150 Lecie Gminy Nowe PiekutyW niedzielę 14 października mieszkańcy Gminy Nowe Piekuty świętowali 150-lecie powstania gminy, a także 100-lecie odzyskania niepodległości. Uroczystość połączona była z odsłonięciem pomnika Żołnierzy Armii Krajowej i Kapitana Kazimierza Kamieńskiego. Właśnie z naszej gminy (Markowo Wólka) pochodził ostatni podlaski komendant Wileńskiej Brygady AK pseudonim „Huzar”. W październiku przypada również 65 rocznica jego śmierci.
Uroczystości rozpoczęła Msza Święta, podczas której dokonano aktu zawierzenia opiece Najświętszej Maryi Pannie całej naszej gminy. Pan Marek Kaczyński – Wójt naszej Gminy przedstawił krótki zarys biografii kpt. Kamieńskiego oraz zachęcił do zapoznania się z publikacją przygotowaną przez Instytut Pamięci Narodowej i wydaną przez Gminę Nowe Piekuty na temat postaci ,,Huzara”.
Wraz z posłem na Sejm RP -Panem Jackiem Boguckim, starostą wysokomazowieckim -Panem Bogdanem Zielińskim i bratankiem zmarłego kapitana -Wiesławem Kamieńskim dokonano oficjalnego odsłonięcia pamiątkowej tablicy. Następnie ślubowanie wierności ojczyźnie złożyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Ks. Rocha Modzelewskiego w Nowych Piekutach oraz Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jabłoni Kościelnej w towarzystwie dyrekcji.


Źródło:  http://www.nowepiekuty.pl/150-lecie-gminy-nowe-piekuty/

Uroczystość nadania naszym szkołom imienia Rotmistrza Witolda Pileckiego12 października społeczność naszej szkoły przeżywała długo oczekiwane i radosne święto. Tego właśnie dnia Liceum Ogólnokształcące, Technikum oraz Branżowa Szkoła I i II stopnia, czyli szkoły wchodzące w skład ZSOiZ w Ciechanowcu, otrzymały bardzo zaszczytne imię Rotmistrza Witolda Pileckiego. To wyjątkowe i historyczne dla naszej placówki wydarzenie pięknie wpisuje się w jubileusz 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, 75. rocznicy ucieczki Rotmistrza Witolda Pileckiego z niemieckiego obozu zagłady Auschwitz oraz przypadającą w tym roku szkolnym 75. rocznicę powstania naszej szkoły. Na uroczystość przybyło wielu znakomitych gości, aby razem z nami przeżywać to wielkie święto.

Cały materiał prasowy  http://www.zsoiz-ciechanowiec.pl/aktualnosci/1331.html

Uroczyste zakończenie inwestycji


28 września 2018 roku dokonano oficjalnego oddania do użytku części pomieszczeń Szpitalnego Oddziału Ratunkowego  z lądowiskiem dla heliktopterów oraz Pracowni Tomografii Komputerowej. Poseł na Sejm RP - Jacek Bogucki, Marszałek Województwa Podlaskiego - Jerzy Leszczyński, reprezentant Wojewody Podlaskiego - Mirosław Sienkiewicz, Starosta Wysokomazowiecki - Bogdan Zieliński oraz Dyrektor Szpitala Ogólnego - Jacek Roleder dokonali uroczystego przecięcia wstęgi i otwarcia nowej części szpitala. Inwestycja obejmowała:
  • budowę pomieszczeń Pracowni Tomografii Komputerowej wraz z dostawą i instalacją aparatu;
  • budowę szybu windowego wraz z dostawą i montażem windy;
  • budowę lądowiska z tunelem i wiatą;
  • przebudowę pomieszczeń Szptalnego Oddziału Ratunkowego;
  • zakup wyposażenia i sprzętu medycznego części konsultacyjnej SOR;
  • ambulansów sanitarnych;
  • budowę ciągu komunikacyjnego łączącego Szpitalny Oddział Ratunkowy z oddziałami szpitalnymi oraz Pracownią Diagnostyki Obrazowej.
Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem zakończył inwestycje dzięki  dotacji z Ministerstwa Zdrowia, organu założycielskiego i wszystkich gmin powiatu oraz środków pozyskanych z rezerwy budżetowej państwa. 

Materiały prasowe http://www.szpitalwysmaz.pl/pl/aktualnosci/uroczyste-zakonczenie-inwestycji.html

Dzień pod znakiem kukurydzy w Szepietowie


Podlaski Dzień Kukurydzy w Szepietowie to cykliczna impreza, która na stałe wpisała się w kanon imprez rolniczych na Podlasiu. Już po raz siedemnasty Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zorganizował spotkanie rolników, naukowców i firm nasiennych na polach doświadczalnych PODR Szepietowo. Swoją obecnością święto kukurydzy zaszczycił Poseł na Sejm RP Jacek Bogucki, który wraz z Dyrektorem PODR Szepietowo Adamem Niebrzydowskim i Tadeuszem Michalskim Prezesem Polskiego Związku Producentów Kukurydzy zainaugurowali imprezę.

Informacja prasowa  http://odr.pl/dzien-pod-znakiem-kukurydzy-w-szepietowie/

X Zajazd Wysokomazowiecki
W dniu 15 lipca 2018 roku na terenie Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu odbyła się impreza plenerowa pod nazwą „X Zajazd Wysokomazowiecki”. Wydarzenie nawiązywało do przypadającej w bieżącym roku setnej rocznicy odzyskania niepodległości.To właśnie w 1918 r., po 123 latach niewoli odrodziło się niepodległe państwo polskie. Nie można jednak zapomnieć, że wykuwanie granic II Rzeczypospolitej, było długotrwałym procesem, zakończonym traktatem ryskim podpisanym w 1921 r. Potrzeba było wiele trudu i przelanej krwi, aby zapewnić Polsce należne jej miejsce na mapie Europy.W walkach o granice odradzającej się Rzeczypospolitej aktywnie uczestniczyli mieszkańcy pogranicza podlasko-mazowieckiego. Dobrym przykładem są tu miejscowi członkowie Polskiej Organizacji Wojskowej, ścierający się z przebywającymi na Podlasiu wojskami niemieckimi, jeszcze w początkach 1919 r.
Chcąc uczcić ten dziejowy epizod, Zarząd Powiatu Wysokomazowieckiego, Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu oraz Towarzystwo Naukowe Societas Scientiarum Klukoviana et Jablonovianae, zorganizowały kolejną odsłonę cyklicznej imprezy rekonstrukcyjnej pod nazwą „Zajazd Wysokomazowiecki”. Sponsorem głównym wydarzenia był Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem. Patronami medialnymi były: portal Wrota Podlasia, portal Wysokomazowiecki24, Polskie Radio Białystok, TVP3 Białystok, Polskie Radio Dla Ciebie, Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz. Co warto podkreślić wydarzenie zostało objęte patronatem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018.
Wśród licznie zgromadzonych gości znaleźli się parlamentarzyści oraz przedstawiciele władz samorządowych, m.in.: Jolanta Rusiniak – prezes Rządowego Centrum Legislacji, Jacek Bogucki – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Jerzy Leszczyński – Marszałek Województwa Podlaskiego, Bogdan Zieliński – Starosta Wysokomazowiecki, Jan Zalewski – Starosta Siemiatycki, Anna Bogucka – burmistrz Czyżewa, Mirosław Reczko – burmistrz Ciechanowca oraz Cezary Skłodowski – komendant miejski policji w Ciechanowcu.
„X Zajazd Wysokomazowiecki” był wspaniałą lekcją historii dla osób w każdym wieku, przybliżającą zwiedzającym losy naszego regionu sprzed ponad dwóch stuleci. W wydarzeniu wzięło udział ponad 100 rekonstruktorów i wolontariuszy z różnych stron Polski. Całodzienny program imprezy obejmował koncert pieśni patriotycznej, pokazy musztry, konne popisy kaskaderskie, pokaz tańców oraz cyrku retro, konkursy i zabawy dla zwiedzających. Odwiedzający Muzeum Rolnictwa mogli zapoznać się z realiami życia obozowego, czy też obejrzeć replikę samochodu pancernego.
Kulminacyjnym punktem imprezy była inscenizacja bitwy. Za podstawę scenariusza tego widowiska posłużyły luźno zinterpretowane wydarzenia, które rozegrały się sto lat temu w okolicach Ciechanowca. Atrakcyjności „X Zajazdowi Wysokomazowieckiemu” dodał pokaz mody z początku XX wieku oraz występ teatru „Parabuch” z Warszawy. Artyści zaprezentowali premierową sztukę pod tytułem „Pan Jowialski”. 

Informacja prasowa  https://www.muzeumrolnictwa.pl/aktualnosci/aktualnosci-biezace/x-zajazd-wysokomazowiecki-fotorelacja