Posiedzenie Grupy Zadaniowej ds. ASF

Aktualna sytuacja epizootyczna dot. występowania ASF w kraju oraz podejmowane w tym zakresie działania zostały omówione dziś w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi podczas 46. posiedzenia Grupy Zadaniowej ds. ASF.
- Na terenie Warszawy i niektórych sąsiadujących powiatów prowadzone są aktywne akcje poszukiwania padłych dzików – poinformował główny lekarz weterynarii Paweł Niemczuk i dodał, że podobne akcje prowadzone są także na trenach województw: podlaskiego, lubelskiego i Mazowieckiego.
Inspekcja weterynaryjna opracowała metodykę działań przy poszukiwaniu zwłok padłych dzików. Przygotowała także i kolportuje ulotki dotyczące postępowania w przypadku znalezienia dzika oraz ulotki zawierające zaktualizowane informacje dotyczące kontroli gospodarstw.
Podczas spotkania omówiono, w perspektywie procedowanej obecni w Parlamencie specustawy, propozycje dalszych działań zmierzających do zminimalizowania ryzyka rozprzestrzenienia się wirusa ASF na tereny dotychczas wolne od ASF, a tym samym skuteczne zwalczanie choroby w dotychczasowych strefach objętych ograniczeniami.
Przedstawione zostały również aktualne mechanizmy pomocowe dla rolników produkujących świnie.

Informacja prasowa  https://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Posiedzenie-Grupy-Zadaniowej-ds.-ASF4