Obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Gminie Czyżew

 

 W rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja w całej Polsce odbywały się uroczystości, poświęcone temu historycznemu wydarzeniu. Również w Gminie Czyżew miały miejsce lokalne obchody z udziałem władz samorządowych i społeczności. Uroczystości rozpoczęły się o mszą św. w kościele parafialnym w Czyżewie. Na początku mszy św. proboszcz parafii p.w. św. Piotra i Pawła w Czyżewie, ks. dziekan Eugeniusz Sochacki przywitał wszystkich zgromadzonych na uroczystej mszy św., podkreślając religijny i patriotyczny charakter tej uroczystości. W czasie mszy homilię wygłosił  ks. Wojciech Choiński. W swoim kazaniu nawiązał do przypadających w dniu 3 maja ważnych dla Polaków świąt: święta Najświętszej Maryi Królowej Polski i 231. rocznicy uchwalenia pierwszej w Europie konstytucji. Podkreślił, że obchody święta Konstytucji 3 Maja są wyrazem patriotyzmu zarówno w wymiarze ogólnonarodowym, jak i w wymiarze lokalnym jako przejaw umiłowania naszej ojczyzny i wspólnoty gminnej.

 

Źródło: Urząd Miejski w Czyżewie