20 lat gminy Zambrów


20 gminnych lat uhonorowano uroczystą Sesją Rady Gminy Zambrów, w której wzięło udział wielu gości i "przyjaciół" gminy, do których należy także poseł Jacek Bogucki. Wójt Gminy Kazimierz Dmochowski podsumował najważniejsze dokonania i wydarzenia w gminie w ciągu tych lat.


Były także odznaczenia i podziękowania za pracę w ciągu minionego 20-lecia. Poseł Jacek Bogucki wspominał, gdy jako wójt Czyżewa współpracował po sąsiedzku z wójtem gminy Zambrów i wymieniali się doświadczeniami i radami. Podkreślił, że gmina Zambrów dobrze wykorzystała te 20 lat, co na pewno odczuwają mieszkańcy. Uroczystej sesji towarzyszyła także impreza plenerowa dla mieszkańców, którzy licznie przybyli do Starego Zakrzewa.