KONFERENCJA PRASOWA W BIAŁYMSTOKU

 Porozumienie osiągnięte podczas szczytu UE w 2020 r. zakłada bezprecedensowy poziom wydatków z unijnego budżetu. Składają się na niego wydatki w ramach Wieloletnich Ram Finansowych (WRF) 2021-2027 oraz tymczasowe i nadzwyczajne środki w ramach Funduszu Odbudowy – w sumie ponad 1,8 biliona euro.

W ramach unijnego budżetu, nasz kraj może liczyć na niemal 137 mld euro (w cenach bieżących) bezzwrotnych środków, z czego 107,9 mld euro z WRF oraz 28,6 mld euro z instrumentów Funduszu Odbudowy. Polska uzyska środki m.in. z polityki spójności, Wspólnej Polityki Rolnej, Instrumentu na rzecz Odbudowy i Wzmacniania Odporności oraz Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

W ostatnich latach w Podlaskiem zrealizowano inwestycje o łącznej wartości ponad 40 mld zł, z czego ponad połowa to dofinansowanie z UE.

- Fundusze unijne to konkretne projekty. To rewitalizacja linii kolejowej z Kuźnicy do Sokółki, Centrum Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Białymstoku, to budowa Węzła Porosły, na który zostało zwiększone dofinansowanie z programu Polska Wschodnia - wyliczał na konferencji prasowej marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki.

 

Cały materiał na stronie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku

Zdjęcia pochodzą ze strony Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku