Zlot pamięci września 1939

76 rocznica walk obronnych w okolicy Wizny
http://www.wizna.pl/index.php?wiad=439