Jubileusz 150-lecia Powiatu Wysokomazowieckiego

Od mszy św. oraz uroczystej sesji rady powiatu rozpoczęły się w niedzielę 4 września uroczystości związane z jubileuszem 150-lecia Powiatu Wysokomazowieckiego. Na uroczystości przybyli ministrowie, parlamentarzyści, samorządowcy, duchowieństwo, w tym biskup drohiczyński Tadeusz Pikus, komendanci służb mundurowych. Wszystkich powitał starosta wysokomazowiecki Bogdan Zieliński.
Historia powiatu sięga drugiej połowy XIX wieku. W grudniu 1866 roku Car Aleksander II podpisał ustawę o zarządzie gubernialnym i powiatowym. W guberni łomżyńskiej powołano 8 powiatów. Obok powiatu mazowieckiego (taka nazwa wówczas obowiązywała) znalazły się również: kolneński, łomżyński, makowski, ostrołęcki, ostrowski, pułtuski i szczuczyński.
Jak powiedział po powitaniu gości starosta Bogdan Zieliński miasto Wysokie Mazowieckie stało się wówczas - decyzją władz carskich - ważnym ośrodkiem administracyjnym. Decyzja władz carskich była również karą dla większego wówczas i bardziej znaczącego Tykocina.

Więcej na https://wrotapodlasia.pl/pl/region_i_gospodarka/wiadomosci/region/jubileusz-150-lecia-powiatu-wysokomazowieckiego.html
Fot. VIDEO MIX ORŁOWSKI