Uroczystości upamiętniające mjr. Kazimierza Kamieńskiego "Huzara"
16 czerwca odbyły się uroczystości upamiętniające mjr Kazimierza Kamieńskiego "Huzara". Uroczystości rozpoczęły się Mszą Św. w kościele pw. Św. Kazimierza w Nowych Piekutach. Po uroczystym wręczeniu awansu rodzinie mjr Kazimierza Kamieńskiego, dalsze uroczystości odbywały się w miejscowości Markowo - Wólka. Po odśpiewaniu Hymnu Państwowego odsłonięto i poświęcono tablicę upamiętniającą miejsce urodzenia mjr Kazimierza Kamieńskiego "Huzara". 

Źródło:  http://www.nowepiekuty.pl/uroczystosci-upamietniajace-mjr-kazimierza-kamienskiego-huzara/