Święto Komisji Edukacji Narodowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie


http://www.zsoiz-czyzew.pl/index.php/35-rok-2015-2016/wydarzenia/288-swieto-komisji-edukacji-narodowej