II edycja Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych

 Premier Mateusz Morawiecki ogłosił w poniedziałek (30.05) wyniki II edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Wszystkie samorządy, które złożyły chociaż jeden wniosek, otrzymały dotacje na budowę i modernizację m.in. dróg, szkół czy inwestycje wodno-kanalizacyjne. Dzięki rządowemu wsparciu podlaskie samorządy zrealizują 238 projektów za 1,48 mld zł, o czym poinformowali na konferencji prasowej wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, wicewojewoda Tomasz Madras oraz parlamentarzyści z regionu.

- W tej edycji rząd przeznaczył 1,5 mld zł na nasze województwo, a to suma wyższa niż w pilotażowym rozdaniu – wtedy podlaskie samorządy otrzymały 1,2 mld zł. Dziś są na etapie przygotowań do rozpoczęcia inwestycji lub już w trakcie ich realizacji. Liczba wniosków również tym razem jest wyższa – 238, wcześniej – 180 - poinformował na konferencji prasowej wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski.

Każda jednostka samorządu terytorialnego (JST) mogła zgłosić w II edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie - odpowiednio: do 65 mln zł, 30 mln zł oraz obligatoryjnie - do 5 mln zł. Przekazane fundusze samorządy przeznaczą na budowę lub modernizację żłobków, przedszkoli, szkół, dróg, ścieżek rowerowych czy infrastrukturę wodno-kanalizacyjną.

W województwie podlaskim najwięcej jest inwestycji drogowych. Drugie w kolejności są inwestycje wodno-kanalizacyjne - oczyszalnie ścieków czy stacje uzdatniania wody. - To pokazuje, jakie są nasze największe potrzeby - mówił wojewoda podlaski, życząc wszystkim samorządowcom, aby projekty udało się zrealizować jak najszybciej, najlepiej i najtaniej.

Bezzwrotne dofinansowania na inwestycje bliskie mieszkańcom

Rządowy Program Inwestycji Strategicznych to kompleksowe wsparcie dla samorządów. Druga edycja naboru wniosków rozpoczęła się 28 grudnia 2021 r. i trwała do 11 marca 2022 r. 

- W naszym regionie oprócz wniosków złożonych przez gminy czy powiaty, pojawiły się także wnioski od związków gminno-powiatowych. Takie rozwiązanie zastosowano w powiecie sokólskim, co umożliwi przywrócenie do użytkowania tych dróg, które zostały zniszczone przy granicy w związku z budową zapory – to dodatkowe kilkadziesiąt milionów złotych – poinformował wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski.

Poseł Jarosław Zieliński zauważył, że Program Inwestycji Strategicznych oferuje korzystny poziom dofinansowania - w przypadku infrastruktury drogowej to 95% wartości inwestycji, przy zaledwie 5% wkładzie własnym samorządu.

- Gdyby nie ten program, małe gminy pewnych inwestycji nigdy by nie zrealizowały. Gmina Rudka musi mieć nową oczyszczalnię ścieków, ponieważ stara nie spełnia norm i do tej pory ani programy unijne, ani krajowe jej tego nie umożliwiły. Teraz otrzymała jedno z najwyższych dofinansowań (13,3 mln zł) w regionie - mówił senator Jacek Bogucki.

- Cieszę się, że te środki trafiły również do Białegostoku na rewitalizację, remont Parku Planty, bulwarów Kościałkowskiego, ulicy Akademickiej – wszyscy, którzy spędzamy tam czas widzimy, że przydałyby się tam inwestycje, więc świetnie, że ten projekt zyskał uznanie - podkreślał senator Mariusz Gromko.

Rozwój małych ojczyzn

Rządowy Program Inwestycji Strategicznych to kolejne działania rządu wspierające samorządy w kryzysie spowodowanym przez pandemię COVID-19 i agresję Rosji na Ukrainę, z którym musi mierzyć się cały świat.

- To program sprawiedliwy – wszystkie samorządy, które złożyły wnioski, te dofinansowanie otrzymały. Niektóre samorządy, które w pierwszej edycji wsparcia nie dostały lub było ono mniejsze, teraz mają wyrównanie, przykładem jest Gmina Piątnica czy Gmina Mały Płock - mówił poseł Kazimierz Gwiazdowski.

- Pieniądze trafiają bezpośrednio do samorządów, ale za ich pośrednictwem do przedsiębiorców, napędzają gospodarkę, korzysta z tego całe społeczeństwo. To wyraz solidarności i odpowiedzialności państwa w trudnych czasach - podkreślał wicewojewoda Tomasz Madras.

W konferencji prasowej w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim wzięli również udział: sekretarz stanu w KPRM Adam Andruszkiewicz, poseł Mieczysław Baszko oraz marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki.

 

 


 

Link do konferencji prasowej

Wyniki II edycji w woj. podlaskim 

 

 

Źródło: Podlaski Urząd Wojewódzki