Otwarcie drogi powiatowej w Dąbrowie Moczydłach

6 października w miejscowości Dąbrowa Moczydły Starosta Wysokomazowiecki, Bogdan Zieliński w towarzystwie Wojewody Podlaskiego, Bohdana Paszkowskiego oraz samorządowców, wójtów i burmistrzów z terenu powiatu wysokomazowieckiego dokonał oficjalnego otwarcia odcinka drogi powiatowej Dąbrowa Moczydły-Dąbrowa Łazy, remontowanego w ramach inwestycji, dofinansowanej z Funduszu Dróg Samorządowych. Podczas uroczystości Wojewoda Podlaski przekazał na ręce beneficjentów FDS symboliczne czeki na realizację kolejnych inwestycji na drogach powiatowych i gminnych na lata 2019-2021. 

Źródło: https://wysokomazowiecki.pl/aktualnosci/otwarcie-drogi-powiatowej-w-dabrowie-moczydlach-i-przekazanie-czekow-na-inwestycje-drogowe-z-funduszu-drog-samorzadowych.html