Czyżew uczcił 100 rocznicę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej 1920


 

Bitwa Warszawska była decydującym starciem toczącej się w 1920 wojny polsko-bolszewickiej. Uznana jest za 18 przełomową bitwą w historii świata. Jej losy zdecydowały o  zachowaniu przez Polskę niepodległości i uratowaniu Europy przed bolszewizmem.

Tegoroczna uroczystość przebiegła pod hasłem „Bitwa Warszawska 1920-polskie zwycięstwo dla wolności Europy”

Mszą Świętą i złożeniem kwiatów przed pomnikiem niepodległości mieszkańcy Czyżewa oddali hołd wszystkim uczestnikom wojny polsko-bolszewickiej. W imieniu społeczności Gminy Czyżew wiązankę złożyła Pani Burmistrz Anna Bogucka wraz z Przewodniczącym Rady Miasta Witoldem Sienickim i W-ce Przewodniczącym Jerzym Sienickim, Pan Senator RP Jacek Bogucki, Członek Radny Powiatu Pan Jerzy Pakieła,  przedstawiciele Stowarzyszenia Narodowych Sił Zbrojnych,  dyrektorzy Szkół.

Burmistrz Czyżewa Anna Bogucka podkreśliła, iż to dzięki niezwykłej odwadze,  męstwu i heroicznej walce polskich żołnierzy Polsce udało się utrzymać niedawno zdobytą niepodległość i powstrzymać od zalania bolszewizmem Europę. Na uroczystość  lokalna poetka Ranata Odorczuk przygotowała i recytowała okolicznościowe wiersze.

 

Źródło: Urząd Miejski w Czyżewie: http://www.umczyzew.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=389&sub=210&dzialy=389&akcja=artykul&artykul=3293