ASF – posiedzenie Grupy Zadaniowej

Posiedzenie Grupy Zadaniowej
Dziś odbyło się 33. posiedzenie Grupy Zadaniowej ds. łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń.
Obrady prowadziła przewodnicząca grupy zadaniowej ds. ASF, podsekretarz stanu Ewa Lech.
W posiedzeniu uczestniczyli m.in. sekretarz stanu Jacek Bogucki, podsekretarz stanu Rafał Romanowski oraz Główny Lekarz Weterynarii i Dyrektor Państwowego Instytutu Weterynarii – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach.
Przedstawiona została aktualna sytuacja epizootyczna w Polsce i w krajach sąsiadujących, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji na Ukrainie, w Czechach i w Rumunii.
Omówione zostały propozycje zagadnień na kolejne posiedzenie Międzyresortowego Zespołu ds. ASF, które odbędzie się w przyszłym tygodniu.
Uczestnicy spotkania zwrócili uwagę na konieczność kontynuowania akcji informacyjnych wśród rolników na terenach objętych ograniczeniami. Agencja Rynku Rolnego wysłała do rolników w 58 gminach znajdujących się na terenach z ograniczeniami 15 tysięcy imiennych ulotek o zasadach bioasekuracji. Do rolników trafią też specjalnie przygotowane broszury dotyczące ASF.

Informacja prasowa  http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/ASF-posiedzenie-Grupy-Zadaniowej2