Wspierać należy słabszych - wywiad dla wysokomazowiecki24.pl

logo wysokomazowiecki24.pl

- Panie pośle, kończy się kolejna kadencja Sejmu. Proszę nam powiedzieć jak podsumowuje Pan ten okres swojej działalności parlamentarnej?
J.B.: - Był to bardzo trudny okres. Wielu Polaków z naszego terenu musiało wyjechać za granicę, żeby szukać miejsca do życia i pracy. Głównie naszego regionu dotyczy emigracja zarobkowa, bo niestety ta część Polski nie otrzymywała właściwego wsparcia i nie była doceniana przez władze centralne. My - jako opozycja - nie zawsze mogliśmy zabiegać skutecznie o inną politykę. (...)