Bezpieczna Polska - bezpieczni Polacy. Wizyta premiera Morawieckiego w Podlaskiem

 Poziom bezpieczeństwa Polaków i sytuacja w rolnictwie to główne tematy wizyty premiera Mateusza Morawieckiego w województwie podlaskim. Prezes Rady Ministrów w ciągu dwóch dni (5-6.09) odwiedził: posterunek policji w Nurcu-Stacji, funkcjonariuszy Straży Granicznej w Czeremsze oraz największą spółdzielnię mleczarką w regionie - Mlekovita w Wysokiem Mazowieckiem. Spotkał się także z mieszkańcami oraz samorządowcami w Brańsku oraz rolnikami we wsi Dąbrowa Moczydły. 

 Nowy posterunek w Nurcu-Stacji

Rząd przeznacza środki na ważne dla mieszkańców inwestycje lokalne. Polska w każdym calu staje się bliższa swoim obywatelom. Widać to między innymi na przykładzie dostępności służb mundurowych w mniej zaludnionych terenach kraju. W ostatnich latach rząd odtworzył lub utworzył 154 posterunki policji w kraju. Jednym z nich jest ten w Nurcu-Stacji (pow. siemiatycki), który był pierwszym przystankiem na trasie wizyty premiera Mateusza Morawieckiego w województwie podlaskim.

Żyjemy w bardzo niespokojnych czasach i dziś ta bliskość obywatela do Policji, do służb wewnętrznych jest bardzo ważna. Inwestujemy w związku z tym właśnie w to, aby służby, aby Policja były jak najlepiej wyposażone. Także Straż Graniczna, Ochotnicze Straże Pożarne i Państwowa Straż Pożarna – podkreślił premier.

Bariera na wschodniej granicy

Premier Morawiecki odwiedził także rejon odpowiedzialności funkcjonariuszy z placówki Straży Granicznej w Czeremsze, gdzie stoi zapora ochraniająca granicę polsko-białoruską. Łacznie ma długość 186 km. Zabezpieczenie mierzy 5,5 metra wysokości i wykonane jest z paneli stalowych. Łącznie na wykonanie zapory przewidziane zostało 1,6 mld zł. Systemy elektroniczne tj. czujniki ruchu oraz kamery umożliwią pełne funkcjonowanie bariery.

- Na jeszcze dłuższym odcinku – ponad 210 km – ta zapora będzie miała uzupełnienie w postaci super zaawansowanych urządzeń elektronicznych, optycznych, które pozwolą wyłapywać wszelkiego rodzaju nieprawidłowości i nieuprawnione próby przejścia przez granicę – powiedział premier Mateusz Morawiecki. 

Spotkanie z mieszkańcami w Brańsku

Poniedziałkową wizytę premiera w Podlaskiem zakończyło spotkanie z mieszkańcami i samorządowcami w Zespole Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku. Wzięli w nim udział wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski oraz wicewojewoda Bogusława Szczerbińska. Szef rządu mówił m.in. o współpracy władz centralnych z samorządami, programach społecznych realizowanych przez rząd, wspieraniu Polski lokalnej i tak ważnych, zwłaszcza dla naszego regionu, sprawach obronności i rekordowym zwiększeniu wydatków na wojsko.

Wsparcie polskiej wsi

Dziś polski rolnik targany jest wieloma problemami związanymi z sytuacją na świecie. To pandemia, potem wojna na Ukrainie, wysokie ceny energii i inflacja, która szczególnie uderza w polskiego rolnika. Będziemy na pewno stali ramię w ramię z polską wsią i z polskim rolnikiem - deklarował premier Mateusz Morawiecki we wtorek (6.09) podczas spotkania z rolnikami we wsi Dąbrowa Moczydły.

Aby wesprzeć polską wieś, rząd realizuje wiele korzystnych przedsięwzięć. To m.in.:

  • wprowadzenie dopłaty do nawozów,
  • płatności bezpośrednie powyżej średniej unijnej,
  • wzrost emerytury rolniczej o 23,3 proc.,
  • wprowadzenie wyższego zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze,
  • więcej środków na ochronę gruntów rolnych,
  • poprawa dostępu do Internetu i zwiększenie poczucia bezpieczeństwa na wsi,
  • uruchomienie programu przeciw suszy i zwiększenie środków na walkę z ASF,
  • bezpłatne miejsca do bezpośredniej sprzedaży w całej Polsce,
  • przejście na emeryturę bez konieczności zbywania gospodarstwa.

Oprócz środków krajowych, do polskich rolników popłyną także pieniądze z Unii Europejskiej. 31 sierpnia Komisja Europejska zatwierdziła przygotowany przez nasz kraj Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027. Polska jest wśród siedmiu krajów UE, które jako pierwsze uzyskały akceptację Komisji Europejskiej dla swoich Planów. W ramach unijnych środków do polskich rolników trafi ponad 25 mld euro, czyli ponad 100 mld zł.

Pieniądze z Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 wesprą rozwój obszarów wiejskich. Obejmą także płatności bezpośrednie oraz część interwencji w wybranych sektorach rolnych – takich jak sektor owoców i warzyw czy sektor pszczelarski.

Polska potęgą eksportową

W Wysokiem Mazowieckiem premier Mateusz Morawiecki odwiedził spółdzielnię Mlekovita, gdzie pogratulował firmie eksportu towarów mlecznych do ponad 160 krajów z całego świata. Jak zaznaczył premier, organizacja Mlekovity jest bardzo mocno skoncentrowana na spółdzielczości.

- Spółdzielczość może świetnie działać. Prawo spółdzielcze dobrze służy tworzeniu dużych obszarów gospodarczych – powiedział szef rządu. - Mamy tutaj do czynienia z 5 tys. spółdzielców i 15 tys. dostawców. To bardzo dobry przykład świetnej kooperacji – podsumował.

Miejsce pamięci

W drodze do Wysokiego Mazowieckiego premier zatrzymał się przy pomniku w Dąbrowie Moczydłach, który upamiętnia mieszkańców powiatu wysokomazowieckiego zamordowanych we wsi przez NKWD i Armię Czerwoną oraz żołnierzy oddziałów partyzanckich Narodowych Sił Zbrojnych chor. Feliksa Łuniewskiego "Żbika", Armii Krajowej Obywatelskiej ppor. Romana Ostrowskiego "Wichra" poległych 30 kwietnia 1945 roku w boju pod Dąbrową Moczydłami.

Kwiaty razem z premierem złożył senator Jacek Bogucki. Cześć poległym oddał także wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski.

 

Źródło: Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku