Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Gminie Czyżew1 marca, w rocznicę rozstrzelania członków IV Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych,  święto uchwalone w 2011 roku z inicjatywy ustawodawczej śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, Honorowego Obywatela Gminy Czyżew.

Ten dzień ma uczcić pamięć i zasługi organizacji i grup niepodległościowych, które po zakończeniu II wojny światowej zdecydowały się na podjęcie nierównej walki o suwerenność i niepodległość Polski. Przez wszystkie lata komunizmu żołnierze, którzy w obronie niezawisłości ojczyzny często oddali najcenniejszy skarb – życie, byli stygmatyzowani jako bandyci i wrogowie narodu, a pamięć o nich zacierana.  Dzisiaj oddajemy hołd wszystkim „żołnierzom wyklętym”, walczącym po II wojnie  światowej z reżimem komunistycznym, więzionym, prześladowanym i pomordowanym.

 W Gminie Czyżew Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych obchodzony jest od 2014 roku. Z uwagi na pandemię dzisiejsze uroczystości miały ograniczony charakter. Obchody gminne miały miejsce w Czyżewie pod Pomnikiem Niepodległości i w Dąbrowie Wielkiej pod pomnikiem obrońców Ojczyzny, obok Ronda Narodowych Sił Zbrojnych,  gdzie złożone zostały okolicznościowe wiązanki. W uroczystość krótkim wystąpieniem wprowadził zgromadzonych p. Przemysław Wasilewski, członek Koła Narodowych Sił Zbrojnych w Czyżewie. Następnie zostały złożone kwiaty przez delegacje: w imieniu społeczności Miasta i Gminy Czyżew - Burmistrz Anna Bogucka wraz Przewodniczącym Rady Miejskiej Witoldem Sienickim oraz Zastępcą Przewodniczącego Rady Miejskiej Jerzym Sienickim, Senator RP Jacek Bogucki, w imieniu Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego -  członek zarządu powiatu Jerzy Pakieła, delegacja Koła NSZ w Czyżewie z wiceprezesem Bogdanem Sienickim oraz reprezentanci ze wszystkich szkół z terenu naszej gminy.

 

 

Źródło:  http://www.umczyzew.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=404&sub=210&dzialy=404&akcja=artykul&artykul=3450

Zdjęcia oraz tekst:  Urząd Miejski w Czyżewie