Obrady Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego w Białowieży


Wybór przewodniczącego i członków zarządu ZGWWP, prezentacja programu Energia Plus – to jedne z głównych punktów XXIII Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego. Obrady odbyły się 7 lutego br. w Białowieży, a uczestniczyli w nich m.in. wicemarszałkowie Stanisław Derehajło i Marek Olbryś, wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, posłowie na Sejm RP Mieczysław Baszko, Dariusz Piontkowski, Jacek Bogucki i Kazimierz Gwiazdowski, z-ca prezesa WFOŚiGW Magdalena Tymińska, a także podlascy samorządowcy – przedstawiciele gmin zrzeszonych w ZGWPP. Gościem specjalnym spotkania była Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga Emilewicz. 
Samorządowcy wybrali nowe władze Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego.
Przewodniczącym związku został  wójt gminy Turośń Kościelna Grzegorz Jakuć. Zastąpił na stanowisku Mirosława Lecha, wójta gminy Korycin, który tę funkcję sprawował przez 20 lat.
Grzegorz Jakuć w tajnym głosowaniu otrzymał 51 głosów, a Mirosław Lech 31.
Wybrano również członków zarządu związku  - zostali nimi  Piotr Kłys ( wójt gminy Łomża) , Zbigniew Karwowski ( burmistrz Moniek) , Ewa Kulikowska ( burmistrz Sokółki)  i Raisa Rajecka (wójt gminy Bielsk Podlaski).
Rozszerzenie definicji  prosumenta,  ulgi podatkowe i dogodne formy zakupu – Jadwiga Emilewicz przedstawiła założenia programu Energia Plus. Założeniem programu   jest pozyskiwanie energii  przy wykorzystanie nowoczesnych technologii ( m.in. instalacji fotowoltaicznych) w oparciu o model prosumencki czyli taki, w którym odbiorca kupuje energię, z drugiej strony produkuje  ją na własne potrzeby, a nadwyżkę sprzedaje do sieci.
Jak podkreślała minister Emilewicz, program Energia Plus zakłada rozszerzenie statusu prosumenta – teraz będą to nie tylko odbiorcy indywidualni, ale też samorządy i małe i średnich przedsiębiorstwa.
- To w długiej perspektywie pozwoli planować  budżety gospodarstw  domowych, jednostek samorządu terytorialnego  i budżet małych i średnich przedsiębiorstw bez względu na wahania cen energii.
Ulgi prosumenckie. Jadwiga Emilewicz przypomniała, że od 1 stycznia br. odbiorcy indywidualni mogą odliczać od podatku koszty związane z zakupem instalacji fotowoltaicznej. Resort zapowiada kolejne ulgi.
- Chcemy te ulgi rozszerzyć także na podatek VAT, czyli na wszystkie usługi związane z kosztami instalacji fotowoltaiki .
Minister poinformowała też, że trwają prace  nad przygotowani  specjalnych produktów bankowych  przeznaczonych dla uczestników programu Energia Plus.
- Zakup instalacji fotowoltaicznej  np. na dom wielkości 127 m2 to koszt pomiędzy 20- 27 tyś zł.
Przy dobrze skonstruowanym produkcie bankowym koszty kredytu na zakup takiej instalacji mogą być spłacane nie z konta klienta, a z oszczędności jakie ma z tytułu opłat za energię elektryczną. Powołany przez premiera Morawickiego zespół ds. energetyki prosumenckiej ( na czele którego stoi Jadwiga Emilewicz) opracowuje plan zmian legislacyjnych koniecznych do wprowadzenia tego typu instrumentów finansowych.  Plan ma zostać przedstawiony do końca lutego. 
  - Projekt Energia Plus to ogromna szansa nie tylko dla województwa podlaskiego, ale dla całej ściany wschodniej, gdzie  usieciowienie energetyczne jest stosunkowo słabe – podkreślała minister - dlatego rozwój energetyki prosumenckiej na tych obszarach jest korzystny i dla tych którzy ten status zdobędą,  ale też dla bilansu energetycznego Polski.
Na ten aspekt zwrócił  uwagę wicemarszałek Stanisław Derehajło, który korzyści dla regionu z programu Energia Plus określił jako „krok milowy”.
-  To co się wydarzyło i to co się będzie działo  jeśli chodzi o energię odnawialną, to jest krok milowy nie tylko dla przedsiębiorstw i gospodarstw domowych, ale przede wszystkim dla samorządów.
Poseł Mieczysław Baszko podkreślił, że województwo potrzebuje odnawialnych źródeł energii, a bezpieczeństwo energetyczne jest jednym z filarów rozwoju naszego regionu. (ak)

Źródło: http://wrotapodlasia.pl/pl/region_i_gospodarka/obrady-zwiazku-gmin-wiejskich-wojewodztwa-podlaskiego.html

Kolejna oddana droga


Niecodzienny powód do radości mieli mieszkańcy miejscowości Kaczyn Stary,  Święck  Strumiany i Dąbrowa Cherubiny. Na uroczystym spotkaniu została im przekazana i poświęcona wybudowana na koniec 2018 roku droga na którą oczekiwali od kilku lat i która dla nich była bardzo ważną i potrzebną inwestycją. Droga od Kaczyna Starego do Dąbrowy Cherubin o długości 2293 mb, o wartości 2.414.747,46 zł wykonana została w ramach „ Rządowego Programu Na Rzecz Rozwoju Oraz Konkurencyjności Regionów Poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej” i uzyskała dofinansowanie w wysokości 1.025.639,26 zł z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Na uroczyste otwarcie licznie przybyli mieszkańcy i zaproszeni goście a wśród nich między innymi Poseł na Sejm RP Pan Jacek Bogucki, Wojewoda Podlaski Pan Bohdan Paszkowski, Burmistrz Czyżewa Pani Anna Bogucka i Radni Rady Miejskiej w Czyżewie.
Po przecięciu wstęgi i poświęceniu drogi przez ks. kan. Andrzeja Stypułkowskiego Proboszcza Parafii w Dąbrowie Wielkiej był czas na podsumowanie inwestycji i podziękowania. W imieniu mieszkańców słowa podziękowania skierował do Burmistrza i gości sołtys wsi Kaczyn Stary Pan Stanisław Kaczyński. Podkreślił, że jest to ważna dla nich inwestycja, z której korzystać będą mieszkańcy kilku wiosek, w szczególności należących do Parafii w Dąbrowie Wielkiej. Pani Burmistrz natomiast w swoim wystąpieniu podziękowała Panu Posłowi i Panu Wojewodzie za wsparcie nie tylko tej inwestycji ale także innych inicjatyw realizowanych z programów rządowych. Mieszkańcom zaś podziękowała za wsparcie  i współpracę przy realizacji zadania, życząc satysfakcji i bezpiecznego korzystania z nowej drogi.

Źródło:  http://www.umczyzew.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=386&sub=210&dzialy=386&akcja=artykul&artykul=2774

Uroczysta Sesja Rady Powiatu WysokomazowieckiegoO godzinie 1600 w hali sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem odbyła się XXXVI uroczysta Sesja Rady Powiatu Wysokomazowieckiego V Kadencji. Sesja miała charakter uroczysty i związana była z obchodami stulecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Przewodniczący rady przywitała wszystkich zaproszonych gości wśród których nie zabrakło: Jacka Boguckiego Posła na Sejm RP, Bohdana Józefa Paszkowskiego - Wojewody Podlaskiego, Jerzego Leszczyńskiego - Marszała Województwa Podlaskiego, Prelegentów- prof. dr hab. Krzysztofa Sychowicza, prof. dr hab. Henryka Wnorowskiego, Dariusza Sapińskiego - Prezesa SM Mlekovita, ks. Edwarda Łapińskiego – Proboszcza Parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Wysokiem Mazowieckiem.  
Radnych Sejmiku Województwa Podlaskiego, Burmistrzów i Wójtów z terenu Powiatu Wysokomazowieckiego, Radnych Rady Powiatu Wysokomazowieckiego, Radnych Rad Miast i Gmin z terenu Powiatu Wysokomazowieckiego, Dyrektorów i Kierowników jednostek organizacyjnych z terenu Powiatu Wysokomazowieckiego, Dyrektorów Szkół Podstawowych z terenu Powiatu Wysokomazowieckiego, Przedsiębiorców z terenu Powiatu Wysokomazowieckiego, Prezesów Ochotniczych Straży Pożarnych KSRG z terenu Powiatu Wysokomazowieckiego.

Swoje przemówienie wygłosił Bogdan Zieliński Starosta Wysokomazowiecki. Na wstępie podziękował samorządowcom za organizację obchodów wydarzeń historycznych na terenie naszego powiatu, które upamiętniają 100 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Przedstawił również swoje refleksje na temat tych wydarzeń. Podziękował dyrektorom i kierownikom jednostek za pracę na rzecz powiatu a w sposób szczególny wszystkim radnym Rady Powiatu Wysokomazowieckiego za 4 lata ciężkiej, mozolnej pracy, dzięki której powiat wysokomazowiecki ma na terenie kraju ugruntowaną wysoką pozycję.

W związku z tą piękną rocznicą wszyscy obecni na uroczystości podpisali deklarację 100 lat niepodległej - przesłanie dla przyszłych pokoleń. Treść przesłania odczytał Starosta Wysokomazowiecki Bogdan Zieliński.

W dalszej części uroczystości prelegenci prof. dr hab. Krzysztof Sychowicz wygłosił prelekcję  „Historia odzyskania niepodległości”  a prof. dr hab. Henryk Wnorowski na temat „Patriotyzm gospodarczy 100 lat temu i dzisiaj”.

Okolicznościowe przemówienia wygłosili: poseł na Sejm RP Jacek Bogucki, Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, Jerzy Leszczyński Marszałek Województwa Podlaskiego, Dariusz Sapiński Prezes SM Mlekovita oraz Jarosław Siekierko Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie.
Uroczystość uświetnił występ przygotowany przez uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem.

Informacja prasowa  https://wysokomazowiecki.pl/aktualnosci/100-lecie-odzyskania-przez-polske-niepodleglosci-uroczysta-sesja-rady-powiatu-wysokomazowieckiego-v-kadencji.html

100 Rocznica odzyskana Niepodległości Czyżew


 W niedzielę 11 listopada 2018 r. w Czyżewie odbyły się uroczyste obchody 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę wieńczące cykl obchodów „Tygodnia Niepodległości” w Gminie Czyżew. Uroczystości rozpoczęły się od posadzenia „Dębu Niepodległości” w Parku Miejskim w Czyżewie przy ul. Zarzecze jako wotum dla tych, którzy przyczynili się do odzyskania niepodległości przez Polskę, ale także jako symbol siły, długowieczności i szlachetności dla następnych pokoleń. Następnie goście udali się na Msze św. w kościele parafialnym pw. św. Piotra i Pawła w Czyżewie w intencji Ojczyzny, której przewodniczył ks. kanonik Eugeniusz Sochacki, proboszcz parafii. Przed celebrą mszy odśpiewano hymn Polski w ramach ogólnopolskiej akcji „Śpiewania hymnu dla Niepodległej”. Po mszy wszyscy uczestnicy we wspólnym przemarszu na czele, którego harcerze nieśli okazałą flagę biało-czerwoną udali się pod Pomnik Niepodległości aby złożyć wieńce i wiązanki kwiatów w hołdzie bohaterom walk o niepodległość. Uroczystości pod pomnikiem zwieńczone zostały efektownym uwolnieniem balonów biało czerwonych.

Cały tekst na  http://www.umczyzew.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=373&sub=210&dzialy=373&akcja=artykul&artykul=2709

Stulecie Niepodległości
W niedzielę 11 listopada 2018 roku obchodziliśmy 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Także na terenie naszego powiatu zorganizowano szereg uroczystości z tym związanych.

W Wysokiem Mazowieckiem uroczyste obchody rozpoczęły się od złożenia wieńców i oddania hołdu poległym pod pomnikiem Armii Krajowej przy ulicy Mickiewicza oraz pod pomnikiem Kazimierza Kamieńskiego „Huzara” i jego żołnierzy przy rondzie im. NSZZ Solidarność.

Następnie odprawiona została msza święta za Ojczyznę w kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w Wysokiem Mazowieckiem. Na zakończenie mszy odbył się koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu chóru Szkoły Muzycznej I stopnia w Wysokiem Mazowieckiem.

Po mszy poczty sztandarowe oraz wszyscy zebrani prowadzeni przez Grupę Rekonstrukcji Historycznej im. Brygady Kawalerii „Plis” w Wysokiem Mazowieckiem, Bractwa Kurkowego z Ciechanowca i orkiestrę Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem przemaszerowali pod pomnik Polskiej Organizacji Wojskowej na rynku Józefa Piłsudskiego. W hołdzie poległym za Ojczyznę o godz. 12.00 odśpiewano hymn Polski w ramach Ogólnopolskiej Akcji „Niepodległa do Hymnu”. Licznie przybyłe delegacje na tę uroczystość złożyły wieńce i wiązanki.

Okolicznościowe przemówienia wygłosili: Jacek Bogucki Poseł na Sejm RP, Jarosław Siekierko Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie oraz Leszek Gruchała Wicestarosta Wysokomazowiecki.
W uroczystościach wzięli udział także przedstawiciele organizacji kombatanckich i społecznych, delegacje zakładów pracy i szkół, straży pożarnej, harcerze oraz mieszkańcy miasta.
Bogdan Zieliński Starosta Wysokomazowiecki oraz Przewodnicząca Rady Powiatu Wysokomazowieckiego uczestniczyli w diecezjalnych obchodach Święta Niepodległości w m. Winna Poświętna gm. Ciechanowiec.

Informacja prasowa  https://wysokomazowiecki.pl/aktualnosci/100-lecie-odzyskania-przez-polske-niepodleglosci-uroczysta-sesja-rady-powiatu-wysokomazowieckiego-v-kadencji.html

150 Lecie Gminy Nowe PiekutyW niedzielę 14 października mieszkańcy Gminy Nowe Piekuty świętowali 150-lecie powstania gminy, a także 100-lecie odzyskania niepodległości. Uroczystość połączona była z odsłonięciem pomnika Żołnierzy Armii Krajowej i Kapitana Kazimierza Kamieńskiego. Właśnie z naszej gminy (Markowo Wólka) pochodził ostatni podlaski komendant Wileńskiej Brygady AK pseudonim „Huzar”. W październiku przypada również 65 rocznica jego śmierci.
Uroczystości rozpoczęła Msza Święta, podczas której dokonano aktu zawierzenia opiece Najświętszej Maryi Pannie całej naszej gminy. Pan Marek Kaczyński – Wójt naszej Gminy przedstawił krótki zarys biografii kpt. Kamieńskiego oraz zachęcił do zapoznania się z publikacją przygotowaną przez Instytut Pamięci Narodowej i wydaną przez Gminę Nowe Piekuty na temat postaci ,,Huzara”.
Wraz z posłem na Sejm RP -Panem Jackiem Boguckim, starostą wysokomazowieckim -Panem Bogdanem Zielińskim i bratankiem zmarłego kapitana -Wiesławem Kamieńskim dokonano oficjalnego odsłonięcia pamiątkowej tablicy. Następnie ślubowanie wierności ojczyźnie złożyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Ks. Rocha Modzelewskiego w Nowych Piekutach oraz Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jabłoni Kościelnej w towarzystwie dyrekcji.


Źródło:  http://www.nowepiekuty.pl/150-lecie-gminy-nowe-piekuty/

Uroczystość nadania naszym szkołom imienia Rotmistrza Witolda Pileckiego12 października społeczność naszej szkoły przeżywała długo oczekiwane i radosne święto. Tego właśnie dnia Liceum Ogólnokształcące, Technikum oraz Branżowa Szkoła I i II stopnia, czyli szkoły wchodzące w skład ZSOiZ w Ciechanowcu, otrzymały bardzo zaszczytne imię Rotmistrza Witolda Pileckiego. To wyjątkowe i historyczne dla naszej placówki wydarzenie pięknie wpisuje się w jubileusz 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, 75. rocznicy ucieczki Rotmistrza Witolda Pileckiego z niemieckiego obozu zagłady Auschwitz oraz przypadającą w tym roku szkolnym 75. rocznicę powstania naszej szkoły. Na uroczystość przybyło wielu znakomitych gości, aby razem z nami przeżywać to wielkie święto.

Cały materiał prasowy  http://www.zsoiz-ciechanowiec.pl/aktualnosci/1331.html