Ustawa o spółdzielniach w Sejmie

poseł Jacek Bogucki w parlamencie RP


Poseł Jacek Bogucki był członkiem podkomisji pracującej nad projektem ustawy o spółdzielniach. Projekt ustawy autorstwa PO zmierzał do likwidacji spółdzielczości w Polsce. Utrudnienia w działalności spółdzielni, które miała wprowadzić przy jednoczesnym braku jakiegokolwiek wsparcia to jej główne założenia. W toku prac podkomisji w znacznej mierze na wniosek Jacka Boguckiego dużą część tych zapisów poprawiono. Tym niemniej pozostały wątpliwości co do zgodności z Konstytucją niektórych zapisów. Niestety głosami rządzącej koalicji PO-PSL komisja przyjęła projekt bez rozpatrywania.

Projekt ustawy o spółdzielniach