Poświęcenie i przekazanie samochodów strażackich w Nowych Piekutach

http://www.nowepiekuty.pl/jednostki-osp-ksrg-nowe-piekuty-oraz-osp-jablon-jankowce-otrzymaly-specjalistyczne-samochody-strazackie/