Dzisiejsze spotkanie z Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Panią Marleną Maląg
oraz Ministrem Edukacji Narodowej Panem Dariuszem Piontkowskim w Hajnówce.
Serdecznie dziękuję wszystkim obecnym na spotkaniu.