XV Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi w Ciechanowcu













 13 września odbyły się XV Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi w Ciechanowcu. 
Gratulujemy wszystkim uczestnikom!