Spoty wyborcze - Jacek Bogucki, Kandydat PiS do Senatu

DALSZY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ


Platforma Obywatelska proponuje w swoim programie m.in. poszerzenie Parku Narodowego na całą Puszczę Białowieską. Tak naprawdę traktują nasz region jak skansen. Jako obszar, który „trzeba zalesiać”- to słowa jednego z twórców PO. Jestem temu przeciwny. Mieszkańcy naszego regionu mają prawo tu żyć, pracować, inwestować. To jest nasze miejsce na ziemi.
 •   zwiększenie dostępności terenów pod nowe inwestycje
 •  pakiet działań i ulg dla przedsiębiorców
 •  środki na nowe inwestycje na Podlasiu
 • gospodarcze wykorzystanie zasobów przyrodniczych

POPRAWA INFRASTRUKTURY I KOMUNIKACJIChcemy poprawić poruszanie się po Podlasiu. Dlatego Prawo i Sprawiedliwość przeznacza 400 mln złotych rocznie na program budowy nowych dróg samorządowych w naszym regionie. Jednocześnie w ciągu kilku lat zbudowana zostanie nasza najważniejsza arteria S19.

 • budowa trasy S19, która ominie miasta dając im tak potrzebny oddech świeżego powietrza
 • modernizacja innych głównych ciągów drogowych – 66, 63, drogi wojewódzkie
 • 400 mln zł rocznie na inwestycje w drogi lokalne  na Podlasiu
 •  odtworzenie lokalnych połączeń komunikacji zbiorowejPodlaskie rolnictwo wymaga stałego wsparcia. Pomagamy rolnikom w sytuacjach kryzysowych tak, jak w przypadku suszy. Uruchomiliśmy programy wapnowania gleb, nawadniania pól, zbiórki azbestu i folii rolniczej. Jednak najważniejsze jest wyrównanie dopłat dla polskich rolników.

 • szybkie reagowanie na sytuacje kryzysowe i skuteczne prowadzenie działań interwencyjnych
 •  podwyższenie dopłat dla rolników do poziomu państw Europy zachodniej
 •  przeciwdziałanie suszy i innym zmianom klimatycznym poprzez program poprawy żyzności gleb, w tym wapnowania oraz zwiększenie retencji wód wraz z wprowadzeniem systemu nawodnień
 • stabilizacja cen i dochodów rolniczych, ochrona polskiego rynku produktów rolnych, wspieranie polskiego przetwórstwa i polskiego handlu

GODNA PRACA NA PODLASIU

W naszym regionie zlikwidowano wiele zakładów pracy. Podlasianie musieli wyjeżdżać za chlebem. Prawo i Sprawiedliwość przeznacza miliard złotych na tworzenie nowych miejsc pracy tak, by mieszkańcy naszego regionu mogli tu pracować i zarabiać.

 • zwolnienie z podatku młodych w pierwszych latach pracy
 • wzrost płacy minimalnej do 3000 zł a następnie do 4000 zł
 • dodatkowe ulgi dla małych przedsiębiorców
 •  utrzymanie ryczałtu dla średnich i dużych przedsiębiorców


MŁODZI+ RODZINY+ SENIORZY+


Drohiczyn to historyczna stolica Podlasia. W pobliżu jest Święta Góra prawosławia Grabarka. Jesteśmy i możemy być nadal ostoją tradycyjnego, wielopokoleniowego modelu rodziny. Szanując przywiązanie do tradycji chrześcijańskiej  wykorzystajmy dobry czas dla Podlasia. 

 • Pakiet działań na rzecz wsparcia młodzieży wchodzącej w dorosłe życie
 • 500+ na każde dziecko, Mieszkanie+, Czyste Powietrze
 • 13 i 14 emerytura na stałe dla wszystkich emerytów, bezpłatne leki
 • wspieranie modelu rodziny opartego na tradycjach chrześcijańskich Podlasia