Ogólnopolskie Manewry Strzeleckie „Ciechanowiec – walka w mieście”
https://www.facebook.com/Zesp%C3%B3%C5%82-Szk%C3%B3%C5%82-Og%C3%B3lnokszta%C5%82c%C4%85cych-i-Zawodowych-308809545913977/