Podlaskie Forum Bydła 2015 w Piątnicy k.Łomży
http://www.pfhb.pl/index.php/38-aktualnosci/335-przyjaznie-w-piatnicy