150 Lecie Gminy Nowe PiekutyW niedzielę 14 października mieszkańcy Gminy Nowe Piekuty świętowali 150-lecie powstania gminy, a także 100-lecie odzyskania niepodległości. Uroczystość połączona była z odsłonięciem pomnika Żołnierzy Armii Krajowej i Kapitana Kazimierza Kamieńskiego. Właśnie z naszej gminy (Markowo Wólka) pochodził ostatni podlaski komendant Wileńskiej Brygady AK pseudonim „Huzar”. W październiku przypada również 65 rocznica jego śmierci.
Uroczystości rozpoczęła Msza Święta, podczas której dokonano aktu zawierzenia opiece Najświętszej Maryi Pannie całej naszej gminy. Pan Marek Kaczyński – Wójt naszej Gminy przedstawił krótki zarys biografii kpt. Kamieńskiego oraz zachęcił do zapoznania się z publikacją przygotowaną przez Instytut Pamięci Narodowej i wydaną przez Gminę Nowe Piekuty na temat postaci ,,Huzara”.
Wraz z posłem na Sejm RP -Panem Jackiem Boguckim, starostą wysokomazowieckim -Panem Bogdanem Zielińskim i bratankiem zmarłego kapitana -Wiesławem Kamieńskim dokonano oficjalnego odsłonięcia pamiątkowej tablicy. Następnie ślubowanie wierności ojczyźnie złożyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Ks. Rocha Modzelewskiego w Nowych Piekutach oraz Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jabłoni Kościelnej w towarzystwie dyrekcji.


Źródło:  http://www.nowepiekuty.pl/150-lecie-gminy-nowe-piekuty/