Otwarcie Świetlicy Wiejskiej w Rosochatem Kościelnem


01 lutego 2020 r. miało miejsce uroczyste otwarcie Świetlicy Wiejskiej w Rosochatem Kościelnem. To kolejna świetlica w Gminie Czyżew, która po przeprowadzeniu gruntownego remontu nie tylko nabrała nowego wyglądu, ale  przede wszystkim będzie w pełni zaspakajać potrzeby mieszkańców  i służyć aktywizacji mieszkańców nie tylko Rosochatego Kościelnego. Wartość inwestycji wyniosła 994 815,09 zł. Nowo wyremontowana świetlica wyróżnia się z zewnątrz nie tylko piękną elewacją, ale także starannie zagospodarowanym otoczeniem, z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych. Inwestycja obejmowała gruntowny remont świetlicy wiejskiej z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych, ale także rozbudowę garażu i remont pomieszczeń dla OSP, jak również dobudowę zaplecza szatniowo – sanitarnego dla przyległego boiska sportowego.


Źródło: http://www.umczyzew.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=389&sub=210&dzialy=389&akcja=artykul&artykul=3079