V posiedzenie Grupy Roboczej – ASF


V posiedzenie Grupy Roboczej ds. monitorowania i zwalczania afrykańskiego pomoru świń
Dziś odbyło się piąte posiedzenie Grupy Roboczej ds. monitorowania i zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików Międzyresortowego Zespołu ds. łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń.
Spotkanie odbywało się pod przewodnictwem podsekretarza stanu z Ministerstwa Środowiska Andrzeja Koniecznego.
W posiedzeniu uczestniczyli również: sekretarz stanu Jacek Bogucki oraz podsekretarz stanu Rafał Romanowski.
W trakcie dyskusji, po analizie aktualnej sytuacji, podkreślono potrzebę prowadzenia dalszego systematycznego odstrzału dzików.
Ponadto, uzgodniono, że 19 czerwca br., w siedzibie ZG PZŁ odbędzie się spotkanie robocze, z udziałem Łowczych Okręgowych, którego zadaniem będzie wypracowanie kierunków dalszych działań mających na celu ograniczenie populacji dzików.

Informacja prasowa  http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/V-posiedzenie-Grupy-Roboczej-ASF