40 rocznica wprowadzenia stanu wojennego 13 grudnia 1981 r. na terenie całej Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej ogłoszono stan wojenny. Zaowocował on internowaniem ponad 10 tysięcy działaczy opozycji antykomunistycznej, tysiące kolejnych było inwigilowanych i zastraszanych.  Władzę w kraju przejęła junta wojskowa pod przywództwem generała Wojciecha Jaruzelskiego. Celem reżimu komunistycznego było zniszczenie wielomilionowego ruchu „Solidarności". W wyniku stanu wojennego życie straciło wielu Polaków.

 

Źródło: Urząd Miejski w Czyżewie