III Zjazd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj.podlaskiego

25 maja w Rajgrodzie odbyły się obrady III Zjazdu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Podlaskiego. W spotkaniu uczestniczył Wicepremier Waldemar Pawlak pełniący funkcję Prezesa Zarządu Głównego Związku OSP RP. W obradach Zjazdu wzięło udział 119 spośród 148 delegatów.
Podczas Zjazdu podsumowano i oceniono mijającą kadencję i na wniosek Komisji Rewizyjnej OW udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP, wybrano nowe władze oraz przyjęto Uchwałę Programową na lata 2012-2017.

Głównym elementem obrad były wybory władz Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Białymstoku, które w ciągu kolejnej pięcioletniej kadencji będą kierować pracami Związku na obszarze województwa podlaskiego.

Druh Jan Gradkowski przez drugą pięcioletnią kadencję będzie prezesem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej RP Województwa Podlaskiego.
Jan Gradkowski przez ponad 30 lat służył w Państwowej Straży Pożarnej. W ub.r. zrezygnował ze stanowiska Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.