Wizyta w Kanadzie


Foto. Spotkanie z polskimi wystawcami na targach SIAL Kanada w Toronto
Spotkanie z wiceminister rolnictwa Andrea Lyon
Sekretarz stanu Jacek Bogucki w dniach 2-4 maja 2017 roku przebywał w Kanadzie.
Wizyta miała głównie na celu udział w targach SIAL Kanada w Toronto oraz przeprowadzenie rozmów z partnerami kanadyjskimi odpowiedzialnymi za współpracę w dziedzinie rolnictwa.  
W sprawie możliwości intensyfikacji polsko-kanadyjskiej współpracy w dziedzinie rolnictwa, w tym perspektyw rozwoju handlu rolno-spożywczego wiceminister rozmawiał z wiceminister rolnictwa Kanady Andreą Lyon. Sekretarz stanu zaznaczył, że umowa CETA oraz umowa o partnerstwie strategicznym pomiędzy Unią Europejską a Kanadą stworzy nowe możliwości dla wzmacniania pozytywnych tendencji w relacjach gospodarczych między naszymi państwami. Wiceminister Jacek Bogucki omówił także kwestie ustalenia warunków wymiany handlowej artykułów pochodzenia zwierzęcego, w tym dla mięsa drobiowego i mięsa wołowego. Wskazał na potencjał polskiego sektora rolniczego oraz zaprosił stronę kanadyjską do wizyty w Polsce. Ponadto sekretarz stanu spotkał się  z  Premier Prowincji Ontario. Tematem rozmów było zacieśnienie relacji gospodarczych.
Podczas pobytu w Ottawie odbyło się w parlamencie federalnym Kanady spotkanie z przewodniczącym Polsko-Kanadyjskiej Grupy Parlamentarnej P. Fronseca. W trakcie rozmowy wiceminister odniósł się do 75-rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską i Kanadą oraz podkreślił, że polski przemysł rolno-spożywczy jest jednym z najnowocześniejszych w Europie, wskazał również na wysoką jakość polskich produktów.
Ponadto w trakcie odbyły się spotkania z biznesem kanadyjskim m.in. z właścicielami sklepów detalicznych oferujących żywność sprowadzaną z Polski, ukierunkowanych głównie na potrzeby kanadyjskiej Polonii, jak i pozostałej części społeczeństwa.
Wiceminister uczestniczył również w wydarzeniach promocyjnych związanych z misją gospodarczą organizowaną przez komisarza UE ds. rolnictwa i obszarów wiejskich Phila Hogana. Polscy producenci mieli okazję skorzystać z możliwości promocyjnych oferowanych zarówno przez KE, jak i resort rolnictwa, który zorganizował polskie stoisko promocyjno-wystawiennicze na targach SIAL.
Rynek kanadyjski cieszy się rosnącą popularnością wśród polskich przedsiębiorców, z tego względu  został ujęty w planie promocji na 2017 jako rynek priorytetowy. Polska odnotowuje dodatnie saldo w obrocie artykułami rolno-spożywczymi, a wartość eksportu w 2016 roku wyniosła ponad 75 milionów euro, co stanowiło 4% wzrost w stosunku do 2015 r.
Sekretarz stanu Jacek Bogucki uczestniczył także w uroczystościach zorganizowanych przez polskie placówki dyplomatyczne w Ottawie i Toronto z okazji 226 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja, w których brali udział zasłużeni przedstawiciele organizacji polonijnych, w tym kombatanci wojenni oraz wysocy przedstawiciele parlamentu prowincji Ontario i władz administracji federalnej.

Informacja prasowa  http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Wizyta-w-Kanadzie