Spotkanie z rolnikami w Miedznie (Fot. Andrzej Ilczuk)

Z rolnikami z powiatów sokołowskiego, węgrowskiego i siedleckiego spotkał się 18 marca sekretarz stanu Jacek Bogucki. Spotkanie odbywało się w Miedznie w powiecie węgrowskim, w woj. Mazowieckim.
Jacek Bogucki omówił bieżące prace resortu. Główne tematy poruszane podczas rozmów to: propozycje zmian w zakresie obrotu ziemią, projektowane  modyfikacje systemu rolniczych ubezpieczeń,  działania podejmowane w kierunku walki
z nieuczciwą konkurencją, a także kary dla producentów mleka i sytuacja na  poszczególnych rynkach rolnych. 
- Procedowana właśnie w Sejmie ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw zmierza do wzmocnienia ochrony ziemi rolniczej w Polsce i nie wpłynie na dziedziczenie – zapewnił sekretarz stanu Jacek Bogucki.
Poinformował również, że Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Podkreślił, że podstawowym celem nowelizowanej ustawy jest powszechność tych ubezpieczeń.
Nowa ustawa umożliwi producentom rolnym szerszy dostęp do ubezpieczeń upraw rolnych, a także wprowadzi rozwiązania służące upowszechnieniu ubezpieczeń pakietowych.

informacja prasowa http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Spotkanie-z-rolnikami-w-Miedznie