Barwy wiosny w Szepietowie
Podczas Wiosennych Targów Ogrodniczych i Targów Pszczelarskich w Szepietowie wystawcy zaprezentowali bogatą ofertę, która powinna zadowolić najbardziej wymagające gusta. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się nie tylko rośliny, ale również regionalne przysmaki. Targom towarzyszyła wystawa królików, wykłady o tematyce ogrodniczej, pszczelarskiej, pokazy kulinarne i degustacje.
Tegoroczne Wiosenne Targi Ogrodnicze i Targi Pszczelarskie otworzył Adam Niebrzydowski dyrektor PODR w Szepietowie.
Podczas każdych targów ogrodniczych organizowanych w Szepietowie, doradcy z Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego propagują zasady urządzania ogrodów przydomowych w kontekście dziedzictwa kulturowego polskiej wsi. W tym roku wykład poświęcony miniogrodnictwu poprowadziła Izabela Targ. Omówiła niezbędne komponenty, dobór roślin oraz sposób wykonania miniaturowego ogrodu. Wykład tematycznie połączony był z pokazem. Na przykładzie ekspozycji przygotowanych przez firmę „Cztery Pory Roku” Mirosławy i Jerzego Grzymałów z Łomży, dr Urszula Ogłozińska omówiła dobór materiału roślinnego do tradycyjnych miniogrodów. Opowiedziała o pielęgnacji i niezbędnych cięciach.
Ponad 120 pszczelarzy i osób zainteresowanych uczestniczyło w seminarium poświęconym problemom zdrowotności pszczół. W sobotę gościliśmy lek. wet Artura Arszułowicza, który podczas wykładu przedstawił zagadnienia dotyczące aspektów weterynaryjnych w praktyce pszczelarskiej oraz jakości pozyskiwanych produktów. Tomasz Kędziora omówił najistotniejsze tematy związane z poprawą rentowności gospodarstw pasiecznych. Zaprezentował gospodarkę w ulach wielokorpusowych, ukazując zalety i wady. Przedstawił praktyczne rozwiązania usprawniające pracę pszczelarzy.
Przeprowadzono degustację produktów pszczelich. Na stoisku degustacyjno-promocyjnym każdy miał możliwość uzyskania informacji o rodzajach miodu, właściwościach leczniczych produktów pszczelich oraz o biologii rodziny pszczelej i roślinach miododajnych. Degustacja i wykłady realizowane były dzięki Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zwiedzający mieli możliwość uczestniczyć w pokazach tłoczenia i estryfikacji oleju rzepakowego na biopaliwo. Pokazy odbywały się w Centrum Edukacji i Produkcji Biopaliw Płynnych. Celem pokazów było wsparcie rolników i mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie aktywnego poszukiwania alternatywnych źródeł energii. Uczestnicy pozyskali wiedzę z przebiegu procesu technologicznego produkcji biopaliwa płynnego oraz możliwościami wykorzystania powstających produktów ubocznych. Najczęstsze pytania zadawane przez uczestników dotyczyły wymagań prawnych związanych z utworzeniem i funkcjonowaniem rolniczej wytwórni biopaliw.
Nagrodzono wystawców
Zostały wręczone nagrody w kategorii „Hit Targów” – traktorek ogrodowy do koszenia trawników firmy John Deere model X350, prezentowany przez firmę Contractus.
Za „Najatrakcyjniejsze Stoisko”- Nagrodę Przyznano Firmie „Cztery Pory Roku” Mirosławy i Jerzego Grzymałów z Łomży. Na stoisku pięknie zaprezentowano asortyment zielony. Zwrócono uwagę nie tylko na szeroką gamę roślin, ale także pozostałe komponenty tworzące ogród, takie jak nawierzchnie.
„Najbogatszą ofertę” – posiadała firma „Kraina Zieleni” z Osip Lepertowizny (gmina Wysokie Mazowieckie). Na stoisku zaprezentowano bardzo szeroką ofertę materiału zielonego ozdobnego. Rośliny ozdobne dostępne są w różnych pokrojach, kolorach, wielkości i czasie kwitnienia.
Narody wręczył Sekretarz Stanu Jacek Bogucki Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Adam Niebrzydowski Dyrektor PODR w Szepietowie oraz Mirosław Surowiec Przewodniczący Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego działającej przy PODR w Szepietowie.
Odznaczenia państwowe
Wiosenne Targi Ogrodnicze były okazją do uhonorowania odznaczeniami osób, które wniosły znaczący wkład w rozwój rolnictwa i krzewienie wiedzy rolniczej.
Decyzją Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i promowania pszczelarstwa odznaczeni zostali: Srebrnym Krzyżem Zasługi – Wojciech Tryzna prezes Podlaskiego Związku Pszczelarzy, Brązowym Krzyżem Zasługi – Wacław Dudziński wiceprezes Podlaskiego Związku Pszczelarzy.
Decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela odznaczenia Zasłużony dla rolnictwa otrzymali: Małgorzata Ostapowicz – właścicielka gospodarstwa agroturystycznego w Kryłatce, Maciej Kowalski – redaktor naczelny radia Nadzieja oraz Krzysztof Zubczyński.
Odznaczenia wręczył Jacek Bogucki Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Otwarcie modelowej przetwórni
Oficjalnego otwarcia Modelowej Przetwórni Produktów Rolnych, która została utworzona w ramach Podlaskiego Centrum Technologii Rolno-Spożywczych przy Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie dokonali Sekretarz Stanu Jacek Bogucki Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jan Zabielski Wicewojewoda Podlaski i Adam Niebrzydowski Dyrektor PODR w Szepietowie.
- Dzięki wsparciu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi stworzyliśmy szkoleniowo-produkcyjne centrum małego przetwórstwa, które będzie wsparciem merytorycznym dla rolników, grup producentów i innych mieszkańców obszarów wiejskich produkujących i zamierzających przetwarzać we własnym gospodarstwie: owoce, warzywa, mięso i mleko – powiedział na otwarciu Adam Niebrzydowski.
Jest to innowacyjne przedsięwzięcie w skali województwa, a nawet całego kraju. Modelowa przetwórnia składa się z czterech modułów: przetwórni owoców, warzyw i ziół pod kątem produkcji suszu, przetwórni owoców, warzyw pod kątem produkcji soków, przetwórni mięsa i przetwórnia mleka.
Kompleks modelowych przetwórni jako bazy dydaktycznej jest odpowiedzą na rosnące zainteresowanie rolników przetwórstwem surowców rolnych na poziomie gospodarstwa. Wielu z nich, zwłaszcza posiadających mniejsze gospodarstwa widzi w przetwórstwie możliwość zwiększenia własnych dochodów, ale obawiają się wysokich kosztów budowy.
- Centrum Technologii Rolno-Spożywczych, umożliwi zainteresowanym zdobycie nie tylko wiedzy teoretycznej, ale i umiejętności praktycznych – podkreślił Jacek Bogucki, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podczas zwiedzania modelowych przetwórni.
O zasadach funkcjonowania modelowych przetwórni opowiedziała Ewa Topczewska, technolog PODR w Szepietowie.
Sytuacja na rynku rolnym
Podczas Wiosennych Targów Ogrodniczych w Szepietowie, rolnicy, mieszkańcy obszarów wiejskich, przedsiębiorcy działający w otoczeniu rolnictwa i doradcy spotkali się z Sekretarzem Stanu Jackiem Boguckim Wiceministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Konferencja dotyczyła Wspólnej polityki rolnej.
Tematem konferencji, która odbyła się 23 kwietnia 2017 r. w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie była aktualna sytuacja na rynku rolnym.
– Ostatnie lata dla rolników były trudne. Susza i spadek cen mleka odbiły się niekorzystnie na rolnictwie. Również sadownicy nie mieli powodów do zadowolenia. Problemem są skutki embarga rosyjskiego oraz afrykański pomór świń i ptasia grypa – powiedział m.in. na konferencji Minister.
Nie tylko problemy polskiej wsi były tematem spotkania. Minister wskazał na szereg rozwiązań, które wspomogą polskie rolnictwo. Mówił o realizowanych formach wsparcia, ubezpieczeniach w rolnictwie oraz zmianach organizacyjnych w otoczeniu rolnictwa.
– Wsparciem dla rolników będzie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, który zastąpi Agencję Nieruchomości Rolnych i Agencję Rynku Rolnego. W najbliższym czasie w każdym powiecie powstanie placówka KOWR, dzięki czemu rolnicy będą mogli szybciej i sprawniej załatwić swoje sprawy – zapewnił Minister.
Szczególną uwagę zwrócił na promocję polskiej żywności. Polska, dobra żywność ma szansę stać się marką światową. Trwają rozmowy dotyczące rozszerzenia rynków zbytu o kolejne kraje.
Dużą szansę poprawy sytuacji ekonomicznej małych gospodarstw Minister widzi w rolniczej sprzedaży detalicznej i w tworzeniu grup producentów.
Na konferencji obecny był także Mieczysław Paradowski Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
– Na dobre rozkręca się program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2010, a już trwa dyskusja na temat przyszłości – powiedział Mieczysław Paradowski. Zachęcał do dyskusji czemu służy m.in. formularz umieszczony na stronie Ministerstwa dotyczący Wspólnej Polityki Rolnej. Wypełnienie kwestionariusza daje możliwość wpłynięcia na to, jak będzie wyglądała WPR po 2020 roku.
Przedstawił również najnowsze decyzje rządu dotyczące wsparcia dla producentów trzody chlewnej, szczególnie z terenów objętych afrykańskim pomorem świń, z PROW 2014-2020. Poinformował, że Ministerstwo Rolnictwa zapowiedziało działania, które zwiększą eksport polskiej żywności i zabezpieczenia polskich interesów w ramach Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku.
Uczestnicy konferencji podkreślili potrzebę organizowania spotkań i dyskusji z przedstawicielami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i zaproponowali, aby odbywały się one cyklicznie.
Uczestnicy konferencji mieli możliwość degustacji produktów tradycyjnych, regionalnych i ekologicznych na stosiku informacyjno-promocyjnym przygotowanym dzięki wsparciu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Informacja prasowa  https://www.facebook.com/podlaskiodr/posts/813569425463706

Wielkanoc − mięsne święta, czyli o kondycji branży mięsnej

Foto. Sekretarz stanu Jacek Bogucki przekazuje informacje dot. sytuacji na rynku mięsa
O kondycji i znaczeniu branży mięsnej w Polsce dyskutowano dzisiaj w Warszawie podczas spotkania zorganizowanego przez organizacje branżowe hodowców i przetwórców mięsa. Dyskusja przebiegała pod hasłem: „ Wieprzowina i wołowina na wielkanocnym stole. Wielkanoc − Mięsne Święta − Polska Tradycja”.
− Branża mięsna zaczyna nabierać rozpędu. Zarówno w wieprzowinie jak i w drobiu udało się zwiększyć eksport. A w przypadku wieprzowiny zmniejszyć deficyt tego mięsa. O kilkanaście procent wzrósł eksport drobiu. Jest jeszcze wiele do nadrobienia w przypadku wołowiny. Musimy poprawić produkcję pod względem konkurencyjności i zwiększyć jakość materiału hodowlanego − mówił uczestniczący w spotkaniu sekretarz stanu Jacek Bogucki.
Rozmówcy zgodnie przyznali, że ostatnie kilkanaście miesięcy były trudnym okresem dla całej branży. Przyczyną tego były przede wszystkim choroby zwierząt hodowlanych. Nie miały one wpływu na zdrowie konsumentów, ale wpłynęły na kondycję branży. Wspólne działania resortu rolnictwa, służb weterynaryjnych oraz samych rolników poskutkowały zatrzymaniem rozprzestrzeniania się na terenie Polski zarówno grypy ptaków, jak i afrykańskiego pomoru świń.
− Rolnicy przeżywali trudny okres ze względu na spadek cen skupu. Do tego dołożyły się problemy chorób, które nie szkodzą ludziom, ale są chorobami typowo gospodarczymi − podkreślił wiceminister rolnictwa. − W tej chwili obserwujemy znaczący skok, jeżeli chodzi o ceny wieprzowiny. Jednak nadal istnieje potrzeba rozwoju tego sektora hodowli − dodał.
Jak wynika z licznych badań, Polacy chętnie sięgają po mięso. Wędliny są nieodzownym składnikiem kanapek, a mięsne dania królują prawie codziennie w większości polskich domów. Również tradycyjny wielkanocny stół, to bogactwo wędlin. To przede wszystkim biała kiełbasa, szynka i pasztety. O wyjątkowości tych mięsnych specjałów świadczy również fakt, że Komisja Europejska przyznała w tym roku certyfikat − Chronione Oznaczenia Geograficznego − białej kiełbasie parzonej wielkopolskiej.
Dzisiejsze wydarzenie było okazją do omówienia nie tylko sukcesów polskiej branży mięsnej, lecz także wyzwań. Rozmówcy podkreślali potencjał eksportowy drobiu i wołowiny. Aż 90% produkowanej wołowiny jest wysyłane na eksport. Konsekwencje dla tego sektora mogą mieć decyzje podejmowane w obliczu wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Konkurencją może stać się dla nas Irlandia, która większość swojej produkcji mięsa wołowego sprzedawała dotychczas na rynek brytyjski. Teraz być może będzie zmuszona szukać nowych rynków zbytu. Kolejnym wyzwaniem dla branży mięsnej staje się zindywidualizowane podejście do konsumenta przy jednoczesnej dbałości o najwyższą jakość produktów.
Spotkanie było częścią cyklu promocyjnego „Wieprzowina i wołowina na wielkanocnym stole” organizowanego pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela.

Informacja prasowa  http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Wielkanoc-miesne-swieta-czyli-o-kondycji-branzy-miesnej

Rozmowy polsko-bangladeskieMinister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel przyjął dziś ministra do spraw żywności Ludowej Republiki Bangladeszu Qamrula Islama.
Spotkanie było poświęcone przede wszystkim kwestiom rozwoju współpracy gospodarczej, w szczególności w zakresie handlu produktami rolno-spożywczymi. Ministrowie omówili kwestie funkcjonowania rynków rolnych, w szczególności rynku pszenicy w Polsce i ryżu w Bangladeszu.
Podpisany został List intencyjny w sprawie polsko-bangladeskiej współpracy w dziedzinie żywności. Jest to wstęp do dalszych prac nad Memorandum o Porozumieniu między Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem do spraw Żywności Ludowej Republiki Bangladeszu. Będzie ono dotyczyło nabywania pewnych rodzajów produktów rolnych mających na celu zapewnienie możliwości eksportu polskich produktów rolno-spożywczych na rynek Bangladeszu.

Informacja prasowa:  http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Rozmowy-polsko-bangladeskie2

Spotkanie z dziennikarzami z Serbii

Sekretarz stanu Jacek Bogucki podczas spotkania z dziennikarzami serbskimi
Sekretarz stanu Jacek Bogucki spotkał się dzisiaj z grupą dziennikarzy serbskich, przedstawicieli najważniejszych stacji telewizyjnych i dzienników Republiki Serbii. Wizyta dziennikarzy została zorganizowana przez Delegaturę UE w Serbii przy współpracy z British Council.
Dziennikarze serbscy byli zainteresowani głównie polsko-serbską wymianą handlową w obszarze owoców, a także funkcjonowaniem polskiego rolnictwa od momentu wejścia do UE.
Wiceminister Bogucki poinformował o działaniach prowadzonych przez stronę polską w odniesieniu do jabłek. Wskazał na rozmowy z Komisją Europejską nt. mechanizmów pomocowych oraz stosowanie najnowocześniej bazy przechowalniczej, a także prace podejmowanie w celu pozyskania nowych rynków zbytu.
Na pytanie o możliwości zwiększenia eksportu polskich artykułów rolno-spożywczych do Serbii, Jacek Bogucki odpowiedział, że dla rozwoju wymiany handlowej ważna jest likwidacja barier w zakresie fitosanitarnym, a także nawiązywanie relacji biznesowych pomiędzy podmiotami gospodarczymi obu krajów. W odpowiedzi na pytania serbskich dziennikarzy o doświadczenia związane z transformacją sektora rolnego, w związku z przystąpieniem Polski do UE, wiceminister Bogucki podkreślił, że polscy producenci rolni korzystając z nowoczesnych technologii i rozwiązań, które oferuje Unia Europejska zachowali polską specyfikę i tradycję. Pozwoliło to Polsce zdobyć konkurencyjną pozycję na światowych rynkach.


Informacja prasowa  http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Spotkanie-z-dziennikarzami-z-Serbii

Rozmowy polsko-nigeryjskie

Minister Krzysztof Jurgiel i minister Geoffrey Onyeama

Minister Krzysztof Jurgiel podczas spotkania z ministrem spraw zagranicznych Nigerii

Minister Geoffrey Onyeama przedstawia członków delegacji
Minister Krzysztof Jurgiel spotkał się dziś z ministrem spraw zagranicznych Federacyjnej Republiki Nigerii Geoffreyem Onyeamą, który przebywa w Polsce na zaproszenie ministra spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego.
Rozmowy poświęcone były przede wszystkim kwestiom dalszego rozwoju współpracy gospodarczej, w szczególności w obszarze rolnictwa. Ministrowie omówili możliwości rozwoju wymiany handlowej i wykorzystania polskich doświadczeń dotyczących transformacji i modernizacji sektora rolno-spożywczego. Minister Jurgiel zadeklarował gotowość do pogłębiania współpracy w tej dziedzinie.
Strony zgodziły się, że wizyta ministra Onyeamy przyczyni się do rozwoju relacji polsko-nigeryjskich, w tym współpracy w dziedzinie rolnictwa.
Nigeria to jeden z najszybciej rozwijających się krajów świata, należy do rynków o największym potencjale gospodarczym w Afryce. W związku postrzegana jest przez polskich przedsiębiorców jako jeden z ciekawszych gospodarczo krajów na kontynencie afrykańskim. Nigeria jest kluczowym partnerem Polski w Afryce Subsaharyjskiej – jest jedynym krajem w regionie, z którym polski Rząd podpisał w 2013 roku „Memorandum o Porozumieniu” ustanawiające mechanizm strategicznego dialogu.
W 2016 r. Nigeria była czwartym odbiorcą artykułów rolno-spożywczych w Afryce, Polska wyeksportowała towary o wartości 52 mln EUR.

Informacja prasowa  http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Rozmowy-polsko-nigeryjskie

Międzynarodowe Targi Żywności IFE 2017 w Londynie
Foto. Wiceminister Jacek Bogucki podczas rozmowy z sekretarzem stanu Ministerstwa Rolnictwa, Żywności i Obszarów Wiejskich Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej Georgem Eustice
21 marca br. sekretarz stanu Jacek Bogucki przebywał z wizytą w Londynie w związku z odbywającymi się Międzynarodowymi Targami Spożywczymi IFE 2017.
Wielka Brytania jest naszym drugim największym odbiorcą polskich produktów rolno-spożywczych. Zarówno ten fakt, jak i wysoka ranga samych targów spowodowały, że w ich tegorocznej edycji uczestniczyło ponad 30 polskich firm.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprezentowało własne stoisko informacyjno-promocyjne, na którym zwiedzający mogli uzyskać informacje dotyczące rolnictwa i gospodarki żywnościowej w Polsce oraz programów żywności wysokiej jakości. Motywem przewodnim było hasło "Polska smakuje". Odwiedzający stoisko ministerstwa mieli okazję spróbować polskich produktów spożywczych oraz zapoznać się z broszurami dotyczącymi polskiej żywości i rolnictwa.
Oprócz spotkań z polskimi wystawcami wiceminister Bogucki przeprowadził rozmowę
z sekretarzem stanu ministerstwa rolnictwa, żywności i obszarów wiejskich Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej Georgem Eustice. Tematem był potencjalny wpływ wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej na przyszłą współpracę polsko-brytyjską w dziedzinie rolnictwa, w szczególności w odniesieniu do wymiany handlowej artykułami rolno-spożywczymi, która utrzymuje tendencję wzrostową. Polski minister stwierdził, że sytuacja związana z wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej budzi uzasadnione obawy polskich przedsiębiorców i rolników . Dla obu stron istnieje w tym względzie wiele znaków zapytania, jednak należy mieć nadzieję, że proces ten zostanie przeprowadzony sprawnie i w sposób pragmatyczny, tak aby przyszłe regulacje handlowe nie odbiegały od obecnych. Brexit jest scenariuszem, w którym zarówno Unia Europejską, jak i Wielka Brytania mogą dużo stracić. Wiceminister Eustice zapewnił, że Wielkiej Brytanii zależy na utrzymaniu partnerstwa z Polską i kwestie te powinny być przedmiotem przyszłych rozmów, w kontekście negocjacji z Komisją Europejską dotyczących warunków wyjścia Wielkiej Brytanii z UE. Stwierdził również, że na tym etapie za wcześnie jest, aby mówić o szczegółach, ale Wielka Brytania będzie dążyła raczej do wypracowania kompleksowej umowy o wolnym handlu z UE.
Ostatnim punktem programu pobytu sekretarza stanu Jacka Boguckiego w Londynie był udział w spotkaniu promocyjnym pod hasłem „Polska smakuje – Poznaj Dobrą Żywność”, które zorganizowała Ambasada RP w Londynie przy współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Informacja prasowa http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Miedzynarodowe-Targi-Zywnosci-IFE-2017-w-Londynie

Komisarz Hogan w Polsce − dyskusja o przyszłości rolnictwa w UE

Od lewej minister Krzysztof Jurgiel komisarz Phil Hogan oraz sekretarz stanu Jacek Bogucki

Minister Krzysztof Jurgiel oraz sekretarz stanu Jacek Bogucki podczas rozmów z komisarzem Philem Hoganem

Komisarz Phil Hogan podczas konferencji zorganizowanej w Jasionce

11 marca minister Krzysztof Jurgiel uczestniczył w międzynarodowej konferencji poświęconej przyszłości rolnictwa w Unii Europejskiej, zorganizowanej w Jasionce koło Rzeszowa przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.
Słowackiej Gabriela Matečná oraz minister rolnictwa Czech Marian Jurečka
W wydarzeniu uczestniczyli: komisarz UE ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Phil Hogan, minister rolnictwa Republiki Czeskiej Marian Jurečka , minister rolnictwa i rozwoju wsi Słowacji Gabriela Matečná, sekretarz stanu w ministerstwie rolnictwa Węgier István Nagy oraz wiceminister rolnictwa Litwy Rolandas Taraškevičius.
Dyskusja w ramach panelu „Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej jako element rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w państwach Grupy Wyszehradzkiej” była prowadzona w kontekście trwających obecnie konsultacji publicznych dotyczących kształtu Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku. Dotyczyła założeń i przyszłości tej polityki, w tym wariantów reformy WPR proponowanych przez Komisję Europejską. Obecni na konferencji ministrowie rolnictwa państw Grupy Wyszehradzkiej i Litwy wskazywali na priorytetowe znaczenie utrzymania w przyszłej WPR dwóch filarów. Podkreślili potrzebę silnych działań prorozwojowych w ramach II filara oraz konieczność realizacji przez WPR jej traktatowych celów i zapewnienia równych warunków konkurencji w Unii Europejskiej poprzez wyrównanie dopłat bezpośrednich. Ponadto kraje Grupy Wyszehradzkiej i Litwa oczekują realnego uproszczenia Wspólnej Polityki Rolnej, jej powiązania z polityką spójności, jak również istotnego wzmocnienia pozycji producenta w łańcuchu dostaw. W kontekście decyzji Wielkiej Brytanii o wyjściu z Unii Europejskiej, konieczne jest podjęcie starań o zapewnienie odpowiedniego finansowania WPR oraz o stworzenie korzystnych warunków do przyszłej współpracy handlowej z tym istotnym partnerem.
W drugim panelu dyskusyjnym „Przegląd stosowanych i wdrażanych instrumentów zarządzania kryzysowego w celu zapewnienia zrównoważonego i konkurencyjnego rozwoju sektora rolnego w Polsce” brał udział sekretarz stanu w MRiRW Jacek Bogucki. Rozmowa dotyczyła finansowania  ubezpieczeń rolnych. W Polsce zgodnie z decyzją  MRiRW przeznaczamy na ten cel  blisko 1 mld zł. Jest to kwota ponad czterokrotnie większa niż dotychczas, na dopłaty ze środków budżetu państwa do składek ubezpieczenia upraw rolnych. Dyskutowano również o sposobach upowszechnienia ubezpieczeń rolnych, roli funduszu ubezpieczeń wzajemnych a także zdefiniowaniu instrumentów zarządzania kryzysowego sektora rolniczego w Polsce.
 W ramach programu towarzyszącego konferencji odbyło się robocze spotkanie ministrów rolnictwa państw Grupy Wyszehradzkiej oraz Litwy z komisarzem Philem Hoganem, poświęcone kwestiom przyszłości WPR oraz tematyce obrotu ziemią rolną. Dyskutując o najważniejszych oczekiwaniach w zakresie Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku, ministrowie wskazali na konieczność zbliżania stanowisk w kluczowych aspektach dotyczących celów, kształtu i finansowania tej polityki − tak aby głos naszego regionu był słyszalny i uwzględniany na forum UE. Wśród istotnych problemów podniesiono potrzebę zmniejszania obciążeń administracyjnych, rolę badań i innowacji w rolnictwie oraz konieczność tworzenia warunków dla konkurencyjności europejskiego sektora rolnego w świecie.
W ramach dyskusji o obrocie gruntami rolnymi w Unii Europejskiej ministrowie rolnictwa państw Grupy Wyszehradzkiej i Litwy wyrazili zgodność co do tego, że ziemia jest ograniczonym zasobem i najważniejszym środkiem produkcji żywności. Zgodnie podkreślili, że z tego względu obrót nieruchomościami rolnymi w Unii Europejskiej nie powinien podlegać zwykłym regułom rynkowym, a wyłączną kompetencję w zakresie zasad ochrony ziemi przed spekulacyjnym wykupem powinny mieć poszczególne państwa członkowskie.
Uzgodniono, że dyskusja w tym zakresie będzie kontynuowana w ramach spotkania międzynarodowej grupy roboczej do spraw oceny stanu prawnego obrotu ziemią rolną w krajach członkowskich UE, powołanej z inicjatywy ministra Jurgiela. Pierwsze spotkanie odbędzie się w marcu w Warszawie. Natomiast priorytety WPR po 2020 r. będą przedmiotem dyskusji podczas kolejnego spotkania Ministrów Rolnictwa państw Grupy Wyszehradzkiej w formule  4+3, czyli poszerzonej o Bułgarię, Rumunię i Słowenię, w ramach polskiego przewodnictwa tej Grupie, które zostało zaplanowane na czerwiec br.
Podczas dwustronnego spotkania z komisarzem Hoganem minister Jurgiel omówił bieżące, polskie sprawy z obszaru  rolnictwa i obszarów wiejskich. Podniesiono następujące zagadnienia: tematykę płatności związanych z produkcją, wsparcia dla grup producentów owoców i warzyw, wsparcia w związku z trudną sytuacja na rynku wieprzowiny w Polsce w wyniku ASF, polskich priorytetów w ramach inicjatywy Omnibus, zatwierdzenia zmian PROW 2014-2020 i instrumentów finansowych w ramach PROW oraz tematów badawczych wskazanych przez kraje poszerzonej Grupy Wyszehradzkiej do realizacji w ramach programu Horyzont 2020 w sprawie badań i innowacji w obszarze rolnictwa.

Informacja prasowa  http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Komisarz-Hogan-w-Polsce-dyskusja-o-przyszlosci-rolnictwa-w-UE