Podlascy Mistrzowie Agroligi wybrani

 

Agroliga 2021 w województwie podlaskim rozstrzygnięta. Mistrzem w kategorii Rolnik zostali Katarzyna i Robert Jeromińscy z powiatu monieckiego, a w kategorii Firma AgroFrankopol Tomasz Abramczuk z powiatu wysokomazowieckiego. Uroczysta Gala podsumowująca konkurs odbyła się 8 lipca w Białymstoku.

Konkurs Agroliga etap wojewódzki województwa podlaskiego organizuje Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Wydarzenie to jest prestiżowym spotkaniem ludzi sukcesu z branży agro. Corocznie bierze w nim udział wielu rolników i przedstawicieli agroprzedsiębiorstw z całego województwa. Splendoru dodaje obecność włodarzy województwa, parlamentarzystów, samorządowców oraz kluczowych instytucji wspierających rolnictwo. W tym roku w konkursie wystartowało sześć firm i sześciu rolników. Komisja konkursowa powołana przez Wojciecha Mojkowskiego – Dyrektora PODR Szepietowo przeprowadziła objazdy do wszystkich uczestników konkursu celem wyłonienia Mistrzów.

 

Źródło: Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Czyżew z dostępem do gazu

 
5 lipca miało miejsce ważne wydarzenie dla Gminy Czyżew. W tym dniu nastąpiło uroczyste otwarcie nowo wybudowanej stacji regazyfikacji i stacji redukcyjno-pomiarowej położonej przy ul. Przemysłowej w Czyżewie. W konferencji prasowej podsumowującej gazyfikację Czyżewa wzięli udział: Senator RP Mariusz Gromko, Senator RP Jacek Bogucki, Prezes Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa Robert Więckowski, Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, Burmistrz Czyżewa Anna Bogucka, Dyrektor Oddziału Polskiej Spółki Gazownictwa w Białymstoku Grzegorz Mackiewicz, Wicewojewoda Podlaski Tomasz Madras oraz zgromadzeni goście.

Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski pogratulował władzom i mieszkańcom widocznego rozwoju gminy Czyżew i kolejnej zrealizowanej inwestycji. Prezes Robert Więckowski w swoim przemówieniu podziękował Pani Burmistrz za owocną współpracę przy realizacji zadania oraz docenił wysiłek włożony w rozwój gminy. Burmistrz Anna Bogucka podkreśliła, że Czyżew dzięki dostępowi do gazu będzie bardziej konkurencyjny dla potencjalnych inwestorów oraz wyraziła radość z wykonanej inwestycji, o którą zabiegała i która wydawała się wcześniej niemożliwa ponieważ tak małe miejscowości nie były brane pod uwagę. Zadowolenia nie krył też Senator RP Jacek Bogucki który dodał, że dzięki gazyfikacji poprawi się czystość powietrza i wpłynie to na lepszy komfort życia mieszkańców.
 
W ramach inwestycji położono ponad 15 km sieci gazowej oraz wybudowano stację regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego. Działająca od grudnia 2020 roku stacja regazyfikacji LNG przy ul. Przemysłowej w Czyżewie ma przepustowość 630 Nm3/h – w jej skład wchodzi zbiornik kriogeniczny o pojemności 43 m3 oraz stacja redukcyjno-pomiarowa. Gaz ze stacji LNG, podobnie do tradycyjnej technologii sieciowej, dostarczany jest do odbiorców biznesowych i indywidualnych.
 
Prace związane z gazyfikacją podsumował Dyrektor Grzegorz Mackiewicz. Prace nad gazyfikacją gminy Czyżew Polska Spółka Gazownictwa rozpoczęła w 2017 roku, ale jeszcze przed zakończeniem budowy docelowej stacji regazyfikacji LNG, z uwagi na duże zainteresowanie potencjalnych odbiorców paliwa gazowego z gminy Czyżew, Polska Spółka Gazownictwa podjęła decyzję o zastosowaniu tymczasowej stacji LNG - dzięki temu, jeszcze w czerwcu 2019 roku, możliwe było przyłączenie do sieci gazowej pierwszego odbiorcy. W grudniu 2020 roku ukończona została docelowa stacja regazyfikacji LNG w Czyżewie oraz I etap sieci gazowej na terenie miasta. Dalsza rozbudowa sieci na terenie miasta oraz przyłączanie jej mieszkańców do sieci, będzie się odbywało na podstawie wydawanych przez PSG warunków przyłączenia oraz zawieranych umów o przyłączenie. Zainteresowani mieszkańcy powinni składać niezwłocznie kolejne wnioski do PSG.
 
Podczas tego wydarzenia 7 pracowników otrzymało odznaczenia z rąk Prezesa Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa, a Złoty Medal za Długoletnią Służbę Bogdanowi Brzozowskiemu - pracownikowi oddziału gazowniczego w Białymstoku wręczył wojewoda podlaski.
 
 

AgroLiga 2020

 


 

Podczas uroczystej gali w ogrodach Pałacu Prezydenckiego, w której wzięła udział również pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda, prezydent wręczył cztery Złote Krzyże Zasługi osobom zasłużonym w działalności na rzecz rozwoju rolnictwa w Polsce. Wśród nich był Józef Remisiewicz - właściciel firmy TRANS-ROL w miejscowości Kruszewo-Wypychy w Podlaskiem - autoryzowanego dystrybutora polskich nawozów mineralnych Grupy Azoty, Anwil Grupa Orlen, melasowanych wysłodków Tofi oraz pasz.

 

Cały materiał na stronie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego

Wizytacja w Muzeum Ziemi Czyżewskiej 

Muzeum Ziemi Czyżewskiej odwiedzili dostojni goście. Wśród zaproszonych osób znalazł się Wiceminister Edukacji i Nauki Pan Dariusz Piontkowski, Podlaski Kurator Oświaty Pani Beata Pietruszka i pracownik Oddziału IPN w Białymstoku Pan dr hab. Krzysztof Sychowicz.

W towarzystwie Burmistrza Czyżewa Pani Anny Boguckiej oraz Senatora RP Pana Jacka Boguckiego goście zwiedzili pomnik – wagon upamiętniający zesłanych na Sybir mieszkańców Gminy Czyżew. Zwiedzający podziwiali eksponaty zgromadzone w zabytkowym budynku dworca, obrazujące historię Ziemi Czyżewskiej, które wyróżniają się nowatorską formą ekspozycji. Dostojni goście gratulowali władzom gminy pomysłu utworzenia Muzeum Ziemi Czyżewskiej, który jest jedyną taką izbą muzealną w regionie, co dzień umożliwiającą przejeżdżającym i mieszkańcom gminy poznanie jej historii.
 

Zdjęcia oraz tekst pochodzą ze strony Urzędu Miejskiego w Czyżewie

XXI Sesja Rady Miejskiej w Czyżewie 

 28 czerwca odbyła się XXI sesja Rady Miejskiej w Czyżewie, na której radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Czyżewa z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. W sesji wzięli udział również: Senator RP Pan Jacek Bogucki, Wojewoda Podlaski Pan Bohdan Paszkowski. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej  brygadier  mgr inż. Adam Frankowski oraz Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Wysokiem Mazowieckiem młodszy inspektor  Adam Mojsa.

Na początku posiedzenia Pani Burmistrz przedstawiła informację o działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym od 17 kwietnia do 27 czerwca 2021 r.

W dalszej części zaprezentowane zostały najważniejsze informacje zawarte w Raporcie o stanie Gminy Czyżew za 2020 r oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czyżew za 2020 r., zaprezentowane w formie prezentacji multimedialnej. Pani Burmistrz szczegółowo omówiła dochody i wydatki z wyszczególnieniem zrealizowanych w ubiegłym roku inwestycji. 

 

Zdjęcia oraz tekst pochodzą ze strony Urzędu Miejskiego w Czyżewie

Otwarcie Oddziału Pediatrii w Szpitalu Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem

  

 28 czerwca w Szpitalu Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem oficjalnie oddano do użytku zmodernizowany Oddział Pediatrii, w którym diagnozuje się i leczy większość chorób wieku dziecięcego. Jest to kolejny zamknięty etap trwającej modernizacji całego budynku szpitala, której łączny koszt to ponad 22 mln złotych.

 Na nowo otwartym oddziale wydzielono części dla dzieci młodszych i starszych. Zgodnie z nową aranżacją pokoje zyskały łazienki, co znacząco podniesie komfort pobytu najmłodszych pacjentów i ich opiekunów. Do dyspozycji rodziców przeznaczona jest również kuchnia ze wszelkimi potrzebnymi udogodnieniami. Przeszklone ściany pomiędzy pokojami dla najmłodszych, a dyżurką pielęgniarek zapewniają stałą obserwację i zwiększają bezpieczeństwo przebywających tam dzieci. Barwny wystrój sal – kolorowe łóżka, fotele, szafki i ściany – to wszystko sprawi, że dzieciom, które będą leczone w Naszym Oddziale przyjemniej upłynie czas powrotu do zdrowia. Dzięki zatrudnionej na Oddziale profesjonalnej kadrze medycznej i miłej atmosferze, najmłodsi mieszkańcy naszego powiatu, będą szybko wracać do zdrowia otoczeni najwyższej jakości opieką. 

 

Cały materiał na stronie Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem

Tekst i zdjęcia pobrano ze strony Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem

Nowa droga w gminie Czyżew przekazana mieszkańcom 

W upalny dzień 22 czerwca 2021 r. miało miejsce oficjalne otwarcie przebudowanej drogi na terenie Gminy Czyżew zrealizowanej w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W ramach tego programu przebudowano drogę gminną nr 107979B i 108004B w obrębie Michałowo Wielkie o łącznej długości 1893 m. Przebudowa była podzielona na II etapy. W ubiegłym 2020 roku podczas I etapu przebudowano 940 m drogi, zaś w tym roku w II etapie pozostałą część 953 m. Wartość wyżej wymienionej inwestycji wyniosła 1.298.483,90 zł, z czego dofinansowanie z RFRD wyniosło: 643.358,50 zł.

W ramach tego zadania poszerzono i wzmocniono podbudowę oraz wykonano nową nawierzchnię z masy bitumicznej o szer. 4,50 m, wyremontowano pobocza o szer. 0,75 m oraz wykonano peron przystankowy.

Na uroczystość otwarcia i poświęcenia inwestycji przybyli: Senator RP Pan Jacek Bogucki, Członek Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego Pan Jerzy Pakieła, gospodarz gminy Czyżew Pani Burmistrz Anna Bogucka, ks. kanonik Eugeniusz Sochacki, radni Rady Miejskiej w Czyżewie, a przede wszystkim mieszkańcy, którzy nie kryli zadowolenia z powodu tak ważnej dla nich inwestycji.

Po ceremonii przecięcia wstęg, proboszcz parafii w Czyżewie ks. kanonik Eugeniusz Sochacki odmówił z zebranymi modlitwę i dokonał poświęcenia drogi.

Wszyscy podkreślali, że przebudowana droga poprawiła warunki życia mieszkańcom, a także stopień bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom drogi – kierowcom, pieszym i rowerzystom. W wystąpieniach nie zabrakło też podziękowań i gratulacji dla władz gminy z powodu tak dużych nakładów na poprawę infrastruktury drogowej i uwzględnienie wniosków mieszkańców w trakcie realizacji inwestycji.

 

Źródło: Urząd Miejski w Czyżewie