Czyżew z dostępem do gazu

 
5 lipca miało miejsce ważne wydarzenie dla Gminy Czyżew. W tym dniu nastąpiło uroczyste otwarcie nowo wybudowanej stacji regazyfikacji i stacji redukcyjno-pomiarowej położonej przy ul. Przemysłowej w Czyżewie. W konferencji prasowej podsumowującej gazyfikację Czyżewa wzięli udział: Senator RP Mariusz Gromko, Senator RP Jacek Bogucki, Prezes Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa Robert Więckowski, Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, Burmistrz Czyżewa Anna Bogucka, Dyrektor Oddziału Polskiej Spółki Gazownictwa w Białymstoku Grzegorz Mackiewicz, Wicewojewoda Podlaski Tomasz Madras oraz zgromadzeni goście.

Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski pogratulował władzom i mieszkańcom widocznego rozwoju gminy Czyżew i kolejnej zrealizowanej inwestycji. Prezes Robert Więckowski w swoim przemówieniu podziękował Pani Burmistrz za owocną współpracę przy realizacji zadania oraz docenił wysiłek włożony w rozwój gminy. Burmistrz Anna Bogucka podkreśliła, że Czyżew dzięki dostępowi do gazu będzie bardziej konkurencyjny dla potencjalnych inwestorów oraz wyraziła radość z wykonanej inwestycji, o którą zabiegała i która wydawała się wcześniej niemożliwa ponieważ tak małe miejscowości nie były brane pod uwagę. Zadowolenia nie krył też Senator RP Jacek Bogucki który dodał, że dzięki gazyfikacji poprawi się czystość powietrza i wpłynie to na lepszy komfort życia mieszkańców.
 
W ramach inwestycji położono ponad 15 km sieci gazowej oraz wybudowano stację regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego. Działająca od grudnia 2020 roku stacja regazyfikacji LNG przy ul. Przemysłowej w Czyżewie ma przepustowość 630 Nm3/h – w jej skład wchodzi zbiornik kriogeniczny o pojemności 43 m3 oraz stacja redukcyjno-pomiarowa. Gaz ze stacji LNG, podobnie do tradycyjnej technologii sieciowej, dostarczany jest do odbiorców biznesowych i indywidualnych.
 
Prace związane z gazyfikacją podsumował Dyrektor Grzegorz Mackiewicz. Prace nad gazyfikacją gminy Czyżew Polska Spółka Gazownictwa rozpoczęła w 2017 roku, ale jeszcze przed zakończeniem budowy docelowej stacji regazyfikacji LNG, z uwagi na duże zainteresowanie potencjalnych odbiorców paliwa gazowego z gminy Czyżew, Polska Spółka Gazownictwa podjęła decyzję o zastosowaniu tymczasowej stacji LNG - dzięki temu, jeszcze w czerwcu 2019 roku, możliwe było przyłączenie do sieci gazowej pierwszego odbiorcy. W grudniu 2020 roku ukończona została docelowa stacja regazyfikacji LNG w Czyżewie oraz I etap sieci gazowej na terenie miasta. Dalsza rozbudowa sieci na terenie miasta oraz przyłączanie jej mieszkańców do sieci, będzie się odbywało na podstawie wydawanych przez PSG warunków przyłączenia oraz zawieranych umów o przyłączenie. Zainteresowani mieszkańcy powinni składać niezwłocznie kolejne wnioski do PSG.
 
Podczas tego wydarzenia 7 pracowników otrzymało odznaczenia z rąk Prezesa Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa, a Złoty Medal za Długoletnią Służbę Bogdanowi Brzozowskiemu - pracownikowi oddziału gazowniczego w Białymstoku wręczył wojewoda podlaski.