By wesprzeć profrekwencyjny program "Bitwa o Wozy" realizowany przez Rząd,
także w II turze wyborów prezydenckich 2020, postanowiłem przeznaczyć 10 000 zł
dla obwodów głosowania w powiatach: bielskim, hajnowskim, siemiatyckim
i wysokomazowieckim, w których nastąpi największy wzrost frekwencji.
          10 000 zł będzie podzielone pomiędzy 5 obwodów głosowania (miejscowości, ulice, które głosują w tej samej komisji wyborczej) do dyspozycji organizacji społecznych, Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, klubów sportowych, stowarzyszeń lokalnych działających w danym obwodzie głosowania, tam gdzie frekwencja wyborcza wzrośnie w najwyższym stopniu pomiędzy I a II turą wyborów. Wsparcie nie dotyczy odrębnych obwodów głosowania ( zakłady karne, areszty śledcze, itp.).

Zachęcam do udziału w Wyborach Prezydenckich 2020!
12 lipca spotkajmy się podczas Wyborów!

JACEK BOGUCKI
SENATOR RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ