Smaczna Polska

Foto. Nowy Przegląd Mleczarski - Sekretarz stanu Jacek Bogucki wręcza puchary laureatom rankingu - Ludzie AgroSukcesu
Sekretarz stanu Jacek Bogucki 14 października br. uczestniczył w Ogólnopolskim Spotkaniu Ludzi Rolnictwa i Agrobiznesu, które odbywało się w Centralnej Bibliotece Rolniczej pod hasłem Smaczna Polska.
Wiceminister przedstawił aktualną sytuację w rolnictwie i podejmowane przez resort działania, zwracając uwagę na te instrumenty, które służą złagodzeniu skutków niekorzystnej sytuacji na rynkach mleka i wieprzowiny.
Wyróżniający się przedsiębiorcy rolni otrzymali z rąk sekretarza stanu Jacka Boguckiego odznaki honorowe „Zasłużony dla Rolnictwa”.
Ponadto uhonorowani zostali laureaci rankingu Redakcji Agro „Ludzie AgroSukcesu”.
Sekretarz stanu Jacek Bogucki wszystkim wyróżnionym złożył serdeczne gratulacje i życzył kolejnych sukcesów w prowadzonej przez nich działalności.
Spotkaniu towarzyszyła wystawa produktów żywnościowych połączona z ich degustacją.

Informacja prasowa  http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Smaczna-Polska

20-lecie samorządu rolniczego - odznaczenia i troska o przyszłość


-Dwie dekady, to wielka zmiana w podlaskim rolnictwie i to dzięki Waszej ciężkiej pracy. Dziś rolnictwo to nasza duma.  Dzięki wspólnej pracy możemy się chwalić gospodarstwami, firmami, nie tylko w Polsce ale i w Europie  – mówił podczas spotkania z przedstawicielami podlaskiego środowiska rolniczego Jerzy Leszczyński, Marszałek Województwa Podlaskiego.-  Chciałbym, aby nie zbrakło nam nigdy tego zapału sprzed lat, kiedy tworzyliśmy izby rolnicze, kiedy mieliśmy tyle planów, zamierzeń i chęci . Życzę tego i sobie i Wam, zarówno jako marszałek województwa, ale też jako ten, który przez sześć lat był delegatem łomżyńskiej Izby Rolniczej.
Podlaska Izba Rolnicza obchodziła w poniedziałek, 10 października br. jubileusz 20-lecia samorządu rolniczego, który w Podlaskiem powstał najpierw w Suwałkach (17 października 1996r.), następnie w Łomży (26 października 1996r.) i Białymstoku (15 maja 1998r.) – by następnie połączyć się w Podlaską Izbę Rolniczą (1 lutego 1999r.).
- Samorząd rolniczy to bardzo poważny partner dla każdego rządu i istotnym jest, by poważnie przez każdy rząd był traktowany – podkreślał podczas uroczystości Jacek Bogucki, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. – Zapewniam, że  możemy się w wielu sprawach różnić, ale nie różnimy się w jednym, że przyszłość i dobro polskiego rolnictwa, tak samo leży nam na sercu – zapewniał minister i na ręce prezesa Podlaskiej Izby Rolniczej Grzegorza Leszczyńskiego przekazał list gratulacyjny od Krzysztofa Jurgiela Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
O sukcesie podlaskich rolników i wielkiej zmianie, która się w naszym regionie dokonała mówił prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz:
- Kiedyś o podlaskim rolnictwie nie mówiono zbyt wiele, a dziś jesteście w Polsce liderami i to nie tylko na rynku mleka – chwalił i gratulował prezes Szmulewicz. – Pamiętam, jak było trudno przekonać środowisko rolnicze do wejścia do Unii Europejskiej, a dziś to właśnie w Podlaskiem widać najbardziej tę olbrzymią zmianę. Jednak tak, jak byłem zwolennikiem wejścia do Unii, tak jestem pełen obaw jeśli chodzi o podpisanie przez rząd umowy CETA  [kompleksowa umowa gospodarczo-handlowa między UE a Kanadą - dop. red.]. Boję się, że może nas zalać tania amerykańska żywność, a nasze rolnictwo może w tej walce przegrać.
Jubileusz był znakomitą okazją do uhonorowania tych, którzy przez 20-lat zasłużyli się dla polskiego rolnictwa i samorządu rolniczego. Ministerialne odznaki „Zasłużony dla rolnictwa” otrzymali Wiaczysław Szumski i Diana Tyborowska.
Odznaczenia za działalność na rzecz rozwoju samorządu rolniczego przyznawane przez Krajową Radę Izb Rolniczych pn. „Zasłużony dla samorządu rolniczego” otrzymali: Bogdan Bujnowski, Marek Bukrewicz, Zbigniew Dembowski, Jadwiga Drewnowska, Romuald Gosk, Witold Grunwald, Marian Kaczmarzyk, Władysław Kamiński, Krzysztof Łapiński, Jan Stanisław Niewiński, Elżbieta Orłowska, Olgierd Palanis, Marek Siniło, Jan Zelkowski.
Również Podlaska Izba Rolnicza wręczyła swoje jubileuszowe odznaczenia. Prezes PIR Grzegorz Leszczyński przekazał je: sekretarzowi stanu Jackowi Boguckiemu , Wojewodzie Podlaskiemu Bohdanowi Paszkowskiemu, Marszałkowi Województwa Podlaskiego Jerzemu Leszczyńskiemu oraz Mirosławie Jaroszewicz- Łojewskiej, Piotrowi Rusieckiemu, Ryszardowi Łapińskiemu, Witoldowi Grunwald, Adamowi Niebrzydowskiemu, Olgierdowi Palanis, Markowi Siniło, Janowi Wdowiak, Janowi Zalewskiemu i Małgorzacie Ołdakowskiej a także związkom branżowym i pracownikom Podlaskiej Izby Rolniczej.

Informacja prasowa  http://wrotapodlasia.pl/pl/samorzad/samorzad/z_prac_zarzadu/20-lecie-samorzadu-rolniczego---odznaczenia-i-troska-o-przyszlosc.html

O współpracy polsko-singapurskiej


Sekretarz Stanu Jacek Bogucki przyjął dziś ambasadora Singapuru w Rzeczypospolitej Polskiej Loo Choon Yong.
Spotkanie było poświęcone przede wszystkim kwestiom współpracy gospodarczej. W tym kontekście sekretarz stanu J. Bogucki zwrócił się z prośbą o wsparcie jak najszybszej finalizacji procedur związanych z dostępem polskich produktów rolno-spożywczych do rynku singapurskiego.
Strona polska liczy w szczególności na pomyślną finalizację procedury zatwierdzenia do eksportu polskiego mięsa drobiowego. Wiceminister ponowił zaproszenie dla singapurskich przedsiębiorców zainteresowanych nawiązaniem współpracy z polskimi producentami i eksporterami, aby złożyli wizytę w Polsce w ramach misji gospodarczej towarzyszącej ambasadorowi.
Ambasador Loo Choon Yong podkreślił zainteresowanie strony singapurskiej współpracą z polskimi podmiotami i wyraził gotowość podjęcia działań w celu zrealizowania misji gospodarczej do Polski w 2017 r. Zaznaczył ponadto, że mimo różnic w kwestii przyzwyczajeń kulinarnych, polskie surowce rolno-spożywcze, które odznaczają się wysoką jakością, mają szansę zaistnieć na rynku singapurskim. Podkreślił także, że polscy przedsiębiorcy, poprzez Singapur, mogli by także łatwo dotrzeć na rynki innych państw ASEAN, obejmujących ponad 600 mln konsumentów.
Singapur jest najważniejszym partnerem handlowym Polski w Azji Południowo-Wschodniej. Obroty handlowe artykułami rolno-spożywczymi pomiędzy naszymi krajami w 2015 r. wyniosły 18,5 mln EUR. Z uwagi na rosnące zainteresowanie polskich przedsiębiorców, Singapur znajduje się na liście priorytetowych krajów w zakresie promocji polskich produktów rolno-spożywczych w 2016 r.

informacja prasowa  http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/O-wspolpracy-polsko-singapurskiej

Kolejne posiedzenie Międzyresortowego Zespołu

Z udziałem ministra Krzysztofa Jurgiela odbyło się kolejne posiedzenie Międzyresortowego Zespołu ds. łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków ASF.
Minister Jurgiel poinformował, że decyzją premier Beaty Szydło sekretarz stanu w MRiRW Jacek Bogucki został pełnomocnikiem rządu ds. działań związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium RP.
Prezydent podpisał ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, która wejdzie w życie 14 dni po ogłoszeniu, daje ona możliwość skuteczniejszego działania IW. Jej j przepisy będą egzekwowane z całą surowością.
Członkowie Zespołu przedstawili stan realizacji zadań wyznaczonych na poprzednich spotkaniach.
Omówiono stopień realizacji oraz zalecenia dla poszczególnych służb.
MSWiA, MRiRW oraz MŚ mają podjąć działania w celu określenia liczby dzików w Polsce w podziale na poszczególne nadleśnictwa.

informacja prasowa  http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Kolejne-posiedzenie-Miedzyresortowego-Zespolu

Stanowcze decyzje w sprawie ASF

Fot. Posiedzenie Grupy Zadaniowej ds. łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków ASF
– Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej weszła w życie. Rozpoczęliśmy już proces zdejmowania swiń z rynku w obszarze zagrożonym.
 Są też prowadzone procedury w celu pozyskania dalszych środków finansowych na zapewnienie skupu, po cenach rynkowych,  około stu tysięcy sztuk trzody chlewnej i przerobienie ich na konserwy – powiedział dziś minister Krzysztof Jurgiel podczas kolejnego posiedzenia działającej w resorcie Grupy Zadaniowej ds. łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń.
Minister za niezbędne uznał przyspieszenie redukcji populacji dzików, które stanowią podstawowy wektor przenoszenia ASF.
– Chciałbym, aby zrobiły to koła łowieckie dobrowolnie, ale jeśli ta procedura nie ruszy to  na mocy nowej ustawy będą wydawane decyzje administracyjne – zapowiedział minister Jurgiel i dodał, że zapisy tej ustawy  będą bezwzględnie egzekwowane.
Ustawa, która  wprowadzi nowe rozwiązania, niezbędne do skutecznego zwalczania chorób zakaźnych zwierząt i zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby, została już podpisana przez Prezydenta RP i czeka na opublikowanie. Wprowadzone tą ustawą zmiany pozwolą Inspekcji Weterynaryjnej na podejmowanie skuteczniejszych działań w celu  zwalczania afrykańskiego pomoru świń.

informacja prasowa  http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Stanowcze-decyzje-w-sprawie-ASF

Rozmowy polsko-białoruskie


Foto. Sekretarz stanu Jacek Bogucki podczas spotkania z wiceministrem Białorusi

Na marginesie targów POLAGRA FOOD sekretarz stanu Jacek Bogucki spotkał się dziś z zastępcą ministra rolnictwa i wyżywienia Białorusi Igorem Bryło. 
-Jest mi niezmiernie miło, że przyjął Pan zaproszenie do udziału w Międzynarodowych Targach Wyrobów Spożywczych POLAGRA FOOD. Jest to wydarzenie z długoletnią tradycją, ale aktywnie podążające za zmianami w branży spożywczej i nieustannie otwierające się na jej potrzeby wynikające z sytuacji społeczno-gospodarczej – powiedział podczas spotkania sekretarz stanu Jacek Bogucki.
Zapewnił on także, że przywiązujemy dużą wagę do rozwoju dobrej, dwustronnej współpracy w obszarze rolnictwa z Białorusią i chcemy podtrzymywać dobrosąsiedzkie kontakty.
– Cieszy nas konstruktywny dialog prowadzony np. podczas posiedzeń grupy roboczej ds. współpracy w dziedzinie rolnictwa, a także w ramach kontaktów służb weterynaryjnych i fitosanitarnych, czy  na spotkaniach na szczeblu ministerialnym – podkreślił Jacek Bogucki i dodał, że Republika Białorusi jest ważnym partnerem Polski w kontekście handlu towarami rolno-spożywczymi.
Sekretarz stanu wyraził także nadzieję, że polska żywność, która już jest obecna na rynku białoruskim, zyska w tym kraju jeszcze większe grono zadowolonych konsumentów dzięki realizowanemu na rynku białoruskim, Programowi Promocji Żywności Smaki Europy – Jakość i Tradycja.
Białoruś to jeden z głównych odbiorców polskich produktów rolno-spożywczych w grupie krajów pozaunijnych. Rynek ten jest dla nas atrakcyjny ze względu na bliskie położenie oraz członkostwo Białorusi w Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej.
W pierwszym półroczu tego roku wartość eksportu rolnego do Białorusi wyniosła 204,9 mln EUR, co oznacza  wzrost o 41,5 w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego. Na rynek białoruski eksportujemy głównie: jabłka, pomidory, mleko i jego przetwory.

informacja prasowa  http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Rozmowy-polsko-bialoruskie

Polagra 2016
 W Poznaniu rozpoczęły się dziś Międzynarodowe Targi Wyrobów Spożywczych Polagra Food i towarzyszące im Międzynarodowe Targi Technologii Spożywczych Polagra Tech, Międzynarodowe Targi Gastronomii Polagra Gastro, Targi Wyposażenia Hoteli Invest Hotel, Międzynarodowe Targi Techniki Pakowania i Etykietowania Taropak, Logipak oraz Targi Tworzyw Sztucznych i Gumy EPLA.
W tym roku Targi Poznańskie obchodzą jubileusz 95-lecia, a organizowane tu targi Polagra Food są corocznym, tradycyjnym świętem branży spożywczej. To największa, nie tylko w Polsce, ale i w Europie Środkowo-Wschodniej wystawa prezentująca osiągnięcia tej branży.
– Na targach tych doskonale widać potencjał naszego przetwórstwa rolno-spożywczego. Śmiało można powiedzieć, że w międzynarodowej konkurencji polska żywność prezentuje się wspaniale – powiedział goszczący dziś na targach minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel.
Prezes Zarządu MTP Przemysław Trawa podkreślił, że to przede wszystkim targi jedzenia i dodał, że jedzenie powinno zaspokaja głód - nie próżność, powinno sprawiać przyjemności – nie trudności, być doznaniem kulinarnym – nie intelektualnym i dawać okazje do dzielenia się radością posiłku z bliskimi – nie koniecznie na facebooku.
– Nasza żywność znajduje coraz większe uznanie na rynkach zagranicznych – powiedział minister Jurgiel i dodał, że przez ostatnie 9 miesięcy nasze produkty uzyskały dostęp do następnych 22 rynków w różnych regionach świata. Główne z nich to Chiny, Kazachstan i rynki Afryki Południowej.
– Wyniki handlu za I półrocze bieżącego roku wskazują, że wartość eksportu artykułów rolno-spożywczych wyniosła ponad 11, 5 mld euro i jest wyższa o 1,1 % w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym. W dalszym ciągu utrzymuje się też dodatnie saldo w obrotach tymi artykułami na poziomie 3,4 mld euro – poinformował Krzysztof Jurgiel i dodał, że  w ubiegłym roku sprzedaliśmy produkty rolno-spożywcze za kwotę prawie 24 mld euro, z czego 19,6 mld euro, czyli 82%  do krajów Unii Europejskiej.
Uczestniczący w konferencji sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jacek Bogucki przedstawił przygotowany w resorcie  projekt Programu rozwoju głównych rynków rolnych w Polsce na lata 2016-2020.
– Celem Programu jest wypracowanie koncepcji długofalowego rozwoju krajowego sektora rolno-żywnościowego – poinformował sekretarz stanu. Jako główne mechanizmy rozwoju Jacek Bogucki wskazał wzmocnienie pozycji rolnika w łańcuchu żywnościowym i uczciwy podział zysku pomiędzy poszczególne jego ogniwa, budowę polskiej marki oraz stworzenie holdingu rolnego, który będzie dużą siłą gospodarczą pozwalającą sprostać konkurencji na światowych rynkach. 
Uroczystość otwarcia targów połączona była z galą nagród, podczas której wręczone zostały Złote Medale Międzynarodowych Targów Poznańskich oraz statuetki Acanthus Aureus. W tym roku Złoty Medal otrzymało 56 produktów spośród wszystkich zgłoszonych do konkursu.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz podlegle resortowi instytucje, tak jak co roku aktywnie w tych targach uczestnicą. Na ministerialnym stoisku prezentowane są produkty oznaczone znakiem Poznaj Dobrą Żywność m.in. takich firm jak: Zakłady Spożywcze „BONA”, SEMCO SemCo SGNiP Krystyna Just, Victoria Cymes Sp. z o.o., OSM w Międzyborzu, WIPASZ S.A. Zakład Drobiarski w Mławie, Pasieka Smereka Mistrz Pszczelarz Henryk Kłak, Firma Produkcyjno-Handlowa „AGI”, Przetwórnia Owoców i Warzyw Robert Kowalkowski, Octim Wytwórnia Octu i Musztardy Sp. z o.o., VIN KON S.A., SM MLEKPOL, AGRO-DANMIS Gramowscy Sp. j., OSM w Kole, NASZ SAD Spółdzielcza Grupa Producentów Owoców, SM MLEKOVITA, OSM w Łobżenicy, MAMUT Sp. z o.o., OSM w Skierniewicach, DEGA S.A., SM „LAZUR”, P.P.U.H. Tłocznia Maurer, Zakład Przetwórstwa Mleczarskiego Dominik sp. z o.o., HORTINO ZPOW Leżajsk Sp. z o.o., Zakład Konfekcjonowania Artykułów Spożywczych Vitana Jerzy Płachta, OSM w Grodzisku Mazowieckim, OSM Top-Tomyśl, Zakłady Mięsne PAMSO SA, DAWTONA, Pasieka PUCER, TOP s.c. Huszczak, Humerczyk, MAXTOP. Są tu także udzielane informacje na temat Programu Poznaj Dobrą Żywność oraz prowadzonych przez resort działań informacyjno-promocyjnych dotyczących rolnictwa i gospodarki żywnościowej.
Agencja Rynku Rolnego zorganizowała stoisko informacyjno-promocyjne, na którym znajduje się Strefa Inspiracji. Symbolicznego jej otwarcia dokonał minister Krzysztof Jurgiel. Strefa obejmuje cykl wykładów edukacyjnych, inspiracyjnych i motywacyjnych, których celem jest budowanie rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju i na świecie. Podczas tych spotkań przedstawiane są możliwości współpracy w branży rolno-spożywczej z rynkami Afryki i Azji, jak również podejmowane tematy zagadnień kluczowych dla efektywnego funkcjonowania przedsiębiorstw branży rolno-spożywczej, a w szczególności skutecznej promocji i komunikacji oraz kwestii zapewnienia wysokiej jakości produktów rolno-spożywczych.
– To nowa inicjatywa, proponująca nowe sposoby na skuteczne dotarcie do konsumentów –powiedział minister Jurgiel i dodał, że otwieramy nowe rynki zbytu na polska żywność i musimy do nich dostosować zarówno naszą ofertę, jak i sposoby promocji.
 – Świat się zmienia i muszą zmieniać się również formy promocji i komunikacji w zakresie rolnictwa – podkreślił szef resortu.
Targi Polagra Food i towarzyszące jej imprezy  to wydarzenia niezwykle atrakcyjne. Udział w nich bierze blisko 1200 wystawców z 30 krajów. Jest tu niemal 400 nowości i 9 absolutnych premier rynkowych z sektora technologii spożywczych. Na targach Polagra Food, jak co roku  dominują branże mleczarska i mięsna, ale niezwykle interesujące są także  ekspozycje sektora owocowo-warzywnego, piekarniczego, cukierniczego, a także alkoholowego.
Wśród wystawców tegorocznej POLAGRY FOOD są również przedstawiciele sektora spożywczego z innych krajów unijnych, takich jak Włochy, Belgia, Węgry, a także z krajów azjatyckich.

informacja prasowa  http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Polagra-2016