Inicjatywy


24 marca br. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek zainicjowała w Sejmie debatę „Chrońmy dzieci, wspierajmy rodziców”, mającą na celu omówienie kwestii bezpieczeństwa dzieci, współczesnych zagrożeń i problemów, a także realne wsparcie rodziców. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele resortów edukacji i nauki, rodziny i polityki społecznej oraz zdrowia, a także kilkudziesięciu specjalistów z instytucji, organizacji i placówek oświatowych zajmujących się bezpieczeństwem dzieci, zagrożeniami płynącymi z Internetu, przemocą i uzależnieniami.

Jedną z pierwszych inicjatyw jest powstanie Komitetu Obywatelskiego, zbierającego podpisy pod nowelizacją ustawy Prawo Oświatowe. Autorką koncepcji jest uczestniczka sejmowej debaty, Karolina Paleń, dyrektor dwóch domów dla dzieci i młodzieży w Stalowej Woli, która jednocześnie sama jest rodzicem. Elżbieta Witek zgodziła się być ambasadorem powstałego Komitetu i zadeklarowała pełne wsparcie dla twórców projektu ustawy, który daje rodzicom faktyczny wpływ na to jaka pozaszkolna działalność edukacyjna będzie prowadzona wobec ich dzieci. Główne założenia projektu:

• Przed wydaniem zgody o dopuszczeniu organizacji społecznej do działania na terenie danej placówki, dyrektor będzie zobligowany do uzyskania szczegółowych informacji o jej planowanej aktywności na terenie szkoły, co z kolei będzie weryfikowane zarówno przez dyrektora, jak i radę szkoły oraz radę rodziców.

• Rada rodziców będzie miała możliwość kontrolować organizacje pozarządowe, które prowadzą działalność na terenie szkoły lub placówki oświatowo-wychowawczej, oraz monitorować działalność wspomnianych organizacji, a także informować rodziców o wynikach monitorowania.

• Wzmocniona zostanie rola rodziców w zakresie uczestnictwa ich dziecka w zajęciach prowadzonych przez organizacje działające na terenie szkoły. Udział w zajęciach będzie możliwy po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców, a w przypadku ucznia pełnoletniego – pisemnej zgody tego ucznia.

• W publicznych przedszkolach oraz szkołach podstawowych – bez powyższych formalności i zgód rodziców - zabroniona będzie działalność stowarzyszeń i innych organizacji promujących zagadnienia związane z seksualizacją dzieci.

• Proponowane zmiany wychodzą naprzeciw oczekiwaniom społecznym i nie niosą za sobą żadnych obciążeń budżetowych. Wzmocnią pozycję i głos rodziców w radzie rodziców oraz pozwolą skutecznie sprzeciwić się niepożądanym treściom kierowanym do ich dzieci. Obecnie rodzice mają ku temu  bardzo ograniczone możliwości.

• Wyniki badań naukowych (wskazane chociażby w raporcie Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego na temat seksualizacji) wykazują, że wczesne zetknięcie się dzieci z materiałami i zachowaniami o charakterze seksualnym lub przemocowym, może spowodować trudności w rozwoju seksualnym oraz w budowaniu bliskich relacji.


 


Apel w obronie Telewizji Trwam 


Apel w sprawie zamiaru likwidacji Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem


Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych z sektorów strategicznych dla Polski


     W 2008 roku rząd Donalda Tuska przyjął plan prywatyzacji na lata 2008-2011. Plan prywatyzacji objął spółki z tak ważnych sektorów jak instytucje finansowe czy energetyka, chemia i przemysł naftowy.
     W 2008 roku Skarb Państwa posiadał akcje i udziały w 1237 spółkach. Na liście przedsiębiorstw nie przeznaczonych do prywatyzacji rząd PO-PSL pozostawił tylko 25 podmiotów gospodarczych oraz 19 spółek z grupy mediów publicznych...
Czytaj więcej »