Jacek Bogucki na uroczystości w Dąbrowie Nowej Wsi

poseł Jacek Bogucki na uroczystości przekazania wozu strażackiego

W dniu 24 sierpnia 2011 r. w miejscowości Dąbrowa Nowa Wieś miała miejsce uroczystość oddania do użytku nowo wybudowanej drogi oraz przekazanie miejscowej Jednostce OSP samochodu ratowniczo-gaśniczego.
W wystąpieniach gości jako pierwszy poproszony został  o zabranie głosu Poseł na Sejm RP i Prezes Oddziału Powiatowego OSP w Wysokiem Mazowieckiem w jednej osobie Pan Jacek Bogucki.
Podziękował za zaproszenie na uroczystość i przekazał wyrazy uznania dla lokalnej społeczności w dochodzeniu do podjęcia decyzji o realizację inwestycji i zaangażowanie w trakcie wykonywania prac. Życzył kolejnych udanych projektów i ich realizacji, deklarując swoją pomoc i osobiste zaangażowanie na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców Gminy Czyżew.