Rząd Prawa i Sprawiedliwości wspiera lokalne inwestycje! To one dają impuls do rozwoju całego kraju i naszego regionu. Już miliardy złotych trafiły do polskich samorządów w całej Polsce w ramach RFIL, czyli Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
 
Premier Mateusz Morawiecki podpisał dziś ważną decyzję dotyczącą naszego regionu!
 
Na południu województwa dofinansowane zostaną następujące inwestycje:
 
Gmina Bielsk Podlaski
• Remont świetlicy wiejskiej we wsi Knorydy – 400 000,00 zł
 
Miasto Brańsk
• Termomodernizacja budynku starego i nowego przedszkola im. Sióstr Sercanek w Brańsku – 400 000,00 zł
 
Gmina Czyżew
• Budowa żłobka przy przedszkolu w Czyżewie – 1 800 000,00 zł
 
Gmina Dubicze Cerkiewne
• Przebudowa dróg do m. Pasieczniki Małe i Kraskowszczyzna – 3 000 000,00 zł
 
Gmina Klukowo
• Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Klukowo –
  200 000,00 zł
 
Gmina Kobylin-Borzymy
• Przebudowa i rozbudowa budynku dawnej szkoły podstawowej na Gminne Centrum Kultury w    miejscowości Kobylin-Borzymy – 2 500 00,00 zł
 
Gmina Nowe Piekuty
• Zakup specjalistycznego sprzętu niezbędnego do budowy i bieżącego utrzymania zbiorników retencyjnych, dróg i kanalizacji – 500 000,00 zł
 
Gmina Orla
• Budowa miejsca do organizacji festynów plenerowych w centrum Orli – 300 000,00 zł
 
Gmina Wyszki
• Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej o salę gimnastyczną – 400 000,00 zł
 
Powiat Siemiatycki
• Budowa strzelnicy cywilno- z infrastrukturą techniczną – 1 800 000,00 zł
 
Powiat Wysokomazowiecki
• Kompleksowa przebudowa czterech kondygnacji w Zespole Opiekuńczo-Leczniczym w Ciechanowcu – Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem – 3 000 000,00 zł
 
Województwo Podlaskie
• Prace wykończeniowe segmentu ekspozycyjno – edukacyjnego oraz zakup wyposażenia pozwalające na rozpoczęcie pełnego użytkowania Centralnego Magazynu Zbiorów Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu – 4 000 000,00 zł
 
RFIL to wsparcie dla wszystkich samorządów w kraju, ale też szczególna pomoc dla gmin, które ucierpiały wskutek pandemii. Chcesz dowiedzieć się, jakie projekty zostały dofinansowane w ramach kolejnej edycji RFIL w Twojej okolicy? Sprawdź koniecznie ⤵️
 
 Poprzednie inwestycje można sprawdzić tutaj:

Działanie ,,Współpraca'' szansą na rozwój

 
 
     10 marca w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie odbyła się debata pn. Działanie ,,Współpraca'' szansą na rozwój. Podczas spotkania omówiona została idea tworzenia Krótkich Łańcuchów Dostaw Żywności, zasady zakładania grup operacyjnych oraz zasady realizacji operacji. Materiały z tej debaty możemy obejrzeć w Obiektywie oraz na profilu Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

Zdjęcia pobrane z  https://www.facebook.com/podlaskiodr

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Gminie Czyżew1 marca, w rocznicę rozstrzelania członków IV Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych,  święto uchwalone w 2011 roku z inicjatywy ustawodawczej śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, Honorowego Obywatela Gminy Czyżew.

Ten dzień ma uczcić pamięć i zasługi organizacji i grup niepodległościowych, które po zakończeniu II wojny światowej zdecydowały się na podjęcie nierównej walki o suwerenność i niepodległość Polski. Przez wszystkie lata komunizmu żołnierze, którzy w obronie niezawisłości ojczyzny często oddali najcenniejszy skarb – życie, byli stygmatyzowani jako bandyci i wrogowie narodu, a pamięć o nich zacierana.  Dzisiaj oddajemy hołd wszystkim „żołnierzom wyklętym”, walczącym po II wojnie  światowej z reżimem komunistycznym, więzionym, prześladowanym i pomordowanym.

 W Gminie Czyżew Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych obchodzony jest od 2014 roku. Z uwagi na pandemię dzisiejsze uroczystości miały ograniczony charakter. Obchody gminne miały miejsce w Czyżewie pod Pomnikiem Niepodległości i w Dąbrowie Wielkiej pod pomnikiem obrońców Ojczyzny, obok Ronda Narodowych Sił Zbrojnych,  gdzie złożone zostały okolicznościowe wiązanki. W uroczystość krótkim wystąpieniem wprowadził zgromadzonych p. Przemysław Wasilewski, członek Koła Narodowych Sił Zbrojnych w Czyżewie. Następnie zostały złożone kwiaty przez delegacje: w imieniu społeczności Miasta i Gminy Czyżew - Burmistrz Anna Bogucka wraz Przewodniczącym Rady Miejskiej Witoldem Sienickim oraz Zastępcą Przewodniczącego Rady Miejskiej Jerzym Sienickim, Senator RP Jacek Bogucki, w imieniu Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego -  członek zarządu powiatu Jerzy Pakieła, delegacja Koła NSZ w Czyżewie z wiceprezesem Bogdanem Sienickim oraz reprezentanci ze wszystkich szkół z terenu naszej gminy.

 

 

Źródło:  http://www.umczyzew.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=404&sub=210&dzialy=404&akcja=artykul&artykul=3450

Zdjęcia oraz tekst:  Urząd Miejski w Czyżewie

 

Odkrywamy Podlaskie Gminy – CZYŻEW


 Na facebookowym profilu Województwa Podlaskiego trwa akcja #OdkrywamyPodlaskieGminy. Co tydzień przedstawiamy jedną z gmin. W piątek (05.02) zapraszamy do Czyżewa!

 Miejscowość Czyżew położona nad Brokiem w powiecie wysokomazowieckim, historią swą sięga zamierzchłej przeszłości. Pierwsi osadnicy przybyli tu w XI wieku ze środkowej części Mazowsza. Ich bezpieczeństwa strzegł gród kasztelański w Święcku. Osada znajdowała się na szlaku wędrówek takich ludów jak Kryniczanie, Drewlanie, Jadźwingowie, Litwini, Rusini. Po raz pierwszy w dokumencie pisanym w kodeksie dyplomatycznym Jana Kochanowskiego pojawia się Czyżew jako Cisów, Cizów. W roku 1187 dobra Cysewo, Cizewo zostają nadane kanonikom płockim. Około roku 1240 Czyżewo należy do Kasztelanii Świeckiej. Gród został zniszczony w XIII wieku. W tym czasie bowiem toczyły się walki między Rusią, Litwą i Polską o nadgraniczne tereny. Spowodowało to prawie całkowite wyludnienie wsi otaczających Kasztelanię Święcką.


 

 Czyżew uzyskał lokację miejską w 1713 roku, zdegradowany w 1870 roku. Jego prawa miejskie zostały potwierdzone w 1775 roku, natomiast odzyskane zostały 1 stycznia 2011 roku. Równocześnie do Czyżewa przyłączono wsie Czyżew-Stacja i Czyżew-Złote Jabłko. Do końca 2010 roku obowiązywała nazwa Czyżew-Osada. Miejscowość jest siedzibą gminy Czyżew (do 2010 jako gmina Czyżew-Osada).

  W mieście znajduje się Kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Obecna świątynia murowana została wzniesiona w latach 1869-1874 w stylu neorenesansowym podczas urzędowania proboszcza Tomasza Gogolewskiego, na miejscu kościoła z lat 1696-1710 zniszczonego w 1800 roku. Projektantem budowli był architekt Leandro Marconi z Warszawy. W dniu 30 września 1883 roku kościół został konsekrowany przez biskupa płockiego Kaspra Borowskiego.

  Budynek dworca kolejowego, który został zbudowany w latach 1859-1862, kiedy przez Czyżew przeprowadzono linię kolejową Warszawa-Białystok. Daty remontów nieustalone; przebudowie uległo wnętrze, którego centrum stanowił pierwotnie westybul. Ostatni remont w latach 2009-2010: położenie nowych tynków i odwzorowanie boniowania, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz dachówki na blachodachówkę, likwidacja profilowanych opasek okiennych. Od 2011 r. miejscowość Czyżew-Stacja, w obrębie której położony był dworzec została włączona do miasta Czyżew. Od 2014 r. obiekt pełni funkcje muzealne jako siedziba Muzeum Ziemi Czyżewskiej.

  Na terenie gminy znajduje się Muzeum Ziemi Czyżewskiej, uważane za najładniejsze muzeum w Podlaskiem.

  Koncepcja aranżacji pomieszczeń zabytkowego dworca w Czyżewie opiera się na motywie podróży. Charakterystyczne miejsce, gdzie stoi budynek oraz jego wcześniejsze przeznaczenie sprzyja rozważaniom wokół wędrówki rozumianej zarówno dosłownie, jak i bardziej symbolicznie jako podróży w czasie przez historię Czyżewa i jego mieszkańców.

 

Pozostałe zabytki na terenie Czyżewa:

 • synagoga, ul. Piwna / Polna, 4. ćw. XIX w.
 • park dworski, 2. poł. XIX w.
 • drewniana willa, ul. Mazowiecka 12, pocz. XX w.
 • cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej.
 • cmentarz grzebalny założony w roku 1860
 • kaplica cmentarna z roku 1868 jako grobowa Józefa Małowieskiego
 • grobowiec Stolzmanów z trzeciej ćwierci XIX w.
 • grobowiec Godlewskich z 1863 r.
 • krypta Sutkowskich z końca XIX w. z herbem Pobóg
 • inne nagrobki z końca XIX w.
 • krzyż przydrożny 1895 r. fundacji Jana Brulewskigo

 

oprac.: Paulina Dulewicz; red.: Cezary Rutkowski; źródło: Urząd Gminy w Czyżewie, Zabytki Polski, informacje o gminie Czyżew ; fot.: Małgorzata Sawicka

Źródło: https://wrotapodlasia.pl/pl/region_i_gospodarka/wiadomosci/region/odkrywamypodlaskiegminy--czyzew.html?vid=555631&fbclid=IwAR2w11AlF_qvILgNLTxOt2ceuEOEkxHLw4hYUAM5n7FWT2wMJjffGS4frkQ ; https://www.facebook.com/hashtag/odkrywamypodlaskiegminy

 

 

Zapal Światło Wolności


     W rocznicę wprowadzenia stanu wojennego 13 grudnia ’81 pod Pomnikiem Niepodległości 
w Czyżewie ustawiliśmy flagi Solidarności, złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicz.
Dwie Solidarności robotnicza i rolnicza razem. Dwóch przewodniczących Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” ’89 a przede wszystkim Przedstawicielka tych, dla których tylu Polaków cierpiało i ginęło wtedy z rąk komunistycznych oprawców...
Pamiętamy!