Otwarcie Oddziału Rehabilitacyjnego w Krzyżewie


 W dniu 20.04.2022 r. odbyło się uroczyste otwarcie oraz poświęcenie nowo utworzonego Oddziału Rehabilitacyjnego w Krzyżewie. Dzięki zawarciu umowy z NFZ będą tam świadczone usługi, których dotychczas nasz Szpital nie miał w swojej ofercie.

Remont generalny oraz dostosowanie pomieszczeń budynku w Krzyżewie zostały wykonane w 2015 r. w ramach projektu zrealizowanego przez Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem,  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Wyposażenie Oddziału Rehabilitacyjnego oraz prace dostosowujące pomieszczenia do wymagań przepisów prawnych w zakresie świadczeń rehabilitacyjnych zostały pokryte ze środków własnych Szpitala.

W Oddziale Rehabilitacyjnym będzie realizowana kompleksowa rehabilitacja ogólnoustrojowa osób ze schorzeniami i dysfunkcjami narządu ruchu, po przebytych urazach, leczeniu operacyjnym oraz w przypadku zaostrzeń przewlekłych chorób narządu ruchu, a także wszystkim innym pacjentom wymagającym rehabilitacji oraz pomocy w powrocie do zdrowia. W trakcie pobytu, w ramach rehabilitacji stacjonarnej, pacjenci będą korzystali ze specjalistycznych porad lekarskich oraz z szerokiego zakresu zabiegów rehabilitacyjnych. Terapię poprowadzą wykwalifikowani fizjoterapeuci, w celu uzyskania jak najlepszych efektów i poprawy kondycji Pacjenta.

Nowo otwarty Oddział będzie służył przede wszystkim dla mieszkańców powiatu wysokomazowieckiego, ale również dla pacjentów spoza powiatu, jako uzupełnienie kompleksowej opieki nad pacjentem w procesie rekonwalescencji i powrotu do pełnej sprawności.

 

Źródło Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem