy sztuk jabłek;
 • 50 tysięcy opakowań kabanosów drobiowych;
 • 50 tysięcy opakowań pokrojonej w talarki marchewki;
 • 50 tysięcy jogurtów truskawkowych;
 • 50 tysięcy butelek wody mineralnej.
Pielgrzymi odwiedzający Polskę byli zachwyceni wspaniałą polską żywnością, a także multimedialną prezentacją polskiego rolnictwa i polską gościnnością. Zapewniali, że z przyjemnością odwiedzą nasz kraj ponownie.

informacja prasowa  http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Polska-zywnosc-zachwycila-pielgrzymow-Swiatowych-Dni-Mlodziezy

Program rozwoju głównych rynków rolnych w Polsce


Fot. Minister Krzysztof Jurgiel, sekretarz stanu Jacek Bogucki i dyrektor Departamentu Rynków Rolnych Waldemar Sochaczewski podczas konferencji prasowej 
W programie działania resortu przyjętym w grudniu ubiegłego roku jednym z najważniejszych punktów jest sprawa stabilizacji na rynkach rolnych i działań jakie rząd może w tym zakresie podejmować.
– W związku z kryzysem na rynku mięsa i mleka przez ostatnie pół roku prowadziliśmy intensywne prace na forum Unii Europejskiej, ponieważ instrumenty dotyczące regulacji rynków rolnych w perspektywie finansowej 2014-2020 zawarte są w rozporządzeniu unijnym z 2013 r. Po negocjacjach Komisja Europejska postanowiła przeznaczyć dodatkowe środki z budżetu unijnego, w kwocie 500 mln euro na poprawę sytuacji na tych rynkach – powiedział podczas dzisiejszej konferencji prasowej minister Krzysztof Jurgiel i poinformował, że w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi został przygotowany projekt Programu rozwoju głównych rynków rolnych w Polsce.
Dokument ten ma przedstawiać uczestnikom rynku informacje z jakich instrumentów można korzystać w celu stabilizacji rynków i zwiększania opłacalności produkcji.
– Program kierujemy do wszystkich uczestników rynku w celu konsultacji naszych propozycji. Chcemy, aby podczas dalszych prac uwzględnione zostały wnioski i uwagi środowiska rolniczego, tak aby program był dostosowany do potrzeb jego odbiorców i przez nich akceptowany – podkreślił szef resortu rolnictwa.
Celem programu jest wypracowanie, klarownej dla uczestników rynku, koncepcji długofalowego działania mającej zapewnić realizację zidentyfikowanych celów umożliwiających rozwój krajowego sektora rolno-żywnościowego. Zadaniem programu będzie także usystematyzowanie oraz zebranie informacji o obecnie podejmowanych inicjatywach oraz kierunkach działań umożliwiających rozwój rynków rolnych w Polsce.
– Program ten jest wynikiem prac jakie były prowadzone przez PiS wcześniej, w czasie rządów poprzedniej koalicji, a także doświadczeń związanych z trudną sytuacją na rynkach, z jaką musieliśmy się zmierzyć po przejęciu władzy – powiedział sekretarz stanu Jacek Bogucki.
 – Chcemy, aby przygotowywany program był dla rolników i stworzony we współpracy z rolnikami, a także ze środowiskiem naukowym – zaznaczył Jacek Bogucki i dodał, że dokument ten będzie uwzględniał wszystkie możliwe do wykorzystania środki, programy i fundusze.
Będzie to program mobilny i dynamiczny. Po jego przyjęciu będzie okresowo analizowany i modyfikowany, tak aby był dostosowany do zmieniającej się sytuacji w rolnictwie w kraju i na świecie.
– Zasadniczym celem programu będzie doprowadzenie do sytuacji, w której Polska będzie silnym rolniczo producentem na wszystkich dziewięciu wymienionych w programie rynkach, a rolnicy będą mogli uzyskiwać wystarczające dochody, aby tę produkcję prowadzić, być konkurencyjnymi i sprzedawać swoje produkty po dobrych cenach zarówno na rynku krajowym, jak i rynkach zagranicznych – podkreślił sekretarz stanu.
Dziewięć rynków rolnych, na których koncentruje się program to rynki: zbóż, rzepaku, wieprzowiny, wołowiny, drobiu, mleka i przetworów mlecznych, cukru, owoców i warzyw oraz tytoniu.
Minister Krzysztof Jurgiel zaprosił partie opozycyjne do współpracy przy opracowywaniu Programu rozwoju rynków rolnych, w ramach rozpoczynających się dziś konsultacji i przedstawiania konkretnych propozycji.
W Polsce istnieje duży potencjał rozwoju rolnictwa. Aktualna sytuacja w poszczególnych sektorach rolnych jest różna jeśli chodzi o dynamikę zmian poziomu produkcji, tendencje w handlu zagranicznym, stopień zorganizowania producentów i ogólną kondycję sektora. Niezależnie od tego, w każdym z sektorów istnieją wyzwania i szanse rozwoju.
Rolnictwo polskie charakteryzuje się znacznym rozdrobnieniem. Średnia powierzchnia użytków rolnych (UR) przypadająca na 1 gospodarstwo zwiększa się jednak stopniowo i w 2014 r. wyniosła 10,3 ha użytków rolnych (w 2011 r. – 9,1 ha, a w 2002 r. – 5,8 ha). Mimo pewnego przyspieszenia wzrostu powierzchni nieco ponad połowa gospodarstw w Polsce (51%) użytkuje nie więcej niż 5 ha UR. W gospodarstwach tych znajduje się 12,7 proc. UR. Prawie 75% gospodarstw użytkuje mniej niż 10 ha UR, a ich łączny udział w użytkach rolnych wynosi 27,7 proc. Gospodarstwa te z reguły prowadzą produkcję metodami tradycyjnymi, przy niskim nawożeniu mineralnym i zużyciu chemicznych środków ochrony roślin, a także pasz przemysłowych w żywieniu zwierząt gospodarskich.
Prawie 31 proc. użytków rolnych znajduje się w gospodarstwach o powierzchni 10-30 hektarów. Ponad 72 tys. gospodarstw (5,2 proc. ogólnej zbiorowości) charakteryzuje się powierzchnią ponad 30 ha UR i posiada nieco ponad 6 mln ha UR, tj. 41,3 proc. użytków rolnych. Widoczne stopniowe zmiany w strukturze gospodarstw rolnych powodują zwiększenie liczby gospodarstw większych obszarowo. Mają one także coraz większy udział w użytkowaniu ziemi rolniczej.
Przy znacznym rozdrobnieniu gospodarstw oraz gorszej, w porównaniu z innymi krajami członkowskimi, jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej, Polska jest znaczącym w świecie i w Europie producentem produktów rolno-spożywczych, dysponując znacznymi zasobami siły roboczej.
Obecnie gospodarstwa rolne wytwarzają w Polsce produkcję, której wartość globalna (w cenach bieżących) plasuje polskie rolnictwo na 7. miejscu w Unii Europejskiej za Francją, Niemcami, Włochami, Hiszpanią, Wielką Brytanią i Holandią. W strukturze towarowej produkcji rolniczej w Polsce w 2014 r. największy udział miały: mleko krowie (18,6 proc.), żywiec wieprzowy (13,9 proc.), żywiec drobiowy (13,5 proc.), zboża (13,3 proc.), warzywa (9,1 proc.), rośliny przemysłowe (7,3 proc.), żywiec wołowy i cielęcy (6,3 proc.), jaja kurze (5,7 proc.) i owoce (5,1 proc.).
Polska ma także znaczący udział w unijnej produkcji. W 2014 r. była największym producentem jabłek (26,4 proc. w UE-28), mięsa drobiowego (15,1 proc.), marchewki (16 proc.), kapusty białej (31,4 proc.), pszenżyta (39 proc.), czarnej porzeczki (75 proc.), pieczarek (27,6 proc.), drugim producentem żyta, owsa (18,6 proc.), truskawek (18,8 proc.), a trzecim producentem zbóż ogółem (9,3 proc.), buraków cukrowych (9 proc.), rzepaku (12,8 proc.), cebuli (10 proc.), ziemniaków (11,4 proc.). Polska zajmuje także znaczące miejsce w produkcji: mleka, serów, masła, pomidorów i tytoniu.
Przygotowany dokument składa się z trzech rozdziałów:
 • Analiza rynków rolnych, ze szczególnym uwzględnieniem produkcji oraz struktury gospodarstw i sektora przetwórstwa na tle głównych producentów w UE
 • Formy wsparcia rynków rolnych przewidziane w przepisach unii europejskiej oraz krajowych
 • Cele i wyzwania rozwoju oraz działania służące rozwojowi rynków rolnych
W rozdziale I projekt programu zawarto analizę poszczególnych sektorów, w tym dane na temat ich struktury, poziomu produkcji, handlu zagranicznego, rysując tym samym obraz uwarunkowań rozwoju poszczególnych rynków. Umieszczono w nim także analizę SWOT każdego z dziewięciu sektorów.
W rozdziale II omówiono najważniejsze dostępne instrumenty unijnego i krajowego wsparcia rynków rolnych w ramach wspólnej organizacji rynków produktów rolnych, płatności bezpośrednich, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz elementy pomocy krajowej.
W rozdziale III wskazano cele i wyzwania w poszczególnych sektorach oraz propozycje działań, które należy podjąć, aby zrealizować wyznaczone cele. Część dotycząca działań została podzielona na działania ogólne, których realizacja będzie miała wpływ na wszystkie sektory rolne, a także działania specyficzne dla wybranych rynków rolnych.
Sektor rolno-spożywczy w Polsce dysponuje znacznymi wykwalifikowanymi zasobami ludzkimi, zasobami ziemi rolnej, infrastruktury technicznej, nowoczesnym przetwórstwem i handlem. Z analizy struktury i funkcjonowania poszczególnych rynków rolnych w Polsce wynika, że głównymi celami realizowanych działań na rynkach rolnych powinny być:
 1. Rozwój poszczególnych sektorów w celu lepszego wykorzystania istniejących zasobów i zaspokojenia potrzeb odbiorców i konsumentów;
 2. Zwiększenie konkurencyjności krajowego sektora rolnego na rynku Unii Europejskiej i światowym;
 3. Poprawa i stabilizacja sytuacji dochodowej krajowego sektora.
Cele te zostały rozwinięte w programie w odniesieniu do każdego rynku, co pozwala uwzględnić specyfikę każdego z nich.
W rozdziale III programu sformułowano również główne wyzwania, które pojawiają się przy podejmowaniu próby realizacji wyznaczonych celów. Część wyzwań jest wspólna i powtarza się dla wszystkich rynków, inne natomiast są specyficzne dla niektórych z nich. Wspólne wyzwania dla rynków rolnych to:
 • Poprawa współpracy w ramach łańcucha marketingowego;
 • Dostosowanie skali, struktury i efektywności produkcji do potrzeb i wymogów rynku;
 • Kreowanie właściwego przekazu dotyczącego oferowanych produktów kierowanego do odbiorców i konsumentów;
 • Właściwe wdrażanie instrumentów wspólnej organizacji rynków rolnych;
 • Wykorzystywanie możliwości stabilizowania dochodów.
Formułując cele i wyzwania uwzględniono możliwości wykorzystania istniejących w kraju zasobów, ale także znaczenie dopasowania oferty do potrzeb odbiorcy i konsumenta. Rozwój produkcji w poszczególnych sektorach musi bowiem uwzględniać konieczność znalezienia zbytu na wytworzone produkty.
W oparciu o założone cele i wyzwania przygotowano główne kierunki działań umożliwiające rozwój rynków rolnych w Polsce, jak:
 • Wdrożenie i egzekwowanie obowiązku zawierania umów na dostawy;
 • Eliminowanie nieuczciwych praktyk w handlu rolno-spożywczym;
 • Upowszechnianie zbywania, przez rolników, produktów rolnych poprzez zorganizowane przez nich struktury jakimi są grupy producentów i organizacje producentów oraz ich związki i zrzeszenia;
 • Poprawa funkcjonowania funduszy promocji i lepsze ukierunkowanie promocji;
 • Stworzenie Polskiego Narodowego Holdingu Spożywczego;
 • Odtworzenie i wsparcie rozwoju lokalnych rynków rolnych;
 • Uruchomienie platformy żywnościowej;
 • Stworzenie Funduszu Ochrony Przychodów Rolniczych.
Rozpatrując możliwości wspierania rozwoju rynków rolnych oraz poprawy ich funkcjonowania należy mieć na uwadze, iż obecna perspektywa finansowa w ramach wspólnej polityki rolnej UE już trwa, system dopłat bezpośrednich oraz Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 jest przyjęty, a możliwości zmian w tych obszarach są ograniczone.
Aktualnie prace nad programem na poziomie Ministerstwa zostały sfinalizowane. Opracowany program stanowi materiał wyjściowy do dalszych prac. Dziś projekt programu zostanie przekazany uczestnikom rynku celem konsultacji i wypracowania wspólnego podejścia.


informacja prasowa  http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Program-rozwoju-glownych-rynkow-rolnych-w-Polsce