Oddanie do użytku blisko 4 km nowej drogi powiatowej z Grodziska do wsi Sypnie

 
 

Droga powiatowa nr 1710B na odcinku z Grodziska – do wsi Sypnie została  oficjalnie otwarta. To blisko 4 km nowiutkiego asfaltu. Remont drogi kosztował ponad 2,2 miliona złotych. Dzięki nowej nawierzchni asfaltowej mieszkańcy mogą komfortowo dotrzeć nie tylko do siedziby gminy w Grodzisku ale dalej wyremontowanym ciągiem dróg powiatowych do siedziby powiatu w Siemiatyczach. 

 

Cały materiał na: Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach