Serdecznie zapraszam na spotkanie
z Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Panią Marleną Maląg
oraz Ministrem Edukacji Narodowej 
Panem Dariuszem Piontkowskim 
 w poniedziałek 6 lipca br. godz. 15:30 Hajnówka. 
Spotkanie otwarte z mieszkańcami – na terenie skweru
im. plut.
B. Bierwiaczonka
(skrzyżowanie ulic Batorego i 3 Maja).