IX Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych w Łapach

http://www.bialystok.straz.bialystok.pl/index.php/g?view=category&catid=99