Poseł Jacek Bogucki i samorządy


Poseł Jacek Bogucki wziął udział w obradach rad samorządów gminnych: 
  • Rada Gminy Siemiatycze
  • Rada Gminy Wysokie Mazowieckie, 
  • Rada Gminy Śniadowo, 
  • Rada Miasta Wysokie Mazowieckie, 
  • Rada Gminy Klukowo, 
  • Rada Miejska w Ciechanowcu
  • Rada Miejska w Szepietowie 
Podczas sesji Poseł Jacek Bogucki przedstawiał informację o swojej pracy parlamentarnej w mijającej kadencji. Pracując w Komisjach Finansów Publicznych oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi zajmował się głównie sprawami dotyczącymi naszych terenów: problemami z rozwojem gospodarczym i infrastrukturalnym Polski Wschodniej oraz brakiem miejsc pracy dla młodych a także trudną sytuacją naszego rolnictwa.