Powiatowe Fora Rolnicze

5 marca 2018 roku odbyły się dwa Powiatowe Fora Rolnicze w ramach Akademii samorządowych, zorganizowane pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Krzysztofa Jurgiela. Spotkania miały miejsce: w Urzędzie Gminy w Bielsku Podlaskim i w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem.
Do udziału zaproszono rolników i mieszkańców obszarów wiejskich, przedstawicieli środowisk rolniczych, samorządu terytorialnego i rolniczego, organizacji społeczno-zawodowych i związkowych działających w otoczeniu rolnictwa z powiatów,
w których odbyły się spotkania.
Wśród poruszanych tematów znalazły się:
  • Płatności obszarowe – zasady wypełniania e-Wniosku;
  • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 i zasady korzystania z usług doradczych;
  • Założenia do Strategii zrównoważonego rozwoju rolnictwa do roku 2030;
  • Zadania i wyzwania KOWR;
  • Bioasekuracja;
  • Ubezpieczenia w rolnictwie.
W spotkanie w Bielsku Podlaskim uczestniczył minister Krzysztof Jurgiel. W swoim wystąpieniu zapewnił zebranych o wsparciu ministerstwa w rozwiązywaniu problemów polskiej wsi. Poruszono problem afrykańskiego pomoru świń oraz przedstawiono informację odnośnie aktualnej sytuacji epizootycznej w kraju. Minister zapewnił, że jego resort cały czas prowadzi działania w kierunku zatrzymania rozwoju choroby poprzez wprowadzenie bioasekuracji.
Do Wysokiego Mazowieckiego na spotkanie z rolnikami przybył sekretarz stanu Jacek Bogucki. Wiceminister powtórzył słowa swojego zwierzchnika zapewniające o wsparciu polskiej wsi ze strony resortu.
Każde z dwóch spotkań zakończyła dyskusja. Zarówno ministrowie, jak i przedstawiciele innych instytucji działających na rzecz rolnictwa, odpowiadali na nurtujące rolników pytania. Uczestnicy spotkań mogli przedstawić swoje uwagi oraz wskazówki mogące usprawnić dostęp do różnego rodzaju świadczeń przysługujących rolnikom – beneficjentom Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Informacja prasowa http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Powiatowe-Fora-Rolnicze