Podlaskie na dobrych torachUmowy na modernizację odcinka Czyżew-Białystok międzynarodowej trasy kolejowej Rail Baltica oraz na przygotowanie dokumentacji projektowej rewitalizacji odcinka Śniadowo–Łomża zostały podpisane w piątek (26.06) na białostockim dworcu PKP. Koszt obu inwestycji to prawie 4 mld zł. W spotkaniu wziął udział Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury. Zarząd województwa reprezentowali marszałek Artur Kosicki i wicemarszałek Marek Olbryś.

- Modernizacja transeuropejskiego korytarza Rail Baltica na terenie Polski to jeden z najważniejszych projektów zapisanych w Krajowym Programie Kolejowym. Dzięki prowadzonej modernizacji trasa przystosowana zostanie do ogólnych standardów linii kolejowych, obowiązujących w krajach Unii Europejskiej, co zwiększy konkurencyjność i atrakcyjność transportu kolejowego - podkreślał Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury.
Sztandarowa inwestycja kolejowa
Minister zwrócił uwagę, że dzięki temu przedsięwzięciu zyska gospodarka kraju i zwiększy się rola Polski na mapie transportowej Europy. - Konsekwentnie dążymy do celu, jakim jest bezpieczna, komfortowa, przewidywalna i nowoczesna polska kolej - dodał.
Marszałek Artur Kosicki podkreślił wagę wszystkich inwestycji, jakie w ostatnim czasie poczyniono w regionie: - Rail Baltica, Via Baltica, Via Carpatia są kluczowe dla rozwoju naszego województwa – powiedział. - Ale to nie wszystko. Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych, Fundusz Dróg Samorządowych, z którego województwo podlaskie tylko w przeciągu 1,5 roku uzyskało ponad 300 mln zł dofinansowania z budżetu państwa, to dowód na to, że dla tego rządu nie ma Polski A i Polski B - zaznaczył.
Ostatnia prosta
71 km odcinek Czyżew-Białystok to ostatni fragment modernizacji trasy kolejowej Warszawa-Białystok, będący częścią międzynarodowej trasy Rail Baltica i jednocześnie jedną z najważniejszych inwestycji kolejowych w regionie.
- To szczególny dzień dla Polskich Linii Kolejowych. Podpiszemy największą w historii umowę o największej wartości - 3,3 mld zł. Realizacja Rail Baltica jest jedną ze sztandarowych inwestycji kolejowych w całej Unii Europejskiej - mówił Ireneusz Merchel, prezes zarządu PKP PLK.
Pociągi osobowe będą mogły tam jeździć z prędkością nawet do 200 km/h, a podróż z Białegostoku do stolicy ma trwać ok. półtorej godziny, czyli o godzinę krócej niż teraz.
Linia będzie w całości bezkolizyjna, wszystkie przejazdy będą dwupoziomowe. Dodatkowo przebudowa ma objąć perony na 11 przystankach i 5 stacjach. Będą szersze i wyższe oraz dostosowane do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się. PLK zapowiada nowe wiaty, ławki, tablice informacyjne, nowe nagłośnienie i funkcjonalne oświetlenie.
Prace budowlane mają trwać 37 miesięcy, do lipca 2023 r. Inwestycja jest dofinansowana jest przez Unię Europejską (UE) z programu CEF (Connecting Europe Facility) - „Łącząc Europę”. Umowę w tej sprawie podpisali Piotr Jurczyk, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o. oraz Krzysztof Pietras, Dyrektor Regionu Centralnego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Śniadowo-Łomża. Szybciej, taniej, lepiej
Szybsze pociągi, mniejsze koszty eksploatacji, poprawa jakości usług kolejowych - to główne założenia rewitalizacji linii kolejowej nr 49 na odcinku Śniadowo–Łomża. Dokumentacja projektowa, której dotyczy umowa, będzie gotowa w II kwartale 2023 r.
Inwestycja przede wszystkim usprawni ruch na tym odcinku poprzez poprawę stanu technicznego kolei. Zwiększą się prędkości maksymalne pociągów (pasażerskie – 100 km/h oraz towarowe – 80 km/h). Mniejsze będą koszty eksploatacji, poprawi się też jakość usług. Wszystko to podniesie konkurencyjność kolei w stosunku do innych gałęzi transportu, a także zwiększy dostępność transportową województwa.
- Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał ponad 4 mln zł dofinansowania z funduszy unijnych na przygotowanie dokumentacji projektowej, ponieważ linia kolejowa nr 49 na odcinku Śniadowo–Łomża jest bardzo istotna z punktu widzenia rozwoju gospodarczego i społecznego naszego regionu. Podpisana dziś umowa z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jest ważnym krokiem na drodze realizacji tej inwestycji – zaznaczył Artur Kosicki, marszałek województwa.

Wartość inwestycji to prawie 6 mln zł, w tym dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPOWP) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) - ponad 4 mln zł. 
Umowę w tej sprawie podpisali: prezes zarządu PKP PLK Ireneusz Merchel, marszałek Artur Kosicki oraz wicemarszałek Marek Olbryś.
W piątkowym spotkaniu udział wzięli m.in. minister edukacji Dariusz Piontkowski, posłowie na sejm: Kazimierz Gwiazdowski, Aleksandra Szczudło, Jarosław Zieliński i Jacek Żalek, senatorzy Mariusz Gromko i  Jacek Bogucki oraz wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski.

Anna Augustynowicz
fot. Mateusz Duchnowski

Źródło:  https://www.wrotapodlasia.pl/pl/region_i_gospodarka/wiadomosci/region/podlaskie-na-dobrych-torach-dwie-linie-kolejowe-zyskaja-nowa-jakosc.html