Piknik PDŻ "Polska smakuje"

Fot. Sekretarz stanu Jacek Bogucki oficjalnie otwiera Piknik Polska Smakuje
„Polska Smakuje” – to hasło Pikniku Poznaj Dobrą Żywność, który odbywał się 16 czerwca w Warszawie na terenie Wyścigów Konnych na Służewcu.
Można tu było zakochać się w najlepszej polskiej żywności.  Chleby, pierogi, wędliny, ciasta, sery, jogurty, konfitury i powidła, świeże warzywa i owoce, miody i soki królowały na stoiskach usytuowanych w służewieckim parku.
Było to wielkie święto polskiej żywności. Impreza wzbudziła ogromne zainteresowanie mieszkańców Warszawy i okolic. Odwiedziło ją kilkanaście tysięcy osób. Otwarcia pikniku dokonał sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa Rozwoju Wsi Jacek Bogucki, który podkreślił, że ideą pikniku jest prezentowanie walorów naszej żywności przy dobrej zabawie i wypoczynku.
Piknikowymi gośćmi byli także  przedstawiciele ambasad i placówek dyplomatycznych, które mają siedziby w Warszawie. Polskie produkty smakowały zagranicznym gościom. Kucharze przygotowywali niezwykle smaczne potrawy z wieprzowiny, wołowiny kulinarnej i drobiu, a także z owoców, warzyw i nabiału.
Uczestnicy pikniku mogli wziąć udział we wspólnym gotowaniu z szefem kuchni i popularyzatorem kuchni molekularnej - Łukaszem Konikiem, który dziś przygotowywał  potrawy z produktów posiadających znak Programu Poznaj Dobrą Żywność .
Były też degustacje drożdżowych bułeczek z wegetariańskim farszem, chleba ze smalcem i kiszonym ogórkiem, naleśników i pierogów w różnorodnych odsłonach, potraw z grilla, wyciskanych soków i owocowych koktajli.
W tym roku  na Służewcu swoje produkty prezentowało blisko100 firm. Byli to producenci, których wyroby otrzymały znak Programu Poznaj Dobrą Żywność, a także producenci produktów z oznaczeniami geograficznymi, producenci produktów regionalnych i tradycyjnych oraz ekologicznych. Stoiska miały też instytucje, organizacje i stowarzyszenia działające w obszarze rolnictwa, przetwórstwa, turystyki wiejskiej i agroturystyki oraz  instytucje branżowe, m.in. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie - Oddział w Krakowie, Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”, Polska Organizacja Turystyczna, Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego, Fundusze promocji produktów rolno-spożywczych i Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
Przygotowano też wiele atrakcji dla dzieci. Największa popularnością wśród najmłodszych cieszyły się konkursy gry tematyczne popularyzujące zdrowy sposób odżywiania. Na piknikowej scenie występował zespól ludowy „Stokrotki” z Barańska. Zainteresowaniem cieszyły się też pokazy i nauka tańców  ludowych i przyśpiewek, a także wystawa zwierząt hodowlanych i prezentacja zabytkowych maszyn rolniczych.
Dużą atrakcją dzisiejszej imprezy była objęta Patronatem Honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi gonitwa 4-letnich ogierów i klaczy czystej krwi arabskiej o Nagrodę Bandosa rozgrywana na dystansie 2400 metrów. Gonitwa ta odbywała się w ramach 14. dnia wyścigowego tegorocznego sezonu, w trakcie którego rozegranych było 9 gonitw. Ciekawa była również  gonitwa uczniowska - tradycyjnie rozgrywana rywalizacja adeptów sztuki jeździeckiej.
Sobotnia wycieczka na służewiecki tor była znakomitym sposobem spędzenia wolnego czasu wśród pięknej przyrody angielskiego parku, przy smacznym jedzeniu i szumie fontanny. Można tu było dobrze zjeść, zrobić zakupy, odpocząć na łonie natury, przeżyć sportowe emocje i świetnie się bawić.
Piknik Poznaj Dobrą Żywność jest corocznym wydarzeniem promującym polską żywność organizowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Informacja prasowa  http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Piknik-PDZ-Polska-smakuje

Ministrowe rolnictwa Państw Europy Środkowo - Wschodniej przeciwni zmniejszeniu budżetu na rolnictwo po 2020 r.Fot. Sekretarz stanu Jacek Bogucki podczas spotkania GV4+4+3

Ministrowie rolnictwa z krajów Grupy Wyszehradzkiej: Węgry, Polska, Czechy , Słowacja oraz Państwa Bałtyckie ( Litwa, Łotwa, Estonia) wyrazili zdecydowany sprzeciw wobec cięć na rolnictwo ( WPR) po 2020 r.
Zaproponowana przez  Komisję Europejską  redukcja budżetu na WPR jest nie do zaakceptowania - tak jednoznacznie wypowiedzieli się ministrowie  rolnictwa podczas  spotkania na Węgrzech poszerzonej Grupy  Wyszehradzkiej, która odbywała się w Babolnie,  12 i 13 bm.
Nie możemy wymagać od rolników by zrobili więcej,  kiedy drastycznie zmniejsza się dla nich finansowanie – tak ministrowie uzasadniali krytyczne stanowisko wobec propozycji KE.
Minister Bogucki w swoim wystąpieniu podkreślił, że realne cięcia budżetu na  WPR są wyższe niż wynika to z efektu wyjścia Wielkiej Brytanii z UE i nie są do zaakceptowania. Dla Polski priorytetem jest wyrównanie dopłat bezpośrednich, a zaproponowana przez Komisję Europejską konwergencja zewnętrzna jest dla Polski trudna do przyjęcia. Jednocześnie, istotne zmniejszenie dla wszystkich państw członkowskich  koperty na II filar WPR (o 25%) może oznaczać brak możliwości realizacji ważnych celów WPR w zakresie obszarów wiejskich w tym nowych wyzwań  stawianych przed rolnictwem. 
W  ramach węgierskiej prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej, w  dniach 12-13 czerwca 2018 r. odbyło się ostatnie, podsumowujące spotkanie Ministrów Rolnictwa państw Grupy Wyszehradzkiej w formacie poszerzonym o kraje regionu: Bułgarię, Chorwację, Rumunię i Słowenię oraz o kraje bałtyckie:  Estonię, Litwę i Łotwę.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi reprezentował Pan Jacek Bogucki, Sekretarz Stanu.
Podczas posiedzenia zostały omówione kwestie dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku, inicjatywy BIOEAST, a także sytuacji na wybranych rynkach (m.in. mleko, wieprzowina, cukier), również w kontekście ASF.
Omawiając kwestie dotyczące rynku mleka, wieprzowiny i cukry, wszystkie kraje zgodziły się, że obecnie funkcjonujące mechanizmy rynkowe nie są wystarczające i należy wspólnie zastanowić się nad bardziej skutecznymi rozwiązaniami, by zapobiegać kryzysom na rynkach.
W odniesieniu do wirusa Afrykańskiego Pomoru Świń, Minister Bogucki podkreślił, że należy wzmocnić międzynarodową współpracę i zaangażowanie służb celnych i innych organów kontrolno – policyjnych wszystkich krajów w walce z nielegalnym przewozem żywności przez granice. Wskazał na konieczność  rekompensowania  rolnikom strat poniesionych z tytułu ASF oraz działań prewencyjnych prowadzonych w gospodarstwach.
W podsumowaniu dyskusji nad Inicjatywą BIOEAST dotyczącą dalszego rozwoju współpracy w odniesieniu do programowania kolejnego unijnego programu na badania i innowacje pn. Horyzont Europa, podpisana została Wspólna deklaracja Ministrów Rolnictwa Grupy Wyszehradzkiej (Republika Czeska, Węgry, Polska, Słowacja) Bułgarii, Chorwacji, Słowenii oraz państw bałtyckich (Estonia, Łotwa, Litwa) w sprawie wizji Inicjatywy Europy Środkowo-Wschodniej na rzecz opartego na wiedzy rolnictwa, akwakultury i leśnictwa w biogospodarce "BIOEAST". 

Informacja prasowa  http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Ministrowe-rolnictwa-Panstw-Europy-Srodkowo-Wschodniej-przeciwni-zmniejszeniu-budzetu-na-rolnictwo-po-2020-r.

Wizyta w Chinach

Przecięcie wstęgi na stoisku KRD

Rozmowy z wiceminister urzędu ds Certyfikacji i Akredytacji ChRL

Spotkanie z wiceprzewodniczącym Ludowego Kongresu Miasta Szanghaj Sha Hai Lin

Spotkanie z wystawcami na stoisku Smaki Europy - jakość i tradycja
Sekretarz stanu Jacek Bogucki w dniach 14-18 maja 2018 r. złożył wizytę w Chińskiej Republice Ludowej.
Jej celem były rozmowy z przedstawicielami chińskiej administracji nt. dostępu polskich produktów rolno-spożywczych do rynku chińskiego oraz zintensyfikowanie współpracy w zakresie promocji i kwestii naukowo-badawczych. 
Podczas spotkania z wiceministrem rolnictwa i obszarów wiejskich Qu Dongyu wiceminister zwrócił się z prośbą o wsparcie polskich działań ukierunkowanych na dostęp polskich produktów rolno-spożywczych do rynku chińskiego. Mając na uwadze fakt, że polsko-chińska wymiana handlowa nie odzwierciedla możliwości obu krajów oraz poziomu naszych kontaktów (w 2016 r. polsko-chińskie relacje zostały podniesione do poziomu wszechstronnego partnerstwa strategicznego), sekretarz stanu zwrócił się z prośbą o wsparcie ministerstwa rolnictwa i obszarów wiejskich w polskich staraniach o przyspieszenie procedur dopuszczających polskie produkty rolno-spożywcze do rynku chińskiego. Chiński wiceminister wyraził nadzieję na możliwość rozwoju kontaktów handlowych ze stroną polską, zaznaczając jednocześnie, że jednym z elementów istotnych dla chińskich przedsiębiorców jest możliwość zapewnienia ciągłości dostaw i wyrobienia polskiej marki.
Kwestie dostępu do rynku poszczególnych produktów zostały szczegółowo omówione podczas spotkania z wiceministrem generalnej administracji celnej Zou Zhiwu,. Obecnie trwają prace nad procedurą wznowienia eksportu polskiego mięsa drobiowego na rynek chiński. Strona chińska poinformowała, że pracuje nad polskimi uwagami do protokołu, zawierającego warunki importu mięsa drobiowego i produktów mięsnych do Chin.
Strona polska zwróciła się także z prośbą o intensyfikację prac nad finalizacją procedury dopuszczającej mięso wołowe do rynku chińskiego. Ponadto wyraziła nadzieję na kontynuację dialogu na temat diagnostyki oraz sposobów walki z afrykańskim pomorem świń. Strona chińska wyraziła zainteresowanie poznaniem polskich doświadczeń w tym zakresie.
Kwestie techniczne związane z rejestracją zakładów były przedmiotem rozmów z wiceminister głównego urzędu ds. certyfikacji i akredytacji (CNCA) Dong Lequn,. Strony wyjaśniły kwestię rejestracji zakładów mleczarskich, produkujących odżywki dla niemowląt, w systemie CIFER. Wspominając o trwającej procedurze nad ukończeniem procedury dopuszczającej polskie mięso drobiowe do rynku chińskiego, strona polska zwróciła się z prośbą o wsparcie w sprawnym przeprowadzeniu rejestracji polskich zakładów, zainteresowanych eksportem na rynek chiński
Poza rozmowami w Pekinie, sekretarz stanu odwiedził targi SIAL China w Szanghaju, na których polscy przedsiębiorcy prezentowali swoje wyroby na stoisku narodowym zorganizowanym przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz stoiskach Polskiej Izby Mleka, Krajowej Rady Drobiarstwa, a także wystawców indywidualnych. Ponadto w ramach kampanii informacyjno-promocyjnej „Smaki Europy - jakość i tradycja” były prezentowane m.in. wyroby z mięsa wołowego i wieprzowego. Wiceminister Jacek Bogucki uczestniczył również w konferencji prasowej zorganizowanej przez Krajową Izbę Gospodarczą - Centrum Promocji.
Regionem partnerskim tegorocznej edycji targów SIAL China była Unia Europejska, a gościem honorowym targów był komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Phil Hogan. Sekretarz stanu wspólnie z unijnym komisarzem odwiedzili polskie stoisko narodowe oraz stoisko Krajowej Rady Drobiarstwa. Polscy przedsiębiorcy uczestniczący w targach reprezentowali m.in. sektor mięsny, mleczarski, owoców i warzyw, słodyczy, napojów. Zwiedzający mieli możliwość przekonać się o różnorodności polskich produktów rolno-spożywczych.
W Szanghaju miały miejsce spotkania z przedstawicielami lokalnej administracji. W rozmowach z Inspektorem ds. Rolnictwa w Szanghajskiej Komisji ds. Rolnictwa strona polska zwróciła się z prośbą o wsparcie polskich starań nad uzyskaniem szerszego dostępu polskich produktów rolno-spożywczych do rynku chińskiego.
Odbyło się także spotkanie z wiceprzewodniczącym Ludowego Kongresu Miasta Szanghaj Sha Hai Lin, który był jednym z gości przyjęcia zorganizowanego przez Konsulat RP w Szanghaju z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
W marcu 2018 r. w Chinach została przeprowadzona reforma administracji centralnej, która objęła podmioty chińskiego resortu rolnictwa. Wizyta była dobrą okazją do przeprowadzenia rozmów z kierownictwem nowo powołanych instytucji. Kompetencje chińskiego ministerstwa rolnictwa zostały poszerzone m.in. o inwestycje oraz kwestie melioracyjne. Ministerstwo zmieniło nazwę na Ministerstwo Rolnictwa i Obszarów Wiejskich. Generalna Administracja ds. Celnych przejęła część zadań Generalnego Urzędu ds. Nadzoru nad Jakością Inspekcji i Kwarantanny (AQSIQ), natomiast Urząd ds. Certyfikacji i Akredytacji (CNCA) został włączony w struktury Państwowego Zarządu Nadzoru Rynku.


Informacja prasowa  http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Wizyta-w-Chinach

Polagra Food 2018


Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi od wczoraj promuje polską żywność w Poznaniu na Międzynarodowych Targach Polagra Food 2018. Ekspozycja pod hasłem „Polska smakuje” jest prezentacją najwyższej jakości produktów firm, które posiadają certyfikaty jakości, w tym znak ministerialnego programu Poznaj Dobrą Żywność – PDŻ.
Lista tych certyfikowanych produktów nieustannie się wydłuża. Na zakończenie pierwszego dnia targów, podczas uroczystej gali wręczono znaki Poznaj Dobrą Żywność (PDŻ) kolejnym produktom.
– Dotychczas przyznano ponad 1600 znaków PDŻ. Znak jest odnawialny co 3 lata, więc aktualnie znak posiada około 600 produktów. Podczas dzisiejszej gali znak wręczymy ponad 100 produktom, 45 firm. Przyznanie znaku poprzedzone było wnikliwą analizą specjalistów z zakresu żywienia i bezpieczeństwa żywności – mówił obecny na tarach sekretarz stanu Jacek Bogucki.
Znak Poznaj Dobrą Żywność jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych certyfikatów jakości żywności. Produkty nim oznaczone cieszą się uznaniem konsumentów.
– System jest zupełnie bezpłatny dla producentów. Wysiłek, z jakim wiąże się przystąpienie do programu, to przestrzeganie wysokich norm jakościowych w procesie produkcji. Rozpoznawalność znaku wśród konsumentów stanowi dla producentów wartość dodaną – podkreślił Jacek Bogucki.
Tegoroczna edycja targów Polagra Food, to odpowiedź na wyzwania, jakie stawia przed branżą rolno-spożywczą współczesność. Nowa formuła targów ma sprzyjać rozwojowi sprzedaży polskich produktów zarówno w kraju jak i zagranicą.
Wydarzenie jest okazją do rozmów z ekspertami branżowymi, którzy poruszają szereg tematów dedykowanych zarówno producentom żywności, jak i jej dystrybutorom. Zagadnienia dotyczą m.in. optymalizacji sprzedaży i standardów obsługi klienta, wymogów związanych ze znakowaniem produktów, praktyk zakupowych współczesnych nabywców czy budowania silnych marek własnych.
Kreowanie marki, to niełatwe zadanie. Jednak polskie produkty, to gwarancja wyśmienitego smaku i wysokiej jakości. Tymi cechami zdobywamy konsumentów na całym świecie. Wsparciem działań producentów są liczne inicjatywy podejmowane przez resort rolnictwa.
Na resortowym stoisku funkcjonuje strefa inspiracji Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Podczas odbywających się tu seminariów można dowiedzieć się jak budować markę i sprzedaż z wykorzystaniem różnych kanałów dystrybucji, a także po co i jakie certyfikaty jakości żywności warto mieć.
Pierwszy dzień wystawy był okazją do wręczenia licznych nagród – Złotych Medali Międzynarodowych Targów Poznańskich i Acanthus Aureus – podczas oficjalnego otwarcia targów Polagra Food. Zaproszeni goście podkreślali chęć współpracy na rzecz polskiej branży rolno-spożywczej. 

Informacja prasowa  http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Polagra-Food-2018

Ważne rozmowy w Singapurze

Fot. Wiceminister Bogucki podczas wystąpienia

Sekretarz stanu Jacek Bogucki podczas Seminarium Biznesowego Krajowej Rady Drobiarstwa

Spotkanie z Lim Kok Thai, Dyrektorem Zarządzającym Singapurskich Władz ds. Rolno-spożywczych i Weterynarii
Wiceminister Bogucki oraz ambasador RP w Singapurze Z. Kosiniak-Kamysz, Minister Stanu w Biurze Premiera Singapuru, Ministerstwie Zatrudnienia oraz MSZ

Sekretarz stanu Jacek Bogucki rozmawiał z singapurską administracją na temat możliwości rozszerzenia dostępu produktów rolno-spożywczego do rynku singapurskiego.
Wiceminister odwiedził także targi Food & Hotel Asia (FHA). Polskie produkty były obecne na stoisku MRiRW, stoisku Krajowej Rady Drobiarstwa-IG oraz na stoiskach indywidualnych. Wystawcy reprezentowali m.in. sektor mleczarski, drobiowy, warzyw i owoców, przekąsek, słodyczy, płatków śniadaniowych, napojów oraz alkoholi. Wizyta w Singapurze odbyła się w dniach. 23-26 kwietnia 2018 r.
Termin wizyty zbiegł się z otrzymaniem przez stronę polską informacji o zatwierdzeniu dostępu pierwszych sześciu polskich zakładów mięsa drobiowego do rynku Singapuru. Był to jeden z tematów poruszanych w trakcie rozmów. Potencjał polskiej branży drobiarskiej był szerzej omawiany podczas seminarium zorganizowanego przez Krajową Radę Drobiarstwa – IG, z udziałem wiceministra Boguckiego, Głównego Lekarza Weterynarii, przedstawicieli AVA (władze ds. rolno-spożywczych i weterynarii Singapuru), prezesa singapurskiego Stowarzyszenia Handlowców Branży Mięsnej.
W rozmowie z dyrektorem zarządzającym AVA Lim Kok Thai, polski wiceminister wyraził zadowolenie w związku z zakończeniem procedury zatwierdzającej mięso drobiowe do rynku singapurskiego i podziękował stronie singapurskiej za pracę włożoną w jej finalizację. Podczas rozmów poruszono również kwestię dostępu do rynku singapurskiego innych produktów pochodzenia zwierzęcego. Strona polska wyraziła nadzieję na szybką realizację dalszych kroków procedury dopuszczającej mięso wołowe oraz zainteresowanie podjęciem kolejnych działań w ramach procedury dopuszczającej jaja konsumpcyjne i produkty jajeczne. Poruszono także temat możliwości kontynuacji rozmów na temat dalszego złagodzenia warunków importowych dla polskiego mięsa wieprzowego.
Przy okazji targów FHA miało miejsce spotkanie ze starszym ministrem stanu w ministerstwie handlu i przemysłu oraz ministerstwie rozwoju narodowego dr Koh Poh Koon, który był gościem honorowym podczas ceremonii otwarcia wydarzenia. Minister Koh podkreślił zainteresowanie Singapuru dywersyfikacją dostaw żywności. Mając na uwadze wysoką jakość oraz najwyższe standardy bezpieczeństwa żywności polskich produktów, w opinii wiceministra Jacka Boguckiego, Polska powinna stać się doskonałym partnerem dla Singapuru.
Poza spotkaniami z władzami Singapuru polski wiceminister rozmawiał z przedstawicielami singapurskiego biznesu branży rolno-spożywczej. Podczas spotkania z prezesem Stowarzyszenia Handlowców Branży Mięsnej zostały omówione potencjalne obszary współpracy. Prezes Alvin Kwek poinformował o oczekiwaniach singapurskiego rynku i wyraził zainteresowanie polskim systemem jakości. Spotkanie z przedstawicielami kierownictwa FairPrice, jednej z głównych sieci handlowych w Singapurze, miało miejsce na polskim stoisku na targach FHA, dzięki czemu nasi wystawcy mieli możliwość bezpośredniego zaprezentowania swojej oferty.
Polska żywność oraz polskie tradycje kulinarne są tematem przewodnim Festiwalu PolandSHIOK, wydarzenia promującego Polskę w Singapurze, koordynowanego przez Polską Ambasadę w dniach 14 kwietnia – 13 maja 2018 r. Jest to okazja dla Singapurczyków do poznania smaku polskich dań, także w nowoczesnej odmianie. Jednym z punktów festiwalowego programu, w którym wziął udział Jacek Bogucki, było przyjęcie z okazji Święta Narodowego. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele władz Singapuru w tym minister w kancelarii premiera Sam Tan, członkowie singapurskiego parlamentu, lokalnych mediów, kultury, ośrodków uniwersyteckich, a także przedstawiciele biznesu oraz Polonii, mieszkającej w Singapurze.
Singapur jest jednym z ważniejszych azjatyckich rynków z punktu widzenia promocji polskich produktów rolno-spożywczych. Jest to kraj niemal całkowicie uzależnionym od importu żywności. Jednocześnie, z uwagi na dogodne położenie, może stanowić „hub” logistyczny dla towarów eksportowanych do krajów regionu, w tym przede wszystkim państw ASEAN, stanowiących rynek ponad 600 milionów konsumentów.
W 2017 r. Polska wyeksportowała do Singapuru towary rolno-spożywcze o wartości ok. 12,5 mln EUR, co stanowiło wzrost o ok. 24% w porównaniu do 2017 r.

Informacja prasowa  http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Wazne-rozmowy-w-Singapurze

Polski drób pojedzie do Singapuru

Singapurskie władze weterynaryjne (AVA) poinformowały dziś w piśmie skierowanym do polskiego Głównego Lekarza Weterynarii o zakończeniu procesu uzgodnień certyfikatu zdrowia dla polskiego mięsa drobiowego, eksportowanego do Singapuru oraz o udzieleniu zgody na eksport dla 6. polskich zakładów.Polska została oficjalnie zatwierdzona przez AVA jako kraj uprawniony do eksport drobiu do Singapuru w grudniu 2017 r., jednak dopiero zatwierdzenie wzoru certyfikatu zdrowia oraz wydanie pozwoleń eksportowych dla polskich producentów umożliwia fizyczny eksport.
Importerzy singapurscy z niecierpliwością oczekiwali na tę informację, uzależniając dalsze rozmowy handlowe, w tym w ramach zbliżających się targów Food&Hotel Asia 2018, od uzyskania pozwoleń eksportowych przez polskie zakłady.
Informacja ta została przekazana polskim służbom weterynaryjnym w przeddzień wizyty w Singapurze sekretarza stanu Jacka Boguckiego, któremu będzie towarzyszył główny lekarz weterynarii Paweł Niemczuk. Program wizyty obejmuje również  rozmowy z partnerami biznesowymi.

Informacja prasowa  http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Polski-drob-pojedzie-do-Singapuru

Silna marka polskiej żywności przyszłością eksportu

Fot. Od lewej: wiceminister Jacek Bogucki, wiceminister Jacek Sasin oraz główny lekarz weterynarii Paweł Niemczuk
Budowa silnej marki polskiej żywności, to zdaniem sekretarza stanu Jacka Boguckiego podstawowe zadanie na drodze do zwiększania wartości eksportu polskich produktów rolno-spożywczych. Często trudniejsze nawet od pozyskiwania nowych rynków zbytu.
- Dlatego spotykamy się z eksporterami oraz z przedsiębiorcami, którzy chcieliby być eksporterami, żeby porozmawiać o tym, jakie widzą bariery w dostępie do rynków zbytu. Jakie widzą przeszkody w wejściu na rynki, które są już otwarte pod względem formalnym. Chcemy bezpośrednio od przedsiębiorców usłyszeć o tych problemach i spróbować je rozwiązać.
Promocja polskiej żywności, poprzez utrwalanie jej jako marki, powinna – zdaniem wiceministra Boguckiego − odbywać się przede wszystkim na rynkach odległych, na których trudniej jest zacząć sprzedaż, ale można uzyskiwać tam większą marżę, większe dochody. Takie kierunki eksportu są niezwykle perspektywiczne.
Jacek Bogucki podkreślił, że spotkanie zorganizowano z inicjatywy zarówno strony rządowej jak i przedsiębiorców. Miało ono charakter roboczy i z pewnością posłuży wypracowaniu zasad, które pomogą w pokonywaniu barier i rozwiązywaniu problemów, z którymi borykają się eksporterzy polskiej żywności.
- Jako administracja rządowa chcemy otwierać rynki i jednocześnie zwiększać możliwości eksportowe – mówił sekretarz stanu, zwracając się do uczestników spotkania z pytaniem jak administracja może pomóc w eksporcie i go ułatwić.
Gotowość do współpracy zadeklarował także sekretarz stanu, przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów Jacek Sasin.
- Chcemy wysłuchać, jakie macie państwo oczekiwania, co możemy zrobić w najbliższym czasie, jak i w dłuższej perspektywie, żeby pomóc w prowadzeniu działalności. Jesteśmy otwarci na wszystkie sugestie, zapraszam do takiej dyskusji. Chcemy rozmawiać i chcemy słuchać. Deklaruję, że zgłaszane przez państwa postulaty znajdą swój praktyczny wymiar w działaniach rządu – mówił Jacek Sasin.
Wśród uczestników dzisiejszego spotkania znaleźli się także przedstawiciele innych instytucji działających na rzecz ułatwiania i zwiększania dostępu polskich eksporterów do rynków zewnętrznych. Główny Lekarz Weterynarii Paweł Niemczuk podkreślił rolę Inspekcji Weterynaryjnej w uzyskiwaniu pozwoleń na eksport produktów mięsnych na kolejne światowe rynki. Na dywersyfikacje rynków zbytu wskazał także Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa, zaznaczając, że trwają intensywne prace nad otwarciem kolejnych granic dla polskich owoców.
Szczegóły związane z działaniami promocyjnymi zaprezentowali zastępca dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz Prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Tomasz Pisula. Michał Wiśniewski zachęcał przedsiębiorców do udziału w licznych kampaniach oraz prezentowania się na targach, które są na liście inicjatyw informacyjno-promocyjnych podejmowanych przez KOWR. Poinformował, że wszystkie szczegóły dostępne są na stronie Ośrodka w zakładce Promocja.

Informacja prasowa  http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Silna-marka-polskiej-zywnosci-przyszloscia-eksportu