Wczoraj i dziś wspólnie z Samorządowcami dostarczyliśmy 3000 świątecznych upominków. Tym, którzy w Wigilię i Święta Bożego Narodzenia daleko od swoich domów i rodzin pełnią służbę broniąc naszej granicy. Dzięki naszym Żołnierzom, Funkcjonariuszom Straży Granicznej i Policji życzenia Spokojnych Świąt nabierają szczególnego wymiaru i mogą się spełniać. Dziękujemy‼️ #MuremZaPolskimMundurem Bardzo serdecznie dziękuję ⭐️Panu Andrzejowi Skiepko Staroście Powiatu Hajnowskiego, ⭐️Panu Eugeniuszowi Koczewskiemu Burmistrzowi Miasta Brańsk ⭐️Panu Eugeniuszowi Święckiemu Burmistrzowi Ciechanowca, ⭐️Pani Annie Boguckiej Burmistrz Czyżewa, ⭐️Panu Jerzemu Sirakowi Burmistrzowi Miasta Hajnówka, ⭐️Panu Aleksandrowi Sielickiemu Burmistrzowi Kleszczel, ⭐️Panu Robertowi Wyszyńskiemu Burmistrzowi Szepietowa, ⭐️Panu Jarosławowi Siekierko Burmistrzowi Miasta Wysokie Mazowieckie ⭐️Pani Raisie Rajeckiej Wójt Gminy Bielsk Podlaski, ⭐️Panu Albertowi Litwinowiczowi Wójtowi Gminy Białowieża, ⭐️Panu Andrzejowi Jankowskiemu Wójtowi Gminy Brańsk, ⭐️Panu Jerzemu Wasilukowi Wójtowi Gminy Czeremcha, ⭐️Panu Jerzemu Wasilukowi Wójtowi Gminy Czyże, ⭐️Panu Leonowi Małaszewskiemu Wójtowi Gminy Dubicze Cerkiewne, ⭐️Panu Dariuszowi Tatarczuk Wójtowi Gminy Grodzisk, ⭐️Pani Lucynie Smoktunowicz Wójt Gminy Hajnówka, ⭐️Panu Piotrowi Uszyńskiemu Wójtowi Gminy Klukowo, ⭐️Panu Dariuszowi Sikorskiemu Wójtowi Gminy Kobylin Borzymy, ⭐️Panu Stefanowi Grodzkiemu Wójtowi Gminy Kulesze Kościelne, ⭐️Panu Andrzejowi Pleskowiczowi Wójtowi Gminy Narew, ⭐️Panu Jarosławowi Gołubowskiemu Wójtowi Gminy Narewka, ⭐️Panu Leonowi Pawluczukowi Wójtowi Gminy Orla, ⭐️Panu Józefowi Zajkowskiemu Wójtowi Gminy Sokoły, ⭐️Panu Krzysztofowi Krajewskiemu Wójtowi Gminy Wysokie Mazowieckie, ⭐️Panu Mariuszowi Korzeniewskiemu Wójtowi Gminy Wyszki, a także wszystkim, którzy uczestniczyli w przygotowaniu świątecznych podarunków: ⭐️pracownikom urzędów, ⭐️kołom gospodyń wiejskich, ⭐️stowarzyszeniom, ⭐️dyrektorom, nauczycielom, uczniom i rodzicom, harcerzom ⭐️moim kolegom Wiesławowi Godlewskiemu i Bogdanowi Sienickiemu, którzy zapewnili transport i załadunek oraz ⭐️wszystkim mieszkańcom miast i gmin, którzy stanęli #MuremZaPolskimMundurem!

 
 
 
Zdjęcia pobrane ze stron: Urzędu Miejskiego w Czyżewie, Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, Urzędu Miasta Wysokie Mazowieckie, Urzędu Gminy Wyszki oraz zdjęcia własne.