Konferencję programową z cyklu "Myśląc Podlaskie" - Rolnictwo i ochrona środowiska.

https://www.facebook.com/krzysztof.jurgiel/photos/pcb.896814647038944/896813020372440/?type=3&theater