Konferencji programowa pt.: "Gospodarka i polityka rozwoju"


https://www.facebook.com/henrykjanwnorowski/photos/pcb.458243974366151/458243467699535/?type=3&theater