Narodowe Święto Konstytucji 3 Maja


 

Uroczyste obchody Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja w Wysokiem Mazowieckiem. 

Zdjęcia pochodzą z https://www.facebook.com/Miasto-Wysokie-Mazowieckie-1851047798245191

"Wiwat 3 Maj!" – obchody 230 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Gminie Czyżew

 W rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja w całej Polsce odbywały się uroczystości, poświęcone temu historycznemu wydarzeniu.

 

Zdjęcia oraz cały materiał na stronie Urzędu Miejskiego w Czyżewie

KONFERENCJA PRASOWA W BIAŁYMSTOKU

 Porozumienie osiągnięte podczas szczytu UE w 2020 r. zakłada bezprecedensowy poziom wydatków z unijnego budżetu. Składają się na niego wydatki w ramach Wieloletnich Ram Finansowych (WRF) 2021-2027 oraz tymczasowe i nadzwyczajne środki w ramach Funduszu Odbudowy – w sumie ponad 1,8 biliona euro.

W ramach unijnego budżetu, nasz kraj może liczyć na niemal 137 mld euro (w cenach bieżących) bezzwrotnych środków, z czego 107,9 mld euro z WRF oraz 28,6 mld euro z instrumentów Funduszu Odbudowy. Polska uzyska środki m.in. z polityki spójności, Wspólnej Polityki Rolnej, Instrumentu na rzecz Odbudowy i Wzmacniania Odporności oraz Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

W ostatnich latach w Podlaskiem zrealizowano inwestycje o łącznej wartości ponad 40 mld zł, z czego ponad połowa to dofinansowanie z UE.

- Fundusze unijne to konkretne projekty. To rewitalizacja linii kolejowej z Kuźnicy do Sokółki, Centrum Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Białymstoku, to budowa Węzła Porosły, na który zostało zwiększone dofinansowanie z programu Polska Wschodnia - wyliczał na konferencji prasowej marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki.

 

Cały materiał na stronie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku

Zdjęcia pochodzą ze strony Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku 

Program BEZ KANTÓW

 

Rząd Prawa i Sprawiedliwości wspiera lokalne inwestycje! To one dają impuls do rozwoju całego kraju i naszego regionu. Już miliardy złotych trafiły do polskich samorządów w całej Polsce w ramach RFIL, czyli Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
 
Premier Mateusz Morawiecki podpisał dziś ważną decyzję dotyczącą naszego regionu!
 
Na południu województwa dofinansowane zostaną następujące inwestycje:
 
Gmina Bielsk Podlaski
• Remont świetlicy wiejskiej we wsi Knorydy – 400 000,00 zł
 
Miasto Brańsk
• Termomodernizacja budynku starego i nowego przedszkola im. Sióstr Sercanek w Brańsku – 400 000,00 zł
 
Gmina Czyżew
• Budowa żłobka przy przedszkolu w Czyżewie – 1 800 000,00 zł
 
Gmina Dubicze Cerkiewne
• Przebudowa dróg do m. Pasieczniki Małe i Kraskowszczyzna – 3 000 000,00 zł
 
Gmina Klukowo
• Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Klukowo –
  200 000,00 zł
 
Gmina Kobylin-Borzymy
• Przebudowa i rozbudowa budynku dawnej szkoły podstawowej na Gminne Centrum Kultury w    miejscowości Kobylin-Borzymy – 2 500 00,00 zł
 
Gmina Nowe Piekuty
• Zakup specjalistycznego sprzętu niezbędnego do budowy i bieżącego utrzymania zbiorników retencyjnych, dróg i kanalizacji – 500 000,00 zł
 
Gmina Orla
• Budowa miejsca do organizacji festynów plenerowych w centrum Orli – 300 000,00 zł
 
Gmina Wyszki
• Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej o salę gimnastyczną – 400 000,00 zł
 
Powiat Siemiatycki
• Budowa strzelnicy cywilno- z infrastrukturą techniczną – 1 800 000,00 zł
 
Powiat Wysokomazowiecki
• Kompleksowa przebudowa czterech kondygnacji w Zespole Opiekuńczo-Leczniczym w Ciechanowcu – Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem – 3 000 000,00 zł
 
Województwo Podlaskie
• Prace wykończeniowe segmentu ekspozycyjno – edukacyjnego oraz zakup wyposażenia pozwalające na rozpoczęcie pełnego użytkowania Centralnego Magazynu Zbiorów Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu – 4 000 000,00 zł
 
RFIL to wsparcie dla wszystkich samorządów w kraju, ale też szczególna pomoc dla gmin, które ucierpiały wskutek pandemii. Chcesz dowiedzieć się, jakie projekty zostały dofinansowane w ramach kolejnej edycji RFIL w Twojej okolicy? Sprawdź koniecznie ⤵️
 
 Poprzednie inwestycje można sprawdzić tutaj:

Działanie ,,Współpraca'' szansą na rozwój

 
 
     10 marca w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie odbyła się debata pn. Działanie ,,Współpraca'' szansą na rozwój. Podczas spotkania omówiona została idea tworzenia Krótkich Łańcuchów Dostaw Żywności, zasady zakładania grup operacyjnych oraz zasady realizacji operacji. Materiały z tej debaty możemy obejrzeć w Obiektywie oraz na profilu Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

Zdjęcia pobrane z  https://www.facebook.com/podlaskiodr

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Gminie Czyżew1 marca, w rocznicę rozstrzelania członków IV Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych,  święto uchwalone w 2011 roku z inicjatywy ustawodawczej śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, Honorowego Obywatela Gminy Czyżew.

Ten dzień ma uczcić pamięć i zasługi organizacji i grup niepodległościowych, które po zakończeniu II wojny światowej zdecydowały się na podjęcie nierównej walki o suwerenność i niepodległość Polski. Przez wszystkie lata komunizmu żołnierze, którzy w obronie niezawisłości ojczyzny często oddali najcenniejszy skarb – życie, byli stygmatyzowani jako bandyci i wrogowie narodu, a pamięć o nich zacierana.  Dzisiaj oddajemy hołd wszystkim „żołnierzom wyklętym”, walczącym po II wojnie  światowej z reżimem komunistycznym, więzionym, prześladowanym i pomordowanym.

 W Gminie Czyżew Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych obchodzony jest od 2014 roku. Z uwagi na pandemię dzisiejsze uroczystości miały ograniczony charakter. Obchody gminne miały miejsce w Czyżewie pod Pomnikiem Niepodległości i w Dąbrowie Wielkiej pod pomnikiem obrońców Ojczyzny, obok Ronda Narodowych Sił Zbrojnych,  gdzie złożone zostały okolicznościowe wiązanki. W uroczystość krótkim wystąpieniem wprowadził zgromadzonych p. Przemysław Wasilewski, członek Koła Narodowych Sił Zbrojnych w Czyżewie. Następnie zostały złożone kwiaty przez delegacje: w imieniu społeczności Miasta i Gminy Czyżew - Burmistrz Anna Bogucka wraz Przewodniczącym Rady Miejskiej Witoldem Sienickim oraz Zastępcą Przewodniczącego Rady Miejskiej Jerzym Sienickim, Senator RP Jacek Bogucki, w imieniu Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego -  członek zarządu powiatu Jerzy Pakieła, delegacja Koła NSZ w Czyżewie z wiceprezesem Bogdanem Sienickim oraz reprezentanci ze wszystkich szkół z terenu naszej gminy.

 

 

Źródło:  http://www.umczyzew.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=404&sub=210&dzialy=404&akcja=artykul&artykul=3450

Zdjęcia oraz tekst:  Urząd Miejski w Czyżewie