20-lecie samorządu rolniczego - odznaczenia i troska o przyszłość


-Dwie dekady, to wielka zmiana w podlaskim rolnictwie i to dzięki Waszej ciężkiej pracy. Dziś rolnictwo to nasza duma.  Dzięki wspólnej pracy możemy się chwalić gospodarstwami, firmami, nie tylko w Polsce ale i w Europie  – mówił podczas spotkania z przedstawicielami podlaskiego środowiska rolniczego Jerzy Leszczyński, Marszałek Województwa Podlaskiego.-  Chciałbym, aby nie zbrakło nam nigdy tego zapału sprzed lat, kiedy tworzyliśmy izby rolnicze, kiedy mieliśmy tyle planów, zamierzeń i chęci . Życzę tego i sobie i Wam, zarówno jako marszałek województwa, ale też jako ten, który przez sześć lat był delegatem łomżyńskiej Izby Rolniczej.
Podlaska Izba Rolnicza obchodziła w poniedziałek, 10 października br. jubileusz 20-lecia samorządu rolniczego, który w Podlaskiem powstał najpierw w Suwałkach (17 października 1996r.), następnie w Łomży (26 października 1996r.) i Białymstoku (15 maja 1998r.) – by następnie połączyć się w Podlaską Izbę Rolniczą (1 lutego 1999r.).
- Samorząd rolniczy to bardzo poważny partner dla każdego rządu i istotnym jest, by poważnie przez każdy rząd był traktowany – podkreślał podczas uroczystości Jacek Bogucki, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. – Zapewniam, że  możemy się w wielu sprawach różnić, ale nie różnimy się w jednym, że przyszłość i dobro polskiego rolnictwa, tak samo leży nam na sercu – zapewniał minister i na ręce prezesa Podlaskiej Izby Rolniczej Grzegorza Leszczyńskiego przekazał list gratulacyjny od Krzysztofa Jurgiela Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
O sukcesie podlaskich rolników i wielkiej zmianie, która się w naszym regionie dokonała mówił prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz:
- Kiedyś o podlaskim rolnictwie nie mówiono zbyt wiele, a dziś jesteście w Polsce liderami i to nie tylko na rynku mleka – chwalił i gratulował prezes Szmulewicz. – Pamiętam, jak było trudno przekonać środowisko rolnicze do wejścia do Unii Europejskiej, a dziś to właśnie w Podlaskiem widać najbardziej tę olbrzymią zmianę. Jednak tak, jak byłem zwolennikiem wejścia do Unii, tak jestem pełen obaw jeśli chodzi o podpisanie przez rząd umowy CETA  [kompleksowa umowa gospodarczo-handlowa między UE a Kanadą - dop. red.]. Boję się, że może nas zalać tania amerykańska żywność, a nasze rolnictwo może w tej walce przegrać.
Jubileusz był znakomitą okazją do uhonorowania tych, którzy przez 20-lat zasłużyli się dla polskiego rolnictwa i samorządu rolniczego. Ministerialne odznaki „Zasłużony dla rolnictwa” otrzymali Wiaczysław Szumski i Diana Tyborowska.
Odznaczenia za działalność na rzecz rozwoju samorządu rolniczego przyznawane przez Krajową Radę Izb Rolniczych pn. „Zasłużony dla samorządu rolniczego” otrzymali: Bogdan Bujnowski, Marek Bukrewicz, Zbigniew Dembowski, Jadwiga Drewnowska, Romuald Gosk, Witold Grunwald, Marian Kaczmarzyk, Władysław Kamiński, Krzysztof Łapiński, Jan Stanisław Niewiński, Elżbieta Orłowska, Olgierd Palanis, Marek Siniło, Jan Zelkowski.
Również Podlaska Izba Rolnicza wręczyła swoje jubileuszowe odznaczenia. Prezes PIR Grzegorz Leszczyński przekazał je: sekretarzowi stanu Jackowi Boguckiemu , Wojewodzie Podlaskiemu Bohdanowi Paszkowskiemu, Marszałkowi Województwa Podlaskiego Jerzemu Leszczyńskiemu oraz Mirosławie Jaroszewicz- Łojewskiej, Piotrowi Rusieckiemu, Ryszardowi Łapińskiemu, Witoldowi Grunwald, Adamowi Niebrzydowskiemu, Olgierdowi Palanis, Markowi Siniło, Janowi Wdowiak, Janowi Zalewskiemu i Małgorzacie Ołdakowskiej a także związkom branżowym i pracownikom Podlaskiej Izby Rolniczej.

Informacja prasowa  http://wrotapodlasia.pl/pl/samorzad/samorzad/z_prac_zarzadu/20-lecie-samorzadu-rolniczego---odznaczenia-i-troska-o-przyszlosc.html