Obchody Dnia Niepodległościhttp://www.wysokiemazowieckie.pl/index.php/galeria-zdjec/galerie-2015/663-11-listopada-narodowe-swieto-niepodleglosci-gal-2
http://www.umczyzew.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=210&menu=317&dzialy=317&akcja=artykul&artykul=1948&prywatnosc=tak