Nagrody Starosty Łomżyńskiego za działalność w dziedzinie kultury


9 września poseł Jacek Bogucki uczestniczył w uroczystości wręczenia dorocznych Nagród Starosty Łomżyńskiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury
Nagroda ustanowiona została w 2000 r. przez Radę Powiatu Łomżyńskiego pierwszej kadencji. U podstaw tej decyzji leżało przekonanie iż należy zapisywać w powszechnej świadomości oraz wspierać i nagradzać inicjatywy służące umacnianiu naszej tożsamości, ochronie i upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego naszej "Małej Ojczyzny", a także pobudzeniu innych do aktywności twórczej.

źródło: www.powiatlomzynski.pl