Informacja o sytuacji w rolnictwie

Wystąpienie posła Jacka Boguckiego z dnia 15 lipca 2011 roku na temat sytuacji w rolnictwie.
Poseł Jacek Bogucki: Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Taki sam budżet na rolnictwo na lata 2014-2020 zapisał reprezentujący państwa ugrupowanie w Unii Europejskiej pan komisarz Lewandowski. Mam pytanie. Skąd będą pochodzić środki na to stopniowe wyrównywanie różnic, którego pan minister jest zwolennikiem? Czy inni będą mieli przez to niższe dopłaty, czy może zostanie to zabrane ze środków przeznaczonych w budżecie dla Polski na inne cele?

    Dopłaty dla polskich rolników, według tego projektu, mają wzrosnąć o ok. 10-30 euro. Zależy, kto liczy. Są różne dane. Chciałbym dowiedzieć się, jaka jest prawdziwa wersja tej informacji. Przy górnej liczbie byłoby to ok. 15%. W 2020 r. rolnicy dostaliby 15% więcej. Policzyłem sobie, że do 100%, jeśli chodzi o tę różnicę, doszliby mniej więcej w roku 2060. Przed nimi jeszcze 50 lat konkurowania w nierównych warunkach.
    Czy pan minister godzi się na to, żeby na wspólnym rynku, we wspólnej Europie, były takie różnice, jeśli chodzi o sytuację na rynkach rolnych? Są polscy rolnicy, którzy produkują przy takich samych, a często wyższych, kosztach produkcji, ale przy najczęściej niższych cenach skupu, przy niższym wsparciu krajowym i jeszcze przy niższych o połowę dopłatach. Czy pan minister zgodzi się na takie rozwiązanie? Jeśli nie, to jak pan przekona ministra Lewandowskiego z waszego ugrupowania unijnego, żeby zmienił swoje stanowisko? W tej chwili jest to już chyba niemożliwe. Dziękuję bardzo.